آیین دادرسی کیفری

آدم ربایی

1401/6/30 - 11:18

نویسنده: مهناز عباسی

آدم رباییهرکسی که با هدف دریافت مبلغی یا با نیت انتقام و یا هر قصدی، شخص دیگری را با تهدید یا حیله، شخصا یا توسط فرد دیگری برباید و یا مخفی کند، مجرم شناخته می‌شود و برای ۵ تا ۱۵ سال به حبس محکوم می‌ش... ادامه مطلب

انواع اعتراض نسبت به آراء قضایی

1401/7/8 - 10:47

نویسنده: حدیثه برزگر

                                      انواع اعتراض نسبت به آراء قضایی  به طور کلی پنج راه برای ... ادامه مطلب

وثیقه گذاشتن برای مرخصی زندان

1401/7/5 - 00:43

نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین

وثیقه گذاشتن برای مرخصی زندان به طور کلی قرار ‌های تامین کیفری یک قرار محدود کننده آزادی محسوب می‌ شوند و وسیله‌ ای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی ، محاکمه و اجرای حکم هستند ... ادامه مطلب

بردن مال شاکی با وعده و علم به عدم اختیار و توانایی در تحویل خودرو

1401/7/2 - 18:20

نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین

بردن مال شاکی با وعده و علم به عدم اختیار و توانایی در تحویل خودرو چکیده: عدم توانایی و اختیار متهم در تحویل  خودرو و تظاهر به داشتن چنین اختیاری و به‌قصد بردن مال غیر با توسل به صحنه‌س... ادامه مطلب

اعمال اصلاح صدور حکم به بیش از حداقل مجازات تعزیری برای معاون جرم

1401/6/26 - 04:46

نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین

اعمال اصلاح صدور حکم به بیش از حداقل مجازات تعزیری برای معاون جرم چکیده: بر طبق مادۀ 72 قانون مجازات اسلامی مجازات معاون حداقل مجازات تعزیری مقرر در قانون است و اگر دادگاه بدوی اشتباهاً بیشت... ادامه مطلب

تهدید و مجازات آن

1401/6/23 - 23:47

نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین

تهدید و مجازات آنتهدید کردن یکی از جرایمی است که به دلیل ماهیت آن و بیم به فعل درآمدن گفته‌های فرد تهدید کننده مجازات سخت و بازدارنده‌ای برای آن درنظر گرفته شده است. اما جرم تهدیدکردن افراد همانند هر ... ادامه مطلب

مسئول پرداخت دیه

1401/6/26 - 23:53

نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین

مسئول پرداخت دیه مرجع صدور: شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان تهرانچکیده : چنانچه دو یا چند نفر مشترکاً مبادرت به ایراد جراحت به مجنی‌علیه نمایند، به طور تساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند ب... ادامه مطلب

حکم تعلیقی چیست؟

1401/7/9 - 11:09

نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین

حکم تعلیقی چیست؟ دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد جرائم تعزیری درجه سه تا هشت اجرای تمام یا قسمتی از حکم و مجازات را معلق کند . البته امکان تقاضای تعلیق مجازات از طرف محکوم علیه و دادستان ن... ادامه مطلب

نقش گمرک در تعیین ارزش تجاری مشروبات الکلی

1401/7/10 - 11:57

نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین

نقش گمرک در تعیین ارزش تجاری مشروبات الکلی چکیده:قاضی در اجرای مادۀ 702 قانون مجازات اسلامی و برای تعیین جزای نقدی که باید پنج برابر ارزش تجاری مشروبات الکلی مکشوفه باشد، از ادارۀ گمرک استعلام و ... ادامه مطلب

قرارهای منتهی به بازداشت

1401/7/4 - 08:28

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از مهمترین اصولی که در قوانین اساسی همه کشورها به آن اشاره شده است ، اصل آزادی است . آزادی انواع مختلفی دارد و در قانون انحاء مختلف به آن پرداخته شده است . یکی از راه کارهای قانون گذار برای احترام... ادامه مطلب

شاکی ، بزه دیده و مدعی خصوصی

1401/7/1 - 09:24

نویسنده: عاطفه جمالی

وقوع جرم همیشه با آسیب زدن به یک یا چند نفر همراه است که این افراد می توانند مطابق مقررات قانون اقدام به پیگیری حقوق خود کنند . البته بعضی از جرائم بدون شکایت هم مورد تعقیب قرار می گیرند ، به این دسته... ادامه مطلب

تفاوت دادگاه و دادسرا

1401/7/9 - 14:38

نویسنده: عاطفه جمالی

برای مراجعه به مراجع قضایی ابتدا باید تفاوت بین مراجع و نوع صلاحیت و عملکرد هر یک را به درستی بدانیم .  زمانی که جرمی به وقوع می پیوندد و یا نیاز به طرح دعوی وجود دارد ، داشتن اطلاعات کافی برای ت... ادامه مطلب

جنون قبل از صدور حکم قطعی

1401/6/26 - 07:25

نویسنده: عاطفه جمالی

برخی از اشخاص تحت عنوان محجور شناخته می شود که یکی از محجورین افراد مجنون هستند مجنون در قانون به دو دسته جنون ادواری و جنون دایمی تقسیم می گردد ، فرد مجنون تحت شرایط بیان شده در قانون فاقد مسئولیت کی... ادامه مطلب

جنون پس از صدور حکم قطعی

1401/7/8 - 18:11

نویسنده: عاطفه جمالی

زمانی که فردی جرمی را مرتکب می شود در واقع مسئول عمل خود است و بر طبق قانون هر فعل یا ترک فعلی که بر طبق قانون جرم است دارای مجازات است و فرد نباید مرتکب شود و در صورت ارتکاب براساس قانون مجازات می شو... ادامه مطلب

صدور قرار بازداشت موقت

1401/7/6 - 11:21

نویسنده: عاطفه جمالی

قاضی پرونده وقتی در حال رسیدگی به یک جرم در دادسرا است ، برای انجام وظایف خود و به ثمر رساندن تحقیقات مقدماتی اش ، اقدامات مختلفی می کند ؛ برای مثال اقدام به صدور قرار بازداشت موقت می کند . بازداشت مو... ادامه مطلب

سامانه استعلام ممنوع الخروجی exitban.ssaa.ir

1401/7/10 - 15:00

نویسنده: عاطفه جمالی

خروج از مرز های یک کشور و ورود به کشور دیگر نیازمند داشتن شرایط و مدارک به خصوصی است . یکی از این مدارک گذرنامه است . روند قانونی درست در زمینه خروج از کشور این است که ، ممنوع الخروجی قضائی از قبل به ... ادامه مطلب

افراد ممنوع الخروج و اعتراض به ممنوع الخروجی

1401/7/5 - 01:50

نویسنده: عاطفه جمالی

پطبق مقررات بین المللی و داخلی هر کشور ، افراد برای اینکه بتوانند از مرزهای یک کشور خارج و به مرزهای یک کشور دیگر وارد شوند باید یک سری مدارک داشته باشند . یکی از مهمترین این مدارک ، گذرنامه است . ایر... ادامه مطلب

اعاده دادرسی در امور کیفری

1401/7/10 - 10:39

نویسنده: عاطفه جمالی

وقتی یک رای و تصمیم در دادگاه های کیفری گرفته می شود فرض بر این است که کلیه مراحل رسیدگی به درستی و با رعایت تمام مراحل و تشریفات لازم و دقت کافی انجام شده است . اما با همه اینها تصمیمات قضایی نیز از ... ادامه مطلب

اثر اعاده دادرسی کیفری

1401/7/10 - 12:29

نویسنده: عاطفه جمالی

قانون در روابط اجتماعی و اقتصادی روزمره افراد اصل را بر صحت و درستی اعمال گذاشته است و اگر کسی ادعا کند دیگری امری مخالف قانون انجام داده است باید آن را ثابت کند . در محاکم دادگستری اثبات ادعا تنها با... ادامه مطلب

وکیل تسخیری

1401/7/5 - 14:38

نویسنده: عاطفه جمالی

هر شخصی حق دارد برای اقامه دعوی اعم از دعوی حقوقی و کیفری برای خود وکیل انتخاب نماید . وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی می شود ، مگر اینکه موکل برخی از اختیارات را از وکیل خود ... ادامه مطلب

ابلاغیه دادسرا

1401/6/27 - 20:17

نویسنده: عاطفه جمالی

وقتی ما دعوا و شکایتی را در دادگاه و یا در دادسرا ثبت می کنیم ، موضوع وارد سیستم رسیدگی آن دستگاه می شود . ما برای اینکه از این که کارمان در چه مرحله ای قرار دارد نیاز به یک سیستم اطلاع رسانی داریم . ... ادامه مطلب