رابطه نا مشروع

مساحقه چیست ، حکم و نحوه اثبات آن؟

1400/5/4 - 12:52

نویسنده: عاطفه جمالی

در کشورهای مختلف ، قواعد حقوقی متفاوتی بر روابط جنسی حاکم است . در برخی از کشورها آزادی روابط تا آنجا پیش رفته است که رابطه بین دو فرد هم جنس نیز حمایت قانون را دارند و از نظر حقوقی مقرراتی برای آنها ... ادامه مطلب

تفخیذ چیست ، مجازات و اثبات آن؟

1400/5/3 - 13:41

نویسنده: عاطفه جمالی

در مقاله تفاوت رابطه نامشروع و زنا گفتیم که رابطه نامشروع اعم از زنا است . روابط ناپسند و غیراخلاقی که در بین افراد وجود دارد ، مختلف هستند و در واقع از دایره رابطه زن و مرد خارج شده و به روابط میان ه... ادامه مطلب

لواط چیست ، حکم و نحوه اثبات آن؟

1400/5/6 - 23:42

نویسنده: عاطفه جمالی

در همه جوامع برای روابط جنسی چارچوب مشخصی وجود دارد که انحراف از آنها می تواند منجر به آسیب به نظم جامعه و امنیت فردی و اجتماعی شود . البته نباید از نظر دور داشت که انحرافات جنسی در جوامع و فرهنگ های ... ادامه مطلب

شکایت از جرم رابطه نامشروع و اثبات آن

1400/4/25 - 15:18

نویسنده: عاطفه جمالی

جرم رابطه نامشروع ، یکی از شناخته شده ترین جرم ها در مراجع قضایی و بین مردم است . ار آنجا که این جرم با آبرو و حیثیت افراد سر و کار دارد از حساسیت و اهمیت زیادی برخوردار است . به همین دلیل هم مردم معم... ادامه مطلب

حکم زنای فرد نابالغ

1400/5/5 - 11:00

نویسنده: عاطفه جمالی

عمل زنا یکی از قبیح ترین اعمال در دین مبین اسلام است که برای آن سنگین ترین مجازات ها در نظر گرفته شده است . جرم زنا انواع مختلفی دارد از جمله زنای محصنه ، زنای غیر محصنه ، زنای با محارم و تجاوز به عنف... ادامه مطلب

زنای غیر محصنه چیست و حکم آن؟

1400/5/5 - 19:31

نویسنده: عاطفه جمالی

زنا عمل حرامی است که به معنای رابطه جنسی بین زن و مردی است که با هم زن و شوهر نیستند . این رابطه برای اینکه نام زنا به خود بگیرد باید دارای شرایطی باشد که در مقاله زنا چیست درباره آن صحبت کردیم . در م... ادامه مطلب

زنای محصنه چیست و حکم آن؟

1400/4/27 - 14:54

نویسنده: عاطفه جمالی

جامعه برای اینکه نظم خود را حفظ کند باید دارای یک سری قواعد مشخص باشد . این قواعد بعضا توسط قانون گذار تعیین می شود و برخی از شرع گرفته می شوند . دامنه این قواعد از کوچک ترین موضوعاتی که حق و حقوق افر... ادامه مطلب

زنای به عنف و مجازات آن

1400/4/20 - 20:09

نویسنده: عاطفه جمالی

افراد هر جامعه دارای حقوقی هستند که هیچ کس حق ندارد به آن تجاوز کند و به آن صدمه و خدشه ای وارد کند . این موضوع دامنه گسترده ای دارد و از برداشتن بی اجازه وسایل دیگران  شامل می شود که خدشه به حق ... ادامه مطلب

جرم زنا و شرایط تحقق آن

1400/5/2 - 16:19

نویسنده: عاطفه جمالی

در همه ادیان و دوره ها قواعد خاصی بر روابط حاکم بوده است . افراد همیشه ملزم به رعایت قواعد حاکم بر روابط بوده اند . دین اسلام نیز مقرراتی را برای پیروان خود در نظر گرفته است . از جمله منع روابط غیر مش... ادامه مطلب

اثبات زنا

1400/5/6 - 17:14

نویسنده: عاطفه جمالی

پزنا یکی از جرائم مستوجب حد است ؛ یعنی جرمی است که قانون گذار با توجه به قواعد شرعی آن را به صورت قانون در آورده است و مجازات آن نیز از کتاب آسمانی و منابع فقهی گرفته شده است . زنا دارای انواع مختلفی ... ادامه مطلب

انواع زنا

1400/4/20 - 15:22

نویسنده: عاطفه جمالی

زنا یکی از جرائم منافی عفت است که در اسلام نیز عملی حرام به حساب می آید . تحقق جرم زنا ، در شرایط خاصی ممکن است مثل اینکه رابطه جنسی باید به صورت کامل رخ دهد ( یعنی دخول آلت مرد در آلت زن به اندازه خت... ادامه مطلب

مجازات جرم رابطه نامشروع و تبدیل آن به جریمه نقدی

1400/4/24 - 17:24

نویسنده: عاطفه جمالی

رابطه نامشروع طبق تعریف جرم ، یک عمل مجرمانه محسوب می شود . این جرم جزء جرایم منافی عفت محسوب می شود که برای آن در قانون مجازات اسلامی ، مجازات مشخص شده است . به این علت که قانونگذار به اندازه کافی به... ادامه مطلب

فرق رابطه نامشروع و زنا

1400/5/3 - 13:50

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از مهم ترین موضوعاتی که در اسلام به آن تاکید فراوان شده است ، حدود روابط بین زن و مرد است و علت تاکید اسلام جلوگیری از وقوع آسیب های اجتماعی و فردی است که ممکن است به افراد وارد شود . از این رو قا... ادامه مطلب

به چه رابطه ای نامشروع می گویند ؟

1400/5/3 - 21:27

نویسنده: عاطفه جمالی

مفاهیمی مانند اخلاق ، عفت ، شرع و ... در هر جامعه با جامعه دیگر متفاوت است . این تفاوت ناشی از تفاوت در فرهنگ و ارزش های هر ملت است که قواعد و هنجارها را در آن جامعه شکل می دهد . البته که فرهنگ در یک ... ادامه مطلب