آیین دادرسی کیفری

قرارهای منتهی به بازداشت

1399/10/4 - 21:04

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از مهمترین اصولی که در قوانین اساسی همه کشورها به آن اشاره شده است ، اصل آزادی است . آزادی انواع مختلفی دارد و در قانون انحاء مختلف به آن پرداخته شده است . یکی از راه کارهای قانون گذار برای احترام... ادامه مطلب

شاکی ، بزه دیده و مدعی خصوصی

1399/10/22 - 04:59

نویسنده: عاطفه جمالی

وقوع جرم همیشه با آسیب زدن به یک یا چند نفر همراه است که این افراد می توانند مطابق مقررات قانون اقدام به پیگیری حقوق خود کنند . البته بعضی از جرائم بدون شکایت هم مورد تعقیب قرار می گیرند ، به این دسته... ادامه مطلب

تفاوت دادگاه و دادسرا

1399/10/24 - 21:04

نویسنده: عاطفه جمالی

برای مراجعه به مراجع قضایی ابتدا باید تفاوت بین مراجع و نوع صلاحیت و عملکرد هر یک را به درستی بدانیم .  زمانی که جرمی به وقوع می پیوندد و یا نیاز به طرح دعوی وجود دارد ، داشتن اطلاعات کافی برای ت... ادامه مطلب

جنون قبل از صدور حکم قطعی

1399/10/22 - 21:51

نویسنده: عاطفه جمالی

برخی از اشخاص تحت عنوان محجور شناخته می شود که یکی از محجورین افراد مجنون هستند مجنون در قانون به دو دسته جنون ادواری و جنون دایمی تقسیم می گردد ، فرد مجنون تحت شرایط بیان شده در قانون فاقد مسئولیت کی... ادامه مطلب

جنون پس از صدور حکم قطعی

1399/10/27 - 02:47

نویسنده: عاطفه جمالی

زمانی که فردی جرمی را مرتکب می شود در واقع مسئول عمل خود است و بر طبق قانون هر فعل یا ترک فعلی که بر طبق قانون جرم است دارای مجازات است و فرد نباید مرتکب شود و در صورت ارتکاب براساس قانون مجازات می شو... ادامه مطلب

صدور قرار بازداشت موقت

1399/10/26 - 09:30

نویسنده: عاطفه جمالی

قاضی پرونده وقتی در حال رسیدگی به یک جرم در دادسرا است ، برای انجام وظایف خود و به ثمر رساندن تحقیقات مقدماتی اش ، اقدامات مختلفی می کند ؛ برای مثال اقدام به صدور قرار بازداشت موقت می کند . بازداشت مو... ادامه مطلب

سامانه استعلام ممنوع الخروجی exitban.ssaa.ir

1399/10/23 - 22:20

نویسنده: عاطفه جمالی

خروج از مرز های یک کشور و ورود به کشور دیگر نیازمند داشتن شرایط و مدارک به خصوصی است . یکی از این مدارک گذرنامه است . روند قانونی درست در زمینه خروج از کشور این است که ، ممنوع الخروجی قضائی از قبل به ... ادامه مطلب

افراد ممنوع الخروج و اعتراض به ممنوع الخروجی

1399/9/30 - 16:48

نویسنده: عاطفه جمالی

پطبق مقررات بین المللی و داخلی هر کشور ، افراد برای اینکه بتوانند از مرزهای یک کشور خارج و به مرزهای یک کشور دیگر وارد شوند باید یک سری مدارک داشته باشند . یکی از مهمترین این مدارک ، گذرنامه است . ایر... ادامه مطلب

اعاده دادرسی در امور کیفری

1399/10/20 - 20:02

نویسنده: عاطفه جمالی

وقتی یک رای و تصمیم در دادگاه های کیفری گرفته می شود فرض بر این است که کلیه مراحل رسیدگی به درستی و با رعایت تمام مراحل و تشریفات لازم و دقت کافی انجام شده است . اما با همه اینها تصمیمات قضایی نیز از ... ادامه مطلب

اثر اعاده دادرسی کیفری

1399/10/22 - 23:11

نویسنده: عاطفه جمالی

قانون در روابط اجتماعی و اقتصادی روزمره افراد اصل را بر صحت و درستی اعمال گذاشته است و اگر کسی ادعا کند دیگری امری مخالف قانون انجام داده است باید آن را ثابت کند . در محاکم دادگستری اثبات ادعا تنها با... ادامه مطلب

وکیل تسخیری

1399/10/26 - 05:38

نویسنده: عاطفه جمالی

هر شخصی حق دارد برای اقامه دعوی اعم از دعوی حقوقی و کیفری برای خود وکیل انتخاب نماید . وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی می شود ، مگر اینکه موکل برخی از اختیارات را از وکیل خود ... ادامه مطلب

ابلاغیه دادسرا

1399/10/26 - 05:38

نویسنده: عاطفه جمالی

وقتی ما دعوا و شکایتی را در دادگاه و یا در دادسرا ثبت می کنیم ، موضوع وارد سیستم رسیدگی آن دستگاه می شود . ما برای اینکه از این که کارمان در چه مرحله ای قرار دارد نیاز به یک سیستم اطلاع رسانی داریم . ... ادامه مطلب