مهریه

مهریه دختر باکره

1399/11/4 - 21:35

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از مهمترین حقوق مالی که به محض عقد ازدواج میان زن و مرد به زنان تعلق می گیرد مهریه است . به موجب قانون مدنی ، زنان به محض انعقاد عقد ، چه عقد دائم و چه عقد موقت مالک مهریه محسوب می شوند و می توانن... ادامه مطلب

مهر المثل زن

1399/10/28 - 08:30

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از مهم ترین حقوق مالی زنان که به موجب عقد نکاح به ایشان تعلق می گیرد ، مهریه است که امروزه علاوه بر اینکه احکام قانونی مهریه مورد توجه است ، تعیین مهریه و میزان آن تا حد زیادی تحت الشعاع عرف و عاد... ادامه مطلب

مالکیت زن بر مهریه

1399/10/28 - 20:50

نویسنده: عاطفه جمالی

عقد ازدواج مانند سایر عقود سبب به وجود آمدن آثاری در روابط میان زن و مرد می شود و تکالیفی را بر دوش آنان می گذارد . یکی از مهمترین حقوقی که به موجب عقد نکاح به زن تعلق می گیرد ، حق مهریه است . حق زن ب... ادامه مطلب

نمونه دادخواست مطالبه مهر المثل

1399/11/4 - 13:06

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از انواع مهریه در حقوق ، تحت عنوان " مهر المثل " شناخته می شود که بر اساس قانون مدنی ، از جمله شرایط و موارد تعیین مهرالمثل برای زوجه آن است که مهریه زن حین عقد نکاح تعیین نشده باشد و زن و شوهر با... ادامه مطلب

نحوه پیگیری دادخواست مهریه

1399/10/28 - 08:30

نویسنده: عاطفه جمالی

از جمله شایع ترین دعاوی که در حوزه حقوق خانواده مطرح می شود ، مطالبه مهریه توسط زوجه می باشد که به موجب آن ، زوجه با تنظیم دادخواست ، این حق قانونی خود را مطالبه می نماید . معمولا دادخواست مهریه زن به... ادامه مطلب

مهریه فسخ نکاح

1399/11/3 - 13:15

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از اسباب انحلال نکاح یا بر هم خوردن عقد ازدواج ، فسخ نکاح می باشد . فسخ نکاح هم می تواند از طرف زن باشد و هم از طرف مرد . در واقع در صورتی که یکی از طرفین عیوب مذکور در قانون مدنی را داشته باشد ، ... ادامه مطلب

مهریه عندالمطالبه

1399/10/28 - 13:16

نویسنده: عاطفه جمالی

ممکن است که اخیرا اصطلاح مهریه عندالاستطاعه و مهریه عندالمطالبه را شنیده باشید . این دو مهریه با هم متفاوت هستند و آثار متفاوتی هم به بار می آورند . گاها دیده یا شنیده ایم که مردانی به جهت ناتوانی در ... ادامه مطلب

مهریه عندالاستطاعه

1399/11/2 - 00:21

نویسنده: عاطفه جمالی

 از حقوق مالی که به زنان تعلق می گیرد مهریه است . به لحاظ عرفی مهریه هدیه ای است که مرد به هنگام عقد ازدواج به زن می دهد . بر اساس مقررات قانون مدنی ، زن به محض اینکه عقد ازدواج میان دو نفر جاری ... ادامه مطلب

مهریه عقد موقت

1399/10/30 - 11:21

نویسنده: عاطفه جمالی

عقد موقت علیرغم اینکه در نظر برخی مذموم شناخته می شود ، به موجب شرع و قوانین جاری کشور امری پذیرفته شده است . به همین دلیل قواعد مربوط به آن هم در متون دینی و هم در متون قانونی پیش بینی شده است . یکی ... ادامه مطلب

مهریه زن بعد از فوت شوهر

1399/10/30 - 21:51

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از مهمترین حقوقی که به موجب شرع و قانون به زن تعلق می گیرد مهریه ای است که به موجب عقد نکاح میان زن و مرد تعیین می شود . بر اساس قانون مدنی زن به محض عقد ازدواج مالک مهریه می شود و مرد از همان لحظ... ادامه مطلب

مهریه در دوران نامزدی

1399/10/28 - 08:30

نویسنده: عاطفه جمالی

عقد نکاح یا ازدواج ، علاوه بر اینکه موجب محرمیت و پیوند میان زن و مرد می شود ، سبب به وجود آمدن آثار مهمی در روابط زوجین شده و تکالیف قانونی مختلفی را بر دوش آنان مستقر می سازد . به عنوان مثال ، زن مک... ادامه مطلب

مطالبه مهریه عقد موقت

1399/10/28 - 08:30

نویسنده: عاطفه جمالی

بر اساس قانون مدنی که بر گرفته از قواعد فقهی نیز هست ، یکی از ارکان مهم عقد موقت ، تعیین مهریه است . به این معنا که تعیین مهریه و میزان آن شرط صحت و درستی عقد موقت است و عدم تعیین آن موجب باطل شدن عقد... ادامه مطلب

مطالبه مهریه از طریق دادگاه

1399/10/28 - 08:30

نویسنده: عاطفه جمالی

ازجمله مهمترین دعاوی که امروزه در دادگاه خانواده مطرح می شود ، دعوای مطالبه مهریه است . حجم فراوان پرونده های مربوط به مطالبه مهریه سبب شده است که به موجب قانون حمایت خانواده ، مطالبه مهریه های تا بیس... ادامه مطلب

مطالبه مهریه از طریق ثبت

1399/10/29 - 19:00

نویسنده: عاطفه جمالی

دعوای مطالبه مهریه ، یکی از دعاوی است که آمار بسیار بالایی از پرونده های مطرح در دادگاه ها را به خود اختصاص داده است . مطالبه مهریه به عنوان یکی از مهمترین حقوق مالی زنان و تعهدات مردان ، از دو روش ام... ادامه مطلب

مبلغ مهر المثل زن

1399/11/3 - 17:29

نویسنده: عاطفه جمالی

بر اساس قانون مدنی ممکن است زن و مرد در حین عقد نکاح ، میزان مهریه زن را مشخص نکنند و موضوع تعیین مهریه را به بعد از ازدواج موکول کنند . علاوه بر این ، این امکان وجود دارد که توافق زوجین برای مشخص کرد... ادامه مطلب

نحوه تعیین مهر المثل زن

1399/10/28 - 22:10

نویسنده: عاطفه جمالی

بر اساس قانون مدنی ، مهریه زن را می توان به انواع و اقسام مختلفی تقسیم بندی کرد که یکی از مهم ترین انواع آن ، مهر المثل می باشد . همانگونه که در مقاله شرایط و موارد تعیین مهر المثل برای زن اشاره گردید... ادامه مطلب

مهریه چیست؟

1399/10/28 - 08:30

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از حقوق مالی زن ، مهریه است که به موجب عقد ازدواج به وی تعلق می گیرد . به موجب عقد ، زن مالک مهریه می شود و می تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند . بعلاوه اینکه زن از حق حبس در مطالبه مهریه ... ادامه مطلب

گرفتن مهریه بدون طلاق

1399/10/28 - 08:30

نویسنده: عاطفه جمالی

از جمله مهمترین حقوق مالی که به هنگام عقد ازدواج به زن تعلق می گیرد ، مهریه است . بر خلاف این تصور که زن به هنگام طلاق می تواند مهریه اش را مطالبه کند ، تقاضای مهریه بدون طلاق نیز امکانپذیر می باشد . ... ادامه مطلب

فرم وصول مهریه از طریق اجرای ثبت

1399/11/5 - 00:14

نویسنده: عاطفه جمالی

بعد از اینکه زوجین در زندگی خانوادگی به مشکل برخورد نمودند ، یکی از مهمترین دعاوی که ممکن است از این اختلافات ناشی بشود ، دعوای وصول مهریه است . بر اساس قانون ، وصول مهریه به دو روش می تواند انجام بشو... ادامه مطلب

عدم تمکین زوجه و مهریه

1399/11/3 - 03:55

نویسنده: عاطفه جمالی

عقد نکاح سبب به وجود آمدن آثاری در روابط میان زوجین می شود و حقوق و تکالیفی را بر عهده طرفین قرار می دهد . به موجب عقد ازدواج ، زن مالک مهریه می شود و باید از همسر خود تمکین کند . در مقابل ، مرد نیز م... ادامه مطلب

شرایط و موارد تعیین مهر المثل

1399/10/30 - 07:20

نویسنده: عاطفه جمالی

بر اساس قانون مدنی ، می توان مهریه زن را به انواع و اقسام مختلفی دسته بندی کرد که یکی از مهم ترین آنها ، دسته بندی مهریه به مهر المسمی ، مهر المثل و مهرالمتعه می باشد که هر یک از آنها احکام و آثار ویژ... ادامه مطلب

راه های مطالبه مهریه

1399/11/3 - 04:35

نویسنده: عاطفه جمالی

امروزه با مراجعه به دادگاه ، متوجه تعداد بی شمار پرونده هایی می شویم که خانم ها برای مطالبه مهریه شان در دادگاه مطرح کرده اند . از آن جهت که مهریه از جمله مهمترین حقوقی است که به موجب عقد نکاح به زنان... ادامه مطلب

در چه صورتی مهریه به زن تعلق نمیگیرد؟

1399/10/28 - 08:31

نویسنده: عاطفه جمالی

ر اساس قانون ، به محض اینکه عقدی میان زن و مرد منعقد شد ، مرد به میزانی که مهریه همسر خود قرار داده است ، در قبال همسر خود بدهکار می شود . چرا که وی تعهد به پرداخت مهریه در قبال وی نموده است . گاها می... ادامه مطلب

در چه صورت مهریه نصف می شود؟

1399/10/28 - 08:31

نویسنده: عاطفه جمالی

از جمله مهمترین حقوقی که زن به موجب عقد نکاح به دست می آورد مهریه است . مهریه در واقع مالی است که مرد پرداخت آن به زن را بر عهده می گیرد و هر زمان که زن بخواهد قابل مطالبه است . اما در شرایطی ، زن نمی... ادامه مطلب

حکم مهریه زن ناشزه

1399/11/1 - 12:13

نویسنده: عاطفه جمالی

مرسوم است که به موجب عقد نکاح ، مرد متعهد به پرداخت مالی به همسر خود به عنوان مهریه می شود . بر اساس قانون مدنی ، به محض اینکه عقد نکاح به درستی واقع شد ، زن مالک این مهریه می شود و مرد متعهد است که ه... ادامه مطلب