ثبت نام در سایت

لطفا جهت عضویت ، اطلاعات زیر را وارد نمایید

{{ error[0] }}
چه نوع کاربری هستید؟

کارشناس رسمی دادگستری

12/ ماه
 • معرفی شخصی
 • معرفی فعالیت های علمی شما
 • معرفی شغلی و فعالیت شما
 • محبوب شدن در گوگل
 • بازاریابی فعالیت شما
 • ایجاد رزومه
 • امکان درج مطالب با نام شما
 • پاسخ به کاربران در حوزه شغلی شما
 • ایجاد صفحه اختصاصی شما
 • امکان معرفی صفحه اختصاصی
 • خدمات رایگان

وکیل دادگستری
 

12/ ماه
 • معرفی شخصی
 • ارتباط با موکل
 • معرفی موکلین
 • معرفی فعالیت های علمی شما
 • معرفی شغلی و فعالیت شما
 • محبوب شدن در گوگل
 • ایجاد رزومه
 • امکان درج مطالب با نام شما
 • پاسخ به کاربران (مشاوره حقوقی )
 • ایجاد صفحه اختصاصی شما
 • امکان معرفی صفحه اختصاصی
 • خدمات رایگان

موسسه حقوقی
 

12/ ماه
 • معرفی موسسه
 • معرفی شغلی و فعالیت های موسسه
 • محبوب شدن در گوگل
 • بازاریابی فعالیت موسسه
 • ایجاد رزومه برای موسسه و مدیران موسسه
 • امکان درج مطالب با نام موسسه
 • امکان پاسخ به کاربران
 • ایجاد صفحه اختصاصی موسسه
 • امکان معرفی صفحه اختصاصی
 • خدمات رایگان

وکیل اداری (بدون پروانه وکالت)

12/ ماه
 • معرفی شخصی
 • ارتباط با موکلین حوزه مرتبط
 • معرفی موکلین اداره کار و شهرداری و...
 • معرفی فعالیت های علمی شما
 • معرفی شغلی و فعالیت شما
 • محبوب شدن در گوگل
 • ایجاد رزومه
 • امکان درج مطالب با نام شما
 • امکان پاسخ به کاربران (حوزه مرتبط )
 • ایجاد صفحه اختصاصی شما
 • امکان معرفی صفحه اختصاصی
 • خدمات رایگان

کارشناس حقوق (بدون پروانه وکالت)

12/ ماه
 • معرفی شخصی
 • معرفی فعالیت های علمی شما
 • معرفی شغلی و فعالیت شما
 • محبوب شدن در گوگل
 • ایجاد رزومه
 • امکان درج مطالب با نام شما
 • امکان پاسخ به کاربران
 • ایجاد صفحه اختصاصی شما
 • امکان معرفی صفحه اختصاصی
 • خدمات رایگان