شرکت ها

صدور دفترچه تامین اجتماعی متوقف شد

1400/1/3 - 00:36

نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین

با توجه به اعلام قبلی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر توقف صدور دفترچه‌های کاغذی، از روز شنبه دوم اسفند دفترچه‌های کاغذی از طریق شعب و کارگزاری‌ها صادر نمی‌شود.به گزارش خبرگذاری مهم، با توقف صدور دفترچه‌... ادامه مطلب

شرکت مسئولیت محدود و نحوه نام گذاری آن

1400/1/13 - 15:19

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از هفت نوع شرکت های تجاری که طبق ماده 20 قانون تجارت بیان گردیده شرکت مسئولیت محدود است . برای ایجاد شرکت های تجاری نیاز به ثبت آن در مرجع ثبت شرکت ها می باشد ، زیرا همانطور که در مقاله ثبت شرکت ب... ادامه مطلب

شرکت تعاونی تولید و مصرف

1400/1/12 - 14:39

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از انواع شرکت های تجاری که قانون تجارت به آن پرداخته است ، شرکت تعاونی تولید و مصرف می باشد . شرکت تعاونی طبق قانون تجارت به دو نوع شرکت تعاونی تولید و شرکت تعاونی مصرف تقسیم می شود . در سال 1370 ... ادامه مطلب

شرکت تضامنی چیست و نحوه نام گذاری آن؟

1400/1/14 - 09:05

نویسنده: عاطفه جمالی

شرکت تضامنی یکی از انواع هفتگانه شرکت های تجاری مذکور در قانون تجارت است . تضامنی در لغت به معنای کفیل و ضامن یکدیگر شدن بوده و در اصطلاح حقوقی به معنای نوعی تعهد و شراکت مالی که هریک از اعضا حق دریاف... ادامه مطلب

شرکت نسبی چیست و نحوه نام گذاری آن؟

1400/1/20 - 00:04

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از انواع شرکت های تجاری ، شرکت نسبی است که این شرکت بر طبق قانون تجارت شرکتی است که شخصیت شریک علت عمده عقد است ، شرکت تضامنی و شرکت نسبی از انواع شرکت شخصی هستند که یعنی در شرکت نسبی شخصیت شرکا ب... ادامه مطلب

شرکت سهامی عام و تشکیل سرمایه آن

1400/1/5 - 16:45

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از انواع شرکت های تجاری شرکت سهامی عام است . در واقع شرکت های سهامی به دو نوع سهامی عام و خاص تقسیم می شود . شرکت های سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به ... ادامه مطلب

شرکت سهامی و انواع آن

1400/1/23 - 05:23

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از انواع هفتگانه شرکت های تجاری که قانونگذار در ماده 20 قانون تجارت از آن نام برده ، شرکت سهامی است . امروزه شرکت سهامی یکی از رایج ترین شکل تاسیس شرکت در جهان می باشد . قانونگذار موادی را در قانو... ادامه مطلب

تفاوت موسسه و شرکت

1400/1/7 - 06:23

نویسنده: عاطفه جمالی

شرکت و موسسه هر دو دارای شخصیت حقوقی هستند و نیاز به ثبت شدن دارند ، ولی در واقع تفاوت هایی باهم دارند اگرچه در ظاهر شبیه به نظر می رسند . شرکت را ماده 20 قانون تجارت به 7 نوع تقسیم کرده است . که عبار... ادامه مطلب

تعریف شرکت و انواع آن

1400/1/21 - 01:44

نویسنده: عاطفه جمالی

شرکت به معنای شریک شدن ، انباز گشتن ، همدست شدن در کاری است . انواع شرکت به دو نوع تجاری و مدنی می باشد . موادی از قانون مدنی به شرکت های مدنی اختصاص داده شده است منظور از شرکت مدنی ، عقود مضاربه ، مس... ادامه مطلب