فروش مال غیر یا سرقت؟

1400/1/31 07:14

 

باسلام پرونده ای چندین بار عنوان از سرقت به فروش مال غیر تغییر یافته ایا امکان اشتباه قاضی در عنوان پرونده وجود دارد؟ ایا میتوان به عنوان پرونده نیز اعتراض نمود؟

1177 نفر بازدید 2 پاسخ


ارسال دیدگاه :
{{ error[0] }}
ابتدا ثبت نام کنید