مطالب حقوقی

موسسه اعتباری کوثر

1399/11/4 - 14:21

نویسنده: علیرضا مقیمی

موسسه اعتباری کوثر   به موجب مصوبه 31بندی سران قوا ، در بانک سپه ادغام گردید . عده زیادی از سهامداران به ارزش گذاری قیمت سهام  موسسه اعتباری کوثر   معترض می باشند . ... ادامه مطلب

بانک حکمت ایرانیان

1399/10/29 - 21:10

نویسنده: علیرضا مقیمی

بانک حکمت ایرانیان   به موجب مصوبه 31بندی سران قوا ، در بانک سپه ادغام گردید . عده زیادی از سهامداران  بانک حکمت ایرانیان  به ارزش گذاری قیمت سهام  معترض می باشند . ... ادامه مطلب

بانک قوامین

1399/11/4 - 16:04

نویسنده: علیرضا مقیمی

بانک قوامین به موجب مصوبه 31بندی سران قوا ، در بانک سپه ادغام گردید . عده زیادی از سهامداران به ارزش گذاری قیمت سهام  بانک قوامین و زیان انباشته  معترض می باشند . ... ادامه مطلب

بانک انصار

1399/11/4 - 23:08

نویسنده: علیرضا مقیمی

بانک انصار  به موجب مصوبه 31بندی سران قوا ، در بانک سپه ادغام گردید . عده ای  از سهامداران بانک انصار  به ارزش گذاری قیمت سهام  معترض می باشند . ... ادامه مطلب

بانک مهر اقتصاد

1399/11/4 - 00:57

نویسنده: علیرضا مقیمی

بانک مهر اقتصاد به موجب مصوبه 31بندی سران قوا ، در بانک سپه ادغام گردید . عده زیادی از سهامداران به ارزش گذاری قیمت سهام ، ادغام ، شش برابری سهام سال 93و مالیات مکسوره معترض می باشند . ... ادامه مطلب

گام موفق بانک مرکزی در ادغام بانک ها

1399/11/4 - 16:06

نویسنده: علیرضا مقیمی

به  گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ، بانک مرکزی در سال 1397 به موجب مصوبات شوراي پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) و هم راستا با اصلاح نظام بانکی، برنامه جامع ادغام بانک‌ها و ... ادامه مطلب

ثبت چک در صیاد

1399/11/1 - 12:29

نویسنده: علیرضا مقیمی

محمد بیگی ، مدیر «اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی» با حضور در شبکه خبر به تشریح اقدامات بانک مرکزی برای ایجاد زیرساختهای لازم در راستای اجرای قانون جدید چک، به ویژه راه اندازی چک الکترونیک پرداخت.&nb... ادامه مطلب

عقد ضمان و آثار آن

1399/10/29 - 19:18

نویسنده: عاطفه جمالی

افراد در روابط اجتماعی خود همواره نیاز به انعقاد قرارداد و عقود دارند که در واقع قانونگذار برای برقراری نظم و امنیت در جامعه قوانینی در  خصوص قرارداد و عقود وضع کرده است .یکی از عقودی که در قانون... ادامه مطلب

ضمانت و ارکان آن

1399/11/3 - 23:42

نویسنده: عاطفه جمالی

طلب در فارسی به معنای خواست است و یعنی اینکه پولی به عنوان قرض به کسی داده باشند . بنابراین یک نفر طلبکار و یک نفر بدهکار است . بدهکار باید در مهلتی که متعهد شده است ، پول طلب را به طلبکار بدهد . اما ... ادامه مطلب

ضمانت نامه بانکی و ویژگی های آن

1399/11/1 - 12:30

نویسنده: عاطفه جمالی

عقد ضمانت عقدی است که به واسطه آن شخصی به عنوان ضامن تعهد می کند که در صورتی که بدهکار اصلی بدهی خود را نپردازد ، آن را تقبل می کند و قانونا مسئول پرداخت آن است . عقد ضمانت یکی از عقود رایج و پر ریسک ... ادامه مطلب