مطالب حقوقی

نحوه درخواست سوگند استظهاری

1399/4/23 - 22:53

نویسنده: عاطفه جمالی

سوگند یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا در دعاوی حقوقی و کیفری محسوب می شود که نقش مهمی در اثبات دعاوی حقوقی و کیفری خواهد داشت . از جمله مهم ترین انواع سوگند قضایی در دادگاه می توان به سوگند قاطع دعوا ... ادامه مطلب

نحوه اجرای تحقیقات محلی

1399/4/23 - 22:51

نویسنده: عاطفه جمالی

به استناد قانون آیین دادرسی مدنی ، هرگاه شخصی در دادگاه دعوایی مطرح می کند بایستی آن را به اثبات برساند . این امر ، از طریق ادله اثبات دعوا به عمل می آید . یکی از انواع ادله اثبات دعوا ، تحقیق محلی اس... ادامه مطلب

مهلت پرداخت هزینه کارشناس دادگستری

1399/4/23 - 22:47

نویسنده: عاطفه جمالی

زمانی که پرونده مطرح شده در دادگاه ، جنبه های فنی دقیقی دارد ، قاضی با ارجاع امر به کارشناس ، انجام اموری را از وی مطالبه می کند . به همین دلیل ، کارشناس بابت این امور استحقاق دریافت مزد را خواهد داشت... ادامه مطلب

قسامه در امور کیفری

1399/4/23 - 22:43

نویسنده: عاطفه جمالی

هر فردی زمانی که دعوای را مطرح می کند باید دلایل و مدارکی را برای اثبات ادعای خویش به مرجع قضایی ارائه نماید که از ادله اثبات جرم در امور کیفری می توان از اقرار ، شهادت ، قسامه و سوگند نام برد که قانو... ادامه مطلب

قرار معاینه محل

1399/4/23 - 22:39

نویسنده: عاطفه جمالی

هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع ، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت پیدا کند ، دادگاه می تواند قرار معاینه محل صادر کند . بعلاوه اینکه هر یک از طرفین دعوا می توانند صدور این قرار را از دادگاه تقاضا ... ادامه مطلب

قرار تحقیق محلی

1399/4/23 - 22:36

نویسنده: عاطفه جمالی

به موجب قانون ، یکی از ادله اثبات دعوا تحقیق محلی است که به آن تحقیقات محلی نیز گفته می شود . تحقیق محلی در واقع استناد به اطلاعاتی است که اهل محل در خصوص یک موضوع خاص مربوط به دعوا ارائه می کنند . ای... ادامه مطلب

قاعده منع تحصیل دلیل در حقوق ایران

1399/4/23 - 22:31

نویسنده: عاطفه جمالی

بر پایه قاعده " بار دلیل بر دوش مدعی است " ، تهیه دلیل و ارائه آن به عهده مدعی است و اوست که باید صحت و حقیقت موضوع را با ارائه دلیل قانونی اثبات نماید . بنابراین جستجو و تهیه دلیل از سوی دادرس به جای... ادامه مطلب

فرجام خواهی خارج از مهلت

1399/4/23 - 22:26

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از روش های اعتراض به رای دادگاه فرجام خواهی است . در قانون آیین دادرسی مدنی مدت فرجام خواهی پیش بینی شده است که در خصوص افراد داخل ایران و خارج از ایران متفاوت است . علی القاعده تقاضای فرجام خواهی... ادامه مطلب

شهادت دروغ و مجازات آن

1399/4/23 - 22:22

نویسنده: عاطفه جمالی

شهادت به عنوان یکی از مهمترین دلایلی که می توان به وسیله آن یک دعوا را ثابت نمود ، نقش مهمی در نظام حقوقی و قضایی ما ایفا می نماید . چرا که تعداد زیادی از دعاوی مطرح شده در مراجع دادگستری را می توان ب... ادامه مطلب

شرایط و نحوه صدور قرار اتیان سوگند تکمیلی

1399/4/23 - 22:17

نویسنده: عاطفه جمالی

در قانون آیین دادرسی مدنی سوگندی تحت عنوان " سوگند تکمیلی " مورد پیش بینی قرار گرفته است که برای تکمیل دلایل ناقصی که مدعی به دادگاه ارائه نموده است ، باید توسط خود مدعی ادا شود تا دعوای مطروحه در داد... ادامه مطلب