قوانین کیفری

چگونگی صلح اراضی و املاک طرح بازسازی ناصر خسرو به شهرداری تهران

1403/3/2 - 13:17

نویسنده: علیرضا مقیمی

‌چگونگیصلح اراضی و املاک طرح بازسازی ناصر خسرو به شهرداری تهران1377.07.26 - .35462 ت 18798 هـ - 1377.07.27 - 151&‌وزارت امور اقتصادی و دارایی - شهرداری تهران&‌شهرداری ـ معاملات و امو... ادامه مطلب

الحاق عباراتی به مواد (6 و 7) تصویب نامه تشکیل شورای عالی اشتغال مناطق جنگزده کشور

1403/3/3 - 14:41

نویسنده: علیرضا مقیمی

‌الحاق عباراتی به مواد (6 و 7) تصویب نامه تشکیل شورای عالیاشتغال مناطق جنگزده کشور1377.07.26 - .36861 ت 20084 هـ - 1377.07.29 - 152&‌معاونت اجرایی ریاست جمهوری&‌سازمانهای مستقل ـ کار... ادامه مطلب

اجازه تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کشور اتیوپی با مسئولیت وزارت کشاورزی

1403/3/3 - 14:50

نویسنده: علیرضا مقیمی

‌اجازه تشکیل کمیسیون مشترک اقتصادی بین دولت جمهوریاسلامی ایران و کشور اتیوپی با مسئولیت وزارت کشاورزی1377.07.26 - .49666 ت 20172 هـ - 1377.07.29 - 152&‌وزارت امور خارجه&‌امور بین الم... ادامه مطلب

اصلاح ماده (1) آیین نامه اجرایی بند " الف" تبصره (22) قانون بودجه سال 1377 کل کشور

1403/3/5 - 14:49

نویسنده: علیرضا مقیمی

‌اصلاح ماده (1) آیین نامه اجرایی بند "‌الف" تبصره (22) قانون بودجهسال 1377 کل کشور1377.07.26 - .38413 ت 20082 هـ - 1377.07.29 - 152&‌وزارت فرهنگ و آموزش عالی - وزارت بهداشت، درمان و آموز... ادامه مطلب

اصلاح آیین نامه اجرایی بند ح تبصره (10) قانون بودجه سال 1377 کل کشور

1403/3/3 - 00:32

نویسنده: علیرضا مقیمی

‌اصلاح آیین نامه اجرایی بند ح تبصره (10) قانون بودجه سال 1377 کل کشور1377.07.26 - .37898 ت 20063 هـ - 1377.07.29 - 153&‌سازمان برنامه و بودجه - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی&‌بود... ادامه مطلب

الحاق عبارتی به بند (7) آیین نامه اجرایی بند "ی" تبصره (5) قانون بودجه سال 1377 کل کشور

1403/3/6 - 02:40

نویسنده: علیرضا مقیمی

‌الحاق عبارتی به بند (7) آیین نامه اجرایی بند "ی" تبصره (5)قانون بودجه سال 1377 کل کشور1377.07.26 - .36791 ت 20083 هـ - 1377.08.03 - 153&‌وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت بازرگانی - و... ادامه مطلب

واگذاری مسئولیت کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران و کره جنوبی به عهده یکی از معاونان وزیر امور خارجه

1403/3/5 - 22:13

نویسنده: علیرضا مقیمی

‌واگذاری مسئولیت کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایرانو کره جنوبی به عهده یکی از معاونان وزیر امور خارجه1377.07.26 - .48967 ت 20171 هـ - 1377.08.04 - 153&‌وزارت امور خارجه - ستاد هماهنگی روا... ادامه مطلب

اصلاح اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران

1403/3/2 - 06:36

نویسنده: علیرضا مقیمی

‌اصلاح اساسنامه شرکتسهامی آب منطقه‌ای مازندران1377.07.26 - .52171 ت 20230 هـ - 1377.08.19 - 154&‌وزارت نیرو&‌آب و نیرو ـ وزارتخانه‌ها‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1377.7.26 بنا به پیشنها... ادامه مطلب

بلامانع بودن ورود و ترخیص برخی کالاها و تمدید پروانه های ورود موقت

1403/3/6 - 13:11

نویسنده: علیرضا مقیمی

‌بلامانع بودن ورود و ترخیص برخی کالاها و تمدید پروانه‌های ورود موقت1377.07.27 - .62079 ت 20607 هـ - 1377.10.09 - 154&‌وزارت بازرگانی - وزارت امور اقتصادی و دارایی&‌واردات و صادرات‌تص... ادامه مطلب

خارج شدن اقلامی که با ارز واریز نامه ای از خارج وارد می شوند از فهرست کالاهای مشمول طرح تنظیم بازار

1403/3/5 - 02:39

نویسنده: علیرضا مقیمی

‌خارج شدن اقلامی که با ارز واریز نامه‌ای ازخارج وارد می‌شوند از فهرست کالاهای مشمول طرح تنظیم بازار1377.07.28 - .53828 ت 20428 هـ - 1377.08.19 - 154&‌وزارت بازرگانی - وزارت بهداشت، درمان... ادامه مطلب

الحاق دو تبصره به بند (3) تصویب نامه آیین نامه اجرایی نحوه فروش کالاهای قاچاق مکشوفه موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

1403/3/7 - 11:08

نویسنده: علیرضا مقیمی

‌الحاق دو تبصره به بند (3) تصویب نامه آیین نامه اجرایی نحوه فروش کالاهایقاچاق مکشوفه موضوع قانون نحوه اعمال‌تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز1377.07.28 - .52395 ت 20411 هـ - 1377.08.11... ادامه مطلب

تعیین بهای فروش هر دستگاه تراکتور 285 M.F تولیدی شرکت تراکتورسازی ایران برمبنای نرخ صادراتی ارز

1403/3/1 - 03:03

نویسنده: علیرضا مقیمی

‌تعیین بهای فروش هر دستگاه تراکتور 285 M.F تولیدیشرکت تراکتورسازی ایران برمبنای نرخ صادراتی ارز1377.07.28 - .54057 ت 20429 هـ - 1377.08.20 - 155&‌وزارت بازرگانی - وزارت صنایع - وزارت کشا... ادامه مطلب

تعیین قیمت فروش هر دستگاه کمباین سهند تولیدی شرکت گسترش و توسعه صنعت آذربایجان

1403/3/5 - 23:04

نویسنده: علیرضا مقیمی

‌تعیین قیمت فروش هر دستگاه کمباین سهند تولیدی شرکت گسترش و توسعهصنعت آذربایجان1377.07.28 - .54056 ت 20424 هـ - 1377.08.20 - 156&‌وزارت بازرگانی - وزارت صنایع - وزارت کشاورزی&‌وزارتخا... ادامه مطلب

طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان

1403/3/7 - 03:24

نویسنده: علیرضا مقیمی

602/1230/7/1377عنوان مصوبه: طرح‌ تعیین‌ وظایف‌ و اختیارات‌ استانداران‌ و فرمانداران‌ و نحوه‌عزل‌ و نصب‌ آنان‌ ‎‎‎وزارت‌ کشورشورای‌ عالی‌ اداری‌ در هشتادمین‌ جلسه‌ مورخ‌ 28/7/1377 بنا به‌ پیش... ادامه مطلب

لغو مصوبه شماره 5785/دش /1 مورخ 6/8/74 موضوع انتقال وظایف مربوط به وزارت آموزش و پرورش به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

1403/3/7 - 02:44

نویسنده: علیرضا مقیمی

12426/12/13/8/1377عنوان مصوبه: لغو مصوبه‌ شماره‌ 5785/دش‌/1 مورخ‌ 6/8/74 موضوع‌ انتقال‌وظایف‌ ‎‎‎ مربوط‌ به‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ به‌ سازمان‌ پژوهش‌ و برنامه‌ریزی‌آموزشی‌ ‎‎‎وزارت‌ آموزش‌ ... ادامه مطلب

طرح اصلاح اساسنامه سازمان بهره وری ملی ایران

1403/3/6 - 19:36

نویسنده: علیرضا مقیمی

12427/12/13/8/1377عنوان مصوبه: طرح‌ اصلاح‌ اساسنامه‌ سازمان‌ بهره‌وری‌ ملی‌ ایران‌ ‎‎‎سازمان‌ امور اداری‌ و استخدامی‌ کشورشورای‌ عالی‌ اداری‌ در هشتادمین‌ جلسه‌ مورخ‌ 28/7/1377 در اجرای‌ بند... ادامه مطلب

آیین نامه اجرایی چگونگی یک مرحله ای نمودن آزمون سراسری و نحوه ورود به دوره پیش دانشگاهی

1403/3/1 - 03:00

نویسنده: علیرضا مقیمی

‌آیین نامه اجرایی چگونگی یک مرحله‌ای نمودن آزمون سراسری ونحوه ورود به دوره پیش دانشگاهی1377.07.29 - .52372 ت 20375 هـ - 1377.08.11 - 156&‌وزارت آموزش و پرورش - وزارت فرهنگ و آموزش عالی -... ادامه مطلب

اصلاح ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی

1403/3/6 - 05:26

نویسنده: علیرضا مقیمی

‌اصلاح ماده (1) آیین نامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانیدستگاههای دولتی1377.08.03- 52166 .ت 15649‌هـ 1377.08.11 - 161&‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - سازمان امور اداری و استخد... ادامه مطلب

اصلاح آیین نامه تبصره (3) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب 1365

1403/3/1 - 03:00

نویسنده: علیرضا مقیمی

‌اصلاح آیین نامه تبصره (3) ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمهیا بازنشستگی مصوب 13651377.08.03- 52373 .ت 15649‌هـ 1377.08.11 - 162&‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - سازمان امور ادار... ادامه مطلب

اختصاص مبلغ دو میلیارد و پانصدمیلیون ریال به صورت قرض الحسنه از طریق وزارت صنایع به شرکت چیت سازی بهشهر توسط بانک مرکزی

1403/3/1 - 03:08

نویسنده: علیرضا مقیمی

‌اختصاص مبلغ دو میلیارد وپانصدمیلیون ریال به صورت قرض الحسنه از طریق وزارت صنایع به شرکت چیت سازیبهشهر‌توسط بانک مرکزی1377.08.03- .52447ت 20100‌هـ 1377.08.13 - 163&‌بانک مرکزی جمهوری اسل... ادامه مطلب

آیین نامه مالی شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

1403/3/1 - 02:50

نویسنده: علیرضا مقیمی

‌آیین نامهمالی شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران1377.08.03- 54603 .ت 58698‌هـ 1377.08.23 - 168&‌وزارت امور اقتصادی و دارایی&‌آیین دادرسی مدنی ـ امور تعاونی ـ بانکی و پولی ـ... ادامه مطلب

آیین نامه مالی شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات بانکی ایران

1403/3/6 - 15:50

نویسنده: علیرضا مقیمی

‌آیین نامهمالی شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات بانکی ایران1377.08.03- .54608ت 18698‌هـ 1377.08.23 - 168&‌وزارت امور اقتصادی و دارایی&‌بانکی و پولی ـ بورس اوراق بهادار و اسناد خزانه‌ه... ادامه مطلب

شمول تسهیلات مربوط به صدور خدمات فنی و مهندسی به صادرات برق توسط شرکتهای وابسته به وزارت نیرو

1403/3/5 - 20:03

نویسنده: علیرضا مقیمی

‌شمول تسهیلات مربوط به صدور خدمات فنی و مهندسی بهصادرات برق توسط شرکتهای وابسته به وزارت نیرو1377.08.03- 59177 .ت18804‌هـ 1377.09.15 - 177&‌وزارت بازرگانی - وزارت نیرو - بانک مرکزی جمهور... ادامه مطلب

اجازه ایجاد تأسیسات فاضلاب شهرهای بابل - نوشهر - جویبار و بابلسر توسط شرکت آب و فاضلاب مازندران و تأسیسات فاضلاب شهرهای بندر گز - بندر ترکمن کردکوی و گنبد کاووس توسط شرکت آب و فاضلاب گلستان

1403/3/7 - 09:59

نویسنده: علیرضا مقیمی

‌اجازه ایجاد تأسیسات فاضلاب شهرهای بابل- نوشهر - جویبار و بابلسر توسط شرکت آب و فاضلاب مازندران و تأسیسات‌فاضلابشهرهای بندر گز - بندر ترکمن کردکوی و گنبد کاووس توسط شرکت آب و فاضلاب گلستان13... ادامه مطلب

بازنگری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص آموزش عالی

1403/3/7 - 03:47

نویسنده: علیرضا مقیمی

‌بازنگریمصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص آموزش عالی‌شماره .3099‌دش 1377.8.18(‌مصوب جلسات 429 و430 مورخ 77.7.21 و 77.8.5 شورای عالی انقلاب فرهنگی)‌گزارش "‌بررسی و تحلیلی از مباحث و مصو... ادامه مطلب