کتب کیفری

جرم‌شناسی چیست ؟

1403/3/22 - 14:31

نویسنده: علیرضا مقیمی

قسمتی از کتاب 1.   از بدو تولد جرم‌شناسی تا به امروز، این دانش با فراز و فرودهای مختلفی همراه بوده است. به زعم نیکول رافتر این دانش هم‌چون رودی است که گاه در جریان‌های فکریِ مختلف ... ادامه مطلب

اختیارات قضایی در تعیین مجازات

1403/3/21 - 17:48

نویسنده: علیرضا مقیمی

 در این اثر که دیباچه آن به قلم دکتر حسین میر محمد صادقی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی نگاشته شده، مؤلف با تبیین حدود اختیارات قاضی در مرحلۀ تعیین مجازات، به مطالعه و آسیب‏شناسیِ ... ادامه مطلب