ازدواج

تمکین

1400/5/6 - 13:02

نویسنده: مهناز عباسی

تمکین به چه معناست؟بعد از اینکه عقد نکاح بطور صحیح واقع شود، هر یک از زوجین (زن و مرد) در مقابل یکدیگر به انجام وظایف مشخصی متعهد می گردند، تمکین در واقع به معنای انجام وظایف زناشویی توسط زوجه (زن) می... ادامه مطلب

صیغه ۹۹ ساله

1400/5/6 - 15:06

نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین

صیغه ۹۹ ساله در شرع مقدس اسلام علاوه بر عقد و ازدواج دائم نوع دیگری از ازدواج هم به نام عقد موقت وجود دارد که همان طور که از اسمش پیداست برای مدت زمان مشخص و محدودی است . صيغه موقت به ا... ادامه مطلب

مهلت ثبت واقعه ازدواج

1400/5/6 - 10:41

نویسنده: علیرضا مقیمی

بر اساس قانون مدنی ، عقد نکاح یک قرارداد رضایی است و انجام آن منوط به هیچ گونه تشریفات دیگری نشده است . بنابراین ممکن است که عقد نکاح بدون تنظیم سند ازدواج و یا ثبت نمودن ازدواج واقع بشود . با این حال... ادامه مطلب

فریب یا تدلیس در ازدواج

1400/5/1 - 20:27

نویسنده: عاطفه جمالی

عقد نکاح از دید قانونگذار از جمله مهترین عقودی است که با شخصیت طرفین در ارتباط مستقیمی می باشد . به همین لحاظ ، تمام تلاش وی بر آن است که با پیش بینی قوانینی کانون خانواده را حفظ و از آن حمایت نماید .... ادامه مطلب

عده بذل و انقضای مدت

1400/5/3 - 12:27

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از موضوعات مهمی که قانونگذار در ارتباط با انحلال ازدواج مقرر نموده است ، لزوم نگهداشتن عده برای زن در صورت جدایی زوجین است . لزوم این امر که ناشی از احکام فقهی است ، تنها مربوط به عقد دائم نیست ؛ ... ادامه مطلب

شرط فعل در عقد نکاح

1400/5/2 - 20:46

نویسنده: عاطفه جمالی

عقد نکاح میان زن و شوهر سبب ایجاد آثار بسیار مهمی در روابط میان زوجین می گردد و حقوق و تکالیف مهمی را بر عهده طرفین قرار می دهد . به همین دلیل ، قانونگذار این حق را به زن و مرد داده است که قبل از عقد ... ادامه مطلب

سکوت در تدلیس و نگفتن عیب و نقص در ازدواج

1400/5/7 - 03:22

نویسنده: عاطفه جمالی

عقد نکاح به عنوان پیوندی مقدس ، شکل دهنده رابطه زوجیت میان دو نفر می باشد . قبل از اینکه عقد ازدواج شکل گیرد ، معمولا زن و مرد به روش های مختلفی به هم معرفی می شوند و درباره هویت شان اطلاعاتی به طرف م... ادامه مطلب

جبران خسارت در تدلیس

1400/5/4 - 22:54

نویسنده: عاطفه جمالی

بر اساس قانون ، عقد نکاح سبب به وجود آمدن آثاری میان زوجین می شود و حقوق و تکالیفی را بر عهده آنان قرار می دهد . اما گاهی یکی از زوجین با فریب دادن دیگری رضایت وی را برای ازدواج با خود جلب می کند . در... ادامه مطلب

تخلف از شرط نتیجه در عقد نکاح

1400/5/7 - 06:30

نویسنده: عاطفه جمالی

علاوه بر امکان شرط صفت در عقد نکاح که به موجب آن ، وجود وصف یا صفت خاصی در یکی از زوجین یا در مهریه زن شرط می شود ، زن و شوهر می توانند اقدام یا عدم اقدام به فعل یا عملی را بر یکی از طرفین یا بر شخص د... ادامه مطلب

تخلف از شرط فعل در عقد نکاح

1400/4/29 - 18:32

نویسنده: عاطفه جمالی

در حال حاضر تعدادی از شروط ضمن عقد در اسناد ازدواج درج گردیده اند که زن یا شوهر می توانند با امضا کردن هر یک از آنها ، مفاد آن را پذیرفته و بدان متعهد گردند . البته شروط ضمن عقد نکاح محدود به همان شرو... ادامه مطلب

پیامدهای تخلف از شرط صفت در ازدواج

1400/5/4 - 06:12

نویسنده: عاطفه جمالی

در صورتی که زن و مردی با هم ازدواج کنند ، می توانند در ضمن عقد خودشان شروطی را تحت عنوان شروط ضمن عقد نکاح درج کنند و با امضا به آن متعهد گردند که این شروط نمی توانند جزء شروط باطل و مبطل عقد نکاح باش... ادامه مطلب

عده فسخ نکاح

1400/4/27 - 20:33

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از مهمترین احکامی که در زمان جدایی و انحلال نکاح میان زوجین مطرح می شود ، لزوم نگه داشتن عده است . به همین دلیل ، بر اساس قانون و شرع در زمان منحل شدن نکاح بواسطه طلاق ، فسخ نکاح ، بذل مدت و فوت م... ادامه مطلب

عده وفات شوهر

1400/4/27 - 03:51

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از انواع عده که در قرآن کریم به آن اشاره شده است ، عده وفات می باشد . لزوم نگه داشتن عده برای فوت شوهر ، از رعایت احترام به نکاحی که با فوت شوهر از بین رفته است ناشی می شود . به همین دلیل ، در موا... ادامه مطلب

شرط عدم نزدیکی در ازدواج

1400/5/2 - 05:53

نویسنده: عاطفه جمالی

در مقاله مربوط به شروط صحیح ضمن عقد نکاح ، به بررسی انواع و اقسام شروط صحیحی که زن و شوهر می توانند در عقد نکاح درج کنند ، پرداخته شد و همانطور که مورد اشاره قرار گرفت ، یکی از انواع این شروط ، شرط فع... ادامه مطلب

دادخواست استرداد هدایای نامزدی

1400/5/5 - 15:39

نویسنده: عاطفه جمالی

زمانی که دو طرف با هم نامزد می شوند ، یعنی در خصوص آینده زندگی به تفاهم می رسند و وعده ازدواج به هم می دهند . مطابق مقررات قانون مدنی ، این وعده ، جایز است و هر یک از طرفین می تواند پشیمان شود و از آن... ادامه مطلب

شرط محل سکونت زن در ازدواج

1400/5/6 - 22:56

نویسنده: عاطفه جمالی

به لحاظ قانونی ، علاوه بر اینکه زن و شوهر می توانند ضمن عقد نکاح شروط مندرج در سند ازدواج را امضا کرده و بدان متعهد شوند ، این امکان وجود دارد که هر گونه شرطی را که خلاف مقتضای ذات عقد نبوده و شرط نام... ادامه مطلب

پیامدهای قانونی ترک منزل توسط زن

1400/5/2 - 00:26

نویسنده: عاطفه جمالی

پیامدهای قانونی ترک منزل توسط زنبر اساس قانون مدنی ، عقد نکاح که میان زن و مرد منعقد شده و آنها را زوجیت یکدیگر در می آورد ، حقوق و تکالیف مختلفی را نیز به عهده آنان قرار می دهد که یکی از مهم ترین آنه... ادامه مطلب

موارد سقوط حق حبس زوجه

1400/5/6 - 22:37

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از اصطلاحات حقوقی که معمولا در پی اختلاف میان زن و مرد در دوران عقد مطرح می شود ، استفاده زن از حق حبس است . مانند سایر عقود معوض ، زن حق دارد تا زمانیکه مهریه اش را دریافت نکرده از ایفای وظایفی ک... ادامه مطلب

شرایط استفاده از حق حبس توسط زوجه

1400/5/1 - 19:25

نویسنده: عاطفه جمالی

بر اساس قانون مدنی ، در صورتی که زن مهریه خود را از مرد نگرفته باشد ، می تواند به حق حبس خود در عقد نکاح استناد کند و در این صورت ، مرد مکلف به پرداخت مهریه به درخواست زن می شود . علاوه بر این ، زن می... ادامه مطلب

دادخواست حق حبس زوجه

1400/5/4 - 22:00

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از تکالیفی که زن در مقابل شوهر دارد آن است که از شوهر خود تمکین کند . علاوه بر این ، مرد نیز به موجب عقد ازدواج متعهد به پرداخت مبلغی به همسر تحت عنوان مهریه می شود . اما در شرایطی ، زن به موجب قا... ادامه مطلب

نحوه اظهار اراده در عقد نکاح

1400/5/4 - 07:34

نویسنده: عاطفه جمالی

قبلا ضمن مقاله ای جداگانه به بررسی تعلیق در عقد نکاح پرداخته شد ؛ با این حال وجود اراده در عقد نکاح و قرارداد های دیگر به تنهایی برای تحقق عقد کافی نیست ؛ بلکه این اراده باید بیان و اظهار شود که این م... ادامه مطلب

در چه مواردی زن مجاز به عدم تمکین است؟

1400/4/27 - 22:29

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از تکالیفی که به موجب قانون و شرع ، از زمان عقد ازدواج بر عهده زن و مرد گذاشته شده ، تمکین می باشد . به عبارت دیگر ، تمکین وظیفه ای است که بر عهده زوجین گذاشته شده است و این وظیفه حقی است برای طرف... ادامه مطلب

تعلق مهریه به زن در صورت عدم تمکین

1400/5/1 - 00:12

نویسنده: عاطفه جمالی

عقد نکاح یا ازدواجی که میان زن و مردی بسته می شود و سبب ایجاد رابطه زوجیت و محرمیت میان آن دو می شود ، تکالیفی را نیز بر عهده هر دوی آنها قرار می دهد که انجام دادن آنها ، فارغ از جنبه اخلاقی و شرعی ، ... ادامه مطلب

تمکین چیست و عدم تمکین به چه معناست؟

1400/5/5 - 07:40

نویسنده: عاطفه جمالی

همین که زن و مرد با یکدیگر به عقد یکدیگر درآمدند ، شرع و قانون آنان را مکلف می کند که مجموعه ای از وظایف مقرر را در قبال یکدیگر انجام دهند . درست است که انجام این وظایف بیش از همه چیز به تفاهم میان دو... ادامه مطلب

انواع تمکین اعم از تمکین عام و تمکین خاص

1400/4/28 - 05:13

نویسنده: عاطفه جمالی

از جمله وظایفی که بر اساس شرع و قانون بر عهده زن و مرد قرار دارد ، تمکین کردن می باشد . تمکین در لغت به معنی الزام و اجبار است . در عرف زمانی که از تمکین سخن گفته می شود ، بیشتر تمکین خاص از جانب زن ب... ادامه مطلب