سرقت

برق دزدی و مجازات آن

1399/11/3 - 01:35

نویسنده: عاطفه جمالی

قانونگذار برای برقراری نظم و امنیت در جامعه قوانینی را وضع کرده است که با رعایت آن قواعد و قوانین از بی نظمی و هرج و مرج جلوگیری نماید و فردی که از این قوانین سر پیچی کند و آن را نقض نماید بر طبق قانو... ادامه مطلب

نحوه اثبات جرم سرقت

1399/11/3 - 03:02

نویسنده: عاطفه جمالی

سرقت در قانون به دو نوع مختلف تقسیم می شود . سرقت حدی و سرقت تعزیری به همین ترتیب برای این دو نوع سرقت مجازات جداگانه ای نیز در نظر گرفته شده است . برای اطلاع از مجازات این دو نوع سرقت می توانید به مق... ادامه مطلب

مجازات سرقت حدی

1399/10/28 - 08:37

نویسنده: عاطفه جمالی

سرقت به معنای ربودن مالی است که متعلق به دیگری است . در قانون سرقت به دو دسته سرقت تعزیری و سرقت حدی تقسیم می شود . تفاوت این دو نوع سرقت در شرایط تحقق و در نتیجه مجازات آن است . سرقت حدی یا سرقت مستو... ادامه مطلب

سرقت حدی و شرایط آن

1399/11/3 - 19:45

نویسنده: عاطفه جمالی

سرقت جرمی است که از دیرباز رخ می داده است از این رو همیشه مورد توجه قانون گذار بوده است . هم در قانون مجازات اسلامی قدیم و هم در قانون مجازات جدید برای جرم سرقت مقرراتی وضع شده است . در قانون مجازات ا... ادامه مطلب

مجازات انواع سرقت تعزیری

1399/10/28 - 08:37

نویسنده: عاطفه جمالی

در تعریف سرقت تعزیری گفیتم که سرقتی که شرایط سرقت حدی را نداشته باشد ، تعزیری خواهد بود . طبق ماده 651 قانون مجازات اسلامی ، هرگاه تمام شرایط سرقت تعزیری وجود داشته باشد ، مجازات مرتکب از پنج تا بیست ... ادامه مطلب

سرقت تعزیری و شرایط آن

1399/10/28 - 08:37

نویسنده: عاطفه جمالی

با توجه به شرایطی که قانون برای سرقت در نظر گرفته است ، سرقت به دو دسته سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم می شود . این دو نوع سرقت از پایه و اساس با هم تفاوت دارند ، علاوه بر اینکه در مجازات نیز با هم فرق ... ادامه مطلب

تفاوت سرقت تعزیری و سرقت حدی

1399/10/28 - 08:37

نویسنده: عاطفه جمالی

در تعریف جرم سرقت آمده است که این جرم وقتی محقق می شود که کسی اقدام به ربودن مال غیر کند . در واقع این تعریف بیشتر ما را با ارکان جرم سرقت آشنا می کند تا با مصادیق این جرم . سرقت از آن دسته جرائمی است... ادامه مطلب

جرم سرقت یا دزدی و انواع آن

1399/10/28 - 14:32

نویسنده: عاطفه جمالی

همیشه و در همه دوران ها مالکیت افراد نسبت به اموالشان یک موضوع مهم و حساس بوده است . مردم همیشه خواستار احترام به حقوق مالکیتی خود بودند و البته همیشه هم افرادی هستند که این حقوق را نادیده می گیرند . ... ادامه مطلب

ارکان جرم سرقت

1399/10/28 - 08:38

نویسنده: عاطفه جمالی

جرم سرقت از دیرباز در تمام جوامع رواج داشته است . افرادی که به حقوق دیگران احترام نمی گذاشتند و اقدام به ربودن مال آنها می کردند . به دلیل رواج این جرم در سطح جامعه مهمترین موضوعاتی که افراد باید دربا... ادامه مطلب