ورشکستگی

حمایت های قانونی از تاجر ورشکسته

1399/10/29 - 09:03

نویسنده: عاطفه جمالی

در صورتی که تاجر یا شرکت تجارتی توان پرداخت بدهی ها و تعهدات مالی خود را نداشته باشد و نتواند دیون خود را پرداخت کند ، ورشکسته محسوب می شود . اعلام ورشکستگی باید در دادگاه عمومی محل اقامتگاه ورشکسته م... ادامه مطلب

تعریف قانونی ورشکستگی و انواع آن

1399/10/29 - 12:42

نویسنده: عاطفه جمالی

در دنیای امروز تجارت یکی از مهم ترین فعالیت های اقتصادی محسوب می شود . گاهی پیش می آید که تاجر بخاطر معامله اشتباه ، ریخت و پاش های شخصی و یا تغییر و تحولات بازار سرمایه خود را از دست می دهد . قانون ح... ادامه مطلب