قتل
قتلقتل به عملی اطلاق می شود که در آن یک فرد،جان فرد دیگر را به بدون مجوز قانونی ستانده باشد.این عمل در قانون مجازات اسلامی،از جمله جرایم کیفری محسوب می شود که در دو نوع عمد و غیر عمد شناخته می شود.تعی... ادامه مطلب

قتل در تصادفات رانندگی

1403/3/1 - 08:51

نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین

قتل در تصادفات رانندگی اغلب مردم گمان می کنند کسی که مجازات راننده ای که با تصادف منجر به قتل دیگری شده است ، قصاص است ؛ در صورتی که اینطور نیست و قتل در تصادفات رانندگی در میان انواع قتل ، قتل غ... ادامه مطلب

 کشف جسد در اتهام قتل 

1403/3/1 - 08:52

نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین

● عدم کشف جسد در اتهام قتل  پیدا نشدن جسد مقتول دلیل به قتل نرسیدن وی نیست در صورتی که دلایل بر قتل در پرونده موجود باشد. تاریخ رای نهایی: 1393/08/07     &... ادامه مطلب

هزینه اعدام قاتل و تفاضل دیه آن

1403/3/4 - 20:58

نویسنده: عاطفه جمالی

در تمامی جوامع گرفتن جان دیگری امری ناپسند است به دلیل آنکه جان هر انسان موهبتی الهی محسوب می گردد و در قوانین اکثر کشورها دارای شدیدترین مجازات است البته اشد مجازات در صورتی است که جرم قتل به صورت عم... ادامه مطلب

قتل در تصادفات رانندگی و مجازات آن

1403/3/1 - 06:47

نویسنده: عاطفه جمالی

زندگی امروزه دارای امکانات و پیشرفت هایی است که بیش از هر زمان دیگر انسان را با خود درگیر کرده است . البته همیشه وجود امکانات برای آدمی مفید نبوده است گاهی همین اسباب و وسایل مترقیانه ، به انسان صدمات... ادامه مطلب

تعدد اولیای دم

1403/3/1 - 09:28

نویسنده: عاطفه جمالی

قصاص یکی از مجازات های مطرح در قانون است و زمانی که از قصاص نفس صحبت می شود که فردی دیگری را با عمد به قتل برساند در این صورت مجازات فرد قاتل قصاص نفس یا همان اعدام می باشد که اولیای دم یا صاحبان حق ق... ادامه مطلب

اجرای قصاص نفس

1403/3/1 - 09:28

نویسنده: عاطفه جمالی

قصاص یکی از چهار مجازات اصلی که در قانون مجازات اسلامی بیان شده است می باشد که مقام قضایی بسته به نوع جرمی که رخ می دهد مجازات مرتکب را تعیین می کند که یک از این مجازات ها مجازات قصاص است . قصاص در لغ... ادامه مطلب

اجرای قصاص عضو

1403/3/6 - 17:54

نویسنده: عاطفه جمالی

مجازات های اصلی مطرح در قانون مجازات اسلامی به چهار قسم تقسیم می گردد که عبارتند از : مجازات تعزیری ، مجازات حدی ، دیه و قصاص که با توجه به نوع جرم و شرایط وقوع آن مقام قضایی به یکی از آن ها فرد مرتکب... ادامه مطلب

گذشت از قصاص

1403/3/1 - 09:39

نویسنده: عاطفه جمالی

هر فعل مجرمانه ای مستوجب مجازات است در مورد جرم قتل عمد نیز مرتکب یا قاتل به موجب قانون مجازات اسلامی به مجازات قصاص نفس یا اعدام محکوم می شود . قصاص یکی از چهار مجازات های اصلی در قانون مجازات اسلامی... ادامه مطلب

ادله اثبات قتل

1403/3/1 - 09:26

نویسنده: عاطفه جمالی

دلایلی که با آن می توان یک ادعا را در دعوی حقوقی ثابت کرد با ادله اثبات دعوی کیفری متفاوت است . در دعوای کیفری تا زمانی که سند و مدرک کافی و قانع کننده برای اثبات کردن یک ادعا جمع آوری نشده باشد ، نمی... ادامه مطلب

انواع قتل

1403/3/8 - 08:55

نویسنده: عاطفه جمالی

جان هر انسان بزرگترین موهبتی است که خداوند در اختیار او قرار داده است از این رو آسیب به آن و یا گرفتن آن همواره در طول تاریخ نکوهیده بوده است . همه ما داستان هابیل و قابیل را شنیده ایم . داستانی که از... ادامه مطلب