ورشکستگی

تعریف قانونی ورشکستگی و انواع آن

1403/4/29 - 00:45

نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین

گاهی اوقات تاجر و یا شرکت تجارتی از بازپرداخت بدهی های خود ناتوان می شوند که به این حالت ورشکستگی می گوییم . قانون تجارت حمایت های خاصی را برای افراد و شرکت های و تاجران ورشکسته در نظر گرفته است .تعری... ادامه مطلب

حمایت های قانونی از تاجر ورشکسته

1403/4/29 - 00:45

نویسنده: عاطفه جمالی

در صورتی که تاجر یا شرکت تجارتی توان پرداخت بدهی ها و تعهدات مالی خود را نداشته باشد و نتواند دیون خود را پرداخت کند ، ورشکسته محسوب می شود . اعلام ورشکستگی باید در دادگاه عمومی محل اقامتگاه ورشکسته م... ادامه مطلب

تعریف قانونی ورشکستگی و انواع آن

1403/4/29 - 00:45

نویسنده: عاطفه جمالی

در دنیای امروز تجارت یکی از مهم ترین فعالیت های اقتصادی محسوب می شود . گاهی پیش می آید که تاجر بخاطر معامله اشتباه ، ریخت و پاش های شخصی و یا تغییر و تحولات بازار سرمایه خود را از دست می دهد . قانون ح... ادامه مطلب