ثبت نام در سایت

لطفا جهت عضویت ، اطلاعات زیر را وارد نمایید

{{ error[0] }}
وکیل هستی؟

کارشناس رسمی دادگستری

12/ ماه
 • ثبت مقاله
 • پاسخ به پرسش های کاربران
 • ایمیل نامحدود
 • 250Gb انتقال ماهیانه
 • 24/7 پشیبانی
 • Backups روزانه

وکیل دادگستری
 

12/ ماه
 • 5GB فضای لینوکس
 • 5 MySQL دیتابیس
 • ایمیل نامحدود
 • 250Gb انتقال ماهیانه
 • 24/7 پشیبانی
 • Backups روزانه

موسسه حقوقی
 

12/ ماه
 • 5GB فضای لینوکس
 • 5 MySQL دیتابیس
 • ایمیل نامحدود
 • 250Gb انتقال ماهیانه
 • 24/7 پشیبانی
 • Backups روزانه

وکیل اداری (بدون پروانه وکالت)

12/ ماه
 • 5GB فضای لینوکس
 • 5 MySQL دیتابیس
 • ایمیل نامحدود
 • 250Gb انتقال ماهیانه
 • 24/7 پشیبانی
 • Backups روزانه

کارشناس حقوق (بدون پروانه وکالت)

12/ ماه
 • 5GB فضای لینوکس
 • 5 MySQL دیتابیس
 • ایمیل نامحدود
 • 250Gb انتقال ماهیانه
 • 24/7 پشیبانی
 • Backups روزانه