رای وحدت رویه دیوان عالی کشور
۱- رأی وحدت رویه چگونه از آرای دیگر متمایز می گردد؟رأی وحدت رویه جزء آرایی محسوب می گردد که در موارد اختلاف بین دادگاه ها صادر می گردد و تنها رأیی است که دادگاه ملزم به رعایت مفاد آن و استناد به آن در... ادامه مطلب

رأي وحدت رويه شماره 724 ديوان عالي كشور در خصوص نحوه تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ ها

1403/4/29 - 00:28

نویسنده: موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان

رأي وحدت رويه شماره 724 ديوان عالي كشور در خصوص نحوه تغيير كاربري اراضي زراعي و باغ ها براي سكونت صاحبان زمين - مصوب 1391/01/22شماره1 /6130 /هـ - 24 /2 /1391مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشورگزارش وحدت ... ادامه مطلب

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۱ ـ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

1403/4/29 - 00:28

نویسنده: علیرضا مقیمی

رأی وحدت رويه شماره ۸۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع حق فسخ معامله با وجود شرط اسقاط خیاراتمقدمهجلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۴/۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ... ادامه مطلب