ارث

کتاب ارث زن - نویسنده دکتر حسام رحیمی -انتشارات دادبان 1397

1403/4/29 - 14:29

نویسنده: دکتر حسام رحیمی

 از شوهرارث زن از شوهر در صورتی که زوجیت دایمی باشد به وی تعلق می گیرد . اما با توجه به تعدد زوجات و یا تعداد فرزندان سهم الارث زن تفاوت می نماید.ارث زن از شوهر در صورتی که فرزند نداشته باشند:در ... ادامه مطلب

ارث و نحوه تقسیم آن

1403/4/28 - 23:08

نویسنده: کارشناس 1موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان

برای ارث در قانون مدنی تعاریف و مقرراتی ذکر شده که هر شخص باید از آنها اطلاع داشته باشد. موضوع ارث و نحوه‌ی تقسیم آن بحث پیچیده ای است که تخصیص آن نیاز به دانش کافی دارد. در این مطلب سعی داریم تا به ط... ادامه مطلب

میزان ترکه ای که متوفی از خود به جای می گذارد پس از استخراج بدهی ها ،وصیت متوفی تحت عنوان سهم الارث به هر یک از بازماندگان متوفی که شرایط قانونی را داشته باشد منتقل می شود . قانون نحوه محاسبه و تقسیم ... ادامه مطلب

نکات حقوقی در مورد تحریر ترکه

1403/4/29 - 01:04

نویسنده: حدیثه برزگر

                              نکات حقوقی در مورد تحریر ترکه  تعریف ترکهتعریف ترکه در وسیط این­گونه آمده است « یعنی ... ادامه مطلب

نکاتی درمورد ارث

1403/4/29 - 01:04

نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین

نکاتی درمورد ارث  علیرغم اینکه برخی از عوام تصور می کنند که چون والدینشان متمول هستند ، توقع دارند که در زمان حیات قدرالسهم ارثیه خود را از وی دریافت کنند، این تعبیر بسیار غلط است زیرا بحث ا... ادامه مطلب

ارث بردن فرزند حاصل ازدواج موقت

1403/4/29 - 01:03

نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین

با توجه به اینکه مطابق قانون مدنی، دختر و پسری که در دوران زوجیت متولد می گردد، ملحق به شوهر است و نظر به اینکه زوجیت اعم است از دائم و موقت، بنابراین فرزند ناشی از ازدواج موقت نیز به والدین خود ملحق ... ادامه مطلب

سهم ارث دو زن از شوهر

1403/4/29 - 01:05

نویسنده: عاطفه جمالی

بر اساس قانون مدنی ، سهم الارث زن در صورتی که مرد فرزند داشته باشد ، یک هشتم و در صورتی که مرد فرزند نداشته باشد یک چهارم خواهد بود . اما از آن جهت که ممکن است یک مرد بیش از یک همسر دائم داشته باشد ، ... ادامه مطلب

ارث غایب مفقودالاثر

1403/4/29 - 01:05

نویسنده: عاطفه جمالی

برخی اوقات ، افراد برای مدتی طولانی از محل سکونت خود غایب می شوند ، به نحوی که نمی توان هیچگونه خبری از آنها دریافت کرد . بر اساس قانون ، به چنین اشخاصی غایب مفود الاثر گفته می شود . از آن جهت که زنده... ادامه مطلب

ارث فرزند نامشروع

1403/4/29 - 01:04

نویسنده: عاطفه جمالی

توارث به رابطه ای گفته می شود که میان شخص متوفی و خویشان او وجود دارد و سبب می شود که بازماندگان شخص بعد از فوت وی از او ارث ببرند . به همین دلیل ، باید نوعی از رابطه خویشاوندی میان اشخاص وجود داشته ب... ادامه مطلب

ارث زوج و زوجه

1403/4/29 - 01:04

نویسنده: عاطفه جمالی

رابطه زوجیت با عقد نکاح بین زن و مرد شکل می گیرد و با فوت هر یک از آنان رابطه توارث برقرار می گردد و زوج و زوجه می توانند به موجب قانون از هم ارث ببرند اما تقسیم ارث و میزان سهم الارث هر یک و شرایط آن... ادامه مطلب

ارث بردن فرزند رضاعی

1403/4/29 - 01:04

نویسنده: عاطفه جمالی

در خصوص انواع قرابت ، بر اساس قانون مدنی ، در صورتی که کودک از زنی غیر از مادر خود شیر بخورد ، با او نوعی خویشاوندی و قرابت پیدا می کند که به آن قرابت رضاعی گفته می شود . از جمله آثار قرابت رضاعی آن ا... ادامه مطلب

سهم الارث جنین

1403/4/29 - 01:04

نویسنده: عاطفه جمالی

در قانون مدنی ، مقررات و احکام مربوط به ارث و نحوه تقسیم کردن آن پیش بینی شده است . همانگونه که واضح است ، اشخاصی می توانند از مورث ارث ببرند که زنده باشند . اما بر اساس قانون مدنی ، جنینی هم که در شک... ادامه مطلب

شرایط و نحوه برخورداری از حقوق متوفی

1403/4/29 - 01:03

نویسنده: عاطفه جمالی

زمانی که فردی فوت می کند ترکه و دارایی وی بین وراث تقسیم می گردد و هر یک از وراث سهم ارث خود را مطابق قانون از ترکه ( اموال و دارایی ) می برند . اما با این وجود ممکن است متوفی علاوه بر دارایی خود ، مس... ادامه مطلب

مطالبه نفقه و مهریه از ارث شوهر فوت شده

1403/4/29 - 01:05

نویسنده: عاطفه جمالی

زمانی که مردی فوت می کند ارث وی بین وراث متوفی تقسیم می گردد یعنی اگر متوفی دارای فرزند باشد ارثی که به همسر متوفی می رسد یک هشتم می باشد و اگر متوفی فرزندی نداشته باشد ارث زن از شوهرش یک چهارم است . ... ادامه مطلب

شرایط ارث بردن زن بعد از طلاق

1403/4/29 - 01:04

نویسنده: عاطفه جمالی

بر اساس قانون مدنی ، هر یک از زوجین اعم از زن و مرد می توانند در صورت فوت ، از ارث دیگری برخوردار بشوند که این رابطه توارث میان زوجین به علاوه میزان سهم الارث هر یک از زوج و زوجه در فقه و قانون به صور... ادامه مطلب

سهم زن از ارث شوهر

1403/4/29 - 01:04

نویسنده: عاطفه جمالی

 از مهمترین موضوعاتی که در رابطه با تقسیم ارث وجود دارد آن است که سهم هریک از ورثه چقدر است . میزان سهم الارث هرکدام از ورثه در قانون مدنی مشخص شده است . از جمله سهم الارث زن از شوهرش . بر اساس ق... ادامه مطلب

گواهی انحصار وراثت چیست ؟ مراحل دریافت و مدارک لازم

1403/4/29 - 01:04

نویسنده: عاطفه جمالی

مرگ واقعه‌ای است که آثار و تبعات حقوقی دارد ، از جمله انتقال دارایی متوفی به وراث است . وراث شخصی که از دنیا می رود باید از کلیه اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول متوفی فهرستی به اداره دارایی حوزه م... ادامه مطلب

ارث در عقد موقت

1403/4/29 - 01:04

نویسنده: عاطفه جمالی

بر اساس ماده 867 قانون مدنی ، ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند . از جمله اشخاصی که بر اساس قانون مدنی از هم ارث می برند ، زن و شوهر هستند که با هم عقد کرده باشند و در حین فوت ، در... ادامه مطلب

حالت های مختلف سهم الارث دختران

1403/4/29 - 01:03

نویسنده: عاطفه جمالی

مرگ یک حادثه ی طبیعی است و آثار حقوقی خاصی را با خود به همراه می آورد . یکی از مهم ترین آثار آن بحث تقسیم اموال به جا مانده از متوفی است . احتمالا شما هم شاهد اختلافات بین وراث و اقوام متوفی در مقدار ... ادامه مطلب

تقسیم ارث پدر و مصادیق آن

1403/4/29 - 01:04

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از قدیمی ترین اختلافات و دعاوی در دادگاه ها مربوط به عدم توافق در مورد تقسیم ارث و میزان سهم الارث هر یک از وراث است که بهترین راه حل برای تقسیم ارث توافق میان وراث است که در غیر این صورت توسط مرا... ادامه مطلب

طبقات و درجات ارث

1403/4/29 - 01:04

نویسنده: عاطفه جمالی

دوران عمر و زندگی هر کسی در دنیا محدود است و سرانجام هر انسانی مرگ است . فوت یکی از احوال هر شخص است و از آنجا که مرگ واقعه‌ای است که آثار و تبعات حقوقی دارد قوانین مختلفی در این مورد تصویب شده است . ... ادامه مطلب

محرومیت از ارث

1403/4/29 - 01:04

نویسنده: عاطفه جمالی

زمانی که فرد زنده است می تواند هر تصمیمی درمورد دارایی اش بگیرد و حق هر گونه دخل و تصرفی در اموال و دارایی خود را دارد اما به محض اینکه فردی فوت می کند اموال او به بازماندگان فرد متوفی تعلق می گیرد که... ادامه مطلب

مالیات بر ارث و نحوه محاسبه آن

1403/4/29 - 01:04

نویسنده: عاطفه جمالی

مرگ واقعه ای است که آثار و تبعات حقوقی متفاوتی دارد ، که از جمله آن می توان به ارث اشاره کرد . احکام و قواعد حاکم بر ارث کمترین تغییر را نسبت به سایر قوانین دارد زیرا قواعد آن از فقه گرفته شده است . د... ادامه مطلب

موانع ارث در قانون مدنی

1403/4/29 - 01:04

نویسنده: عاطفه جمالی

از جمله اسباب تملک مطابق قانون مدنی ، ارث و وراثت می باشد . در واقع زمانیکه شخصی فوت می کند و از او اموالی به جای می ماند ، بایستی این اموال میان ورثه او تقسیم شوند . لذا یکی از مهمترین مسائل در این ح... ادامه مطلب