وقف
پذیره در مال وقفی پذیره در حقیقت مبلغی است که از سوی اداره اوقاف به نفع موقوفه بابت حق تملک اعیان از مالک اعیان و مستاجر اراضی موقوفه در هنگام اجاره یا هنگام نقل و انتقال رقبات، دریافت می گرددپذی... ادامه مطلب

وقف

1402/3/14 - 01:55

نویسنده: علیرضا مقیمی

وقف چیست؟ همانطور که بسیاری از مردم می دانند، وقف یکی از سنت های اسلامی و جزو برترین ثواب ها و فضیلت هایی می باشد که در فقه اسلامی تعریف شده است. همچنین می توان آن را یکی از زیر ساخت های اقتصادی ... ادامه مطلب

حکم تولیت چیست؟

1402/3/15 - 11:10

نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین

حکم تولیت چیست؟ یکی از مباحثی که در قانون مدنی به آن پرداخته شده است ، وقف است ، در واقع وقف بدین معناست که اصل مال و عین آن ثابت می ماند و استفاده از منافع در کارهای عام المنفعه استفاده می گردد ... ادامه مطلب

شرایط اجاره مال موقوفه

1402/3/18 - 03:07

نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین

مال موقوفه ، مالی است که واقف آن را برای استفاده خاصی به موقوف علیهم هدیه می کند . موقوف علیهم کسانی هستند که وقف به نفع آنها صورت گرفته است . کسی که واقف اداره مال موقوفه را به او می سپارد متولی نامی... ادامه مطلب

متولی وقف کیست ، نحوه تعیین و مدت زمان تولیت

1402/3/10 - 18:12

نویسنده: عاطفه جمالی

وقتی کسی بر اساس عقد وقف مالی را برای استفاده دیگران قرار می دهد ، واقف نامیده می شود . واقف می تواند خودش به امور مربوط به مال موقوفه رسیدگی کند و یا اینکه شخصی را به عنوان متولی انتخاب کند تا امور م... ادامه مطلب

شرایط اجاره مال موقوفه

1402/3/10 - 18:13

نویسنده: عاطفه جمالی

مال موقوفه ، مالی است که واقف آن را برای استفاده خاصی به موقوف علیهم هدیه می کند . موقوف علیهم کسانی هستند که وقف به نفع آنها صورت گرفته است . کسی که واقف اداره مال موقوفه را به او می سپارد متولی نامی... ادامه مطلب

تعریف وقف عام و وقف خاص و تفاوت آنها

1402/3/14 - 16:58

نویسنده: عاطفه جمالی

وقف یک نظام ویژه حقوقی است که شرایط خاصی دارد . به این معنا که وقتی کسی مالی را وقف می کند ، در واقع مال خود را برای استفاده در اختیار دیگری قرار داده است . وقتی عقد وقف به صورت صحیح صورت گرفت ، دیگر ... ادامه مطلب

استثنائات فروش مال موقوفه

1402/3/3 - 09:15

نویسنده: عاطفه جمالی

وقف در اسلام یک سنت سفارش شده است که طبق ان یک نفر تصمیم می گیرد یک مال ، مانند خانه ، یا منافع آن مال ، مانند منافع استفاده از خانه و نه مالکیت خانه را برای استفاده عمومی هدیه کند . قانون هم نسبت به ... ادامه مطلب

موارد عزل متولی وقف و نحوه آن

1402/3/14 - 00:53

نویسنده: عاطفه جمالی

چه در وقف عام و چه در وقف خاص ، متولی کسی است که به اداره امور مربوط به مال موقوفه می پردازد . این سمت توسط واقف ، بر اساس عقد وقف به متولی اعطا می شود . البته همانطور که در مقاله نحوه تعیین متولی ، گ... ادامه مطلب

وظایف متولی چیست و نحوه واگذاری آن به دیگری

1402/3/13 - 02:42

نویسنده: عاطفه جمالی

مال وقفی یک مال اهدایی از واقف برای استفاده در راستای هدف مشخصی است . عقد وقف ، برای شکل گیری ارکانی دارد که باید آنها را رعایت کرد . یکی از این ارکان ، واقف است که برای اداره امور مربوط به موقوفه ، م... ادامه مطلب

وقف چیست و ارکان آن

1402/3/8 - 18:51

نویسنده: عاطفه جمالی

همه ما شنیده ایم که برای مثال مالی وقفی است ، اما شاید ندانیم که وقف چیست ؟ در فرهنگ عمید وقف به این صورت تعریف شده است : وقف عقدی است که کسی ، چیزی را از ثروت خود جدا می کند تا در کارهای عام المنفعه ... ادامه مطلب

اداره مال موقوفه توسط چند متولی

1402/3/2 - 22:35

نویسنده: عاطفه جمالی

معمولا واقف در وقفنامه ، فرد یا افرادی را به عنوان اداره کنده مال موقوفه معرفی می کند . این فرد متولی نامیده می شود . البته گاهی نیز متولی مشخص نمی شود که این بسته به نوع عقد وقف متفاوت است . در موارد... ادامه مطلب