ازدواج
شروع زندگی مشترک یا ازدواج ، به لحاظ قانونی ، حقوق و تکالیف متعددی را برای طرفین ایجاد می کند و زوج و زوجه ، می توانند از برخی از حقوقی که در مجموعه قوانین و مقررات موضوعه لحاظ شده است ، برخوردار گردن... ادامه مطلب

اجرت المثل

1403/3/1 - 09:43

نویسنده: مهناز عباسی

یکی از حقوق ویژه‌ای که دین اسلام برای زنان در نظر گرفته، این است که هیچ مردی نمی‌تواند تا زمانی که تمامی حق و حقوق همسرش را پرداخت نکرده است، او را طلاق دهد. هر اندازه که مدت زندگی مشترک بیشتر باشد، ا... ادامه مطلب

اثبات نسب

1403/3/1 - 09:44

نویسنده: مهناز عباسی

دعوی اثبات نسب" نسب ناشی از نکاح ، نسب مشروع است. برای اثبات مشروعیت  باید رابطه زوجیت، نسب مادری و نسب پدری ثابت شود. رابطه زوجیت با هریک از ادله اثبات دعوی یعنی اقرار، سند، گواهی، امارات ق... ادامه مطلب

تجویز ازدواج مجدد

1403/3/1 - 09:06

نویسنده: مهناز عباسی

تجویز ازدواج مجدد بر اساس شرع مقدس اسلام مرد می تواند مبادرت به ازدواج مجدد نماید اما بنا بر اقتضائات جوامع جدید، امروزه محدودیت‌هایی در این خصوص به وجود آمده است. لازم به ذکر است در قانون ح... ادامه مطلب

تمکین

1403/3/8 - 16:41

نویسنده: مهناز عباسی

تمکین به چه معناست؟بعد از اینکه عقد نکاح بطور صحیح واقع شود، هر یک از زوجین (زن و مرد) در مقابل یکدیگر به انجام وظایف مشخصی متعهد می گردند، تمکین در واقع به معنای انجام وظایف زناشویی توسط زوجه (زن) می... ادامه مطلب

صیغه ۹۹ ساله

1403/3/9 - 11:11

نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین

صیغه ۹۹ ساله در شرع مقدس اسلام علاوه بر عقد و ازدواج دائم نوع دیگری از ازدواج هم به نام عقد موقت وجود دارد که همان طور که از اسمش پیداست برای مدت زمان مشخص و محدودی است . صيغه موقت به ا... ادامه مطلب

مهلت ثبت واقعه ازدواج

1403/3/1 - 08:59

نویسنده: علیرضا مقیمی

بر اساس قانون مدنی ، عقد نکاح یک قرارداد رضایی است و انجام آن منوط به هیچ گونه تشریفات دیگری نشده است . بنابراین ممکن است که عقد نکاح بدون تنظیم سند ازدواج و یا ثبت نمودن ازدواج واقع بشود . با این حال... ادامه مطلب

فریب یا تدلیس در ازدواج

1403/3/1 - 08:55

نویسنده: عاطفه جمالی

عقد نکاح از دید قانونگذار از جمله مهترین عقودی است که با شخصیت طرفین در ارتباط مستقیمی می باشد . به همین لحاظ ، تمام تلاش وی بر آن است که با پیش بینی قوانینی کانون خانواده را حفظ و از آن حمایت نماید .... ادامه مطلب

عده بذل و انقضای مدت

1403/3/1 - 09:02

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از موضوعات مهمی که قانونگذار در ارتباط با انحلال ازدواج مقرر نموده است ، لزوم نگهداشتن عده برای زن در صورت جدایی زوجین است . لزوم این امر که ناشی از احکام فقهی است ، تنها مربوط به عقد دائم نیست ؛ ... ادامه مطلب

شرط فعل در عقد نکاح

1403/3/1 - 09:13

نویسنده: عاطفه جمالی

عقد نکاح میان زن و شوهر سبب ایجاد آثار بسیار مهمی در روابط میان زوجین می گردد و حقوق و تکالیف مهمی را بر عهده طرفین قرار می دهد . به همین دلیل ، قانونگذار این حق را به زن و مرد داده است که قبل از عقد ... ادامه مطلب

سکوت در تدلیس و نگفتن عیب و نقص در ازدواج

1403/3/1 - 06:54

نویسنده: عاطفه جمالی

عقد نکاح به عنوان پیوندی مقدس ، شکل دهنده رابطه زوجیت میان دو نفر می باشد . قبل از اینکه عقد ازدواج شکل گیرد ، معمولا زن و مرد به روش های مختلفی به هم معرفی می شوند و درباره هویت شان اطلاعاتی به طرف م... ادامه مطلب

جبران خسارت در تدلیس

1403/3/1 - 09:02

نویسنده: عاطفه جمالی

بر اساس قانون ، عقد نکاح سبب به وجود آمدن آثاری میان زوجین می شود و حقوق و تکالیفی را بر عهده آنان قرار می دهد . اما گاهی یکی از زوجین با فریب دادن دیگری رضایت وی را برای ازدواج با خود جلب می کند . در... ادامه مطلب

تخلف از شرط نتیجه در عقد نکاح

1403/3/1 - 06:54

نویسنده: عاطفه جمالی

علاوه بر امکان شرط صفت در عقد نکاح که به موجب آن ، وجود وصف یا صفت خاصی در یکی از زوجین یا در مهریه زن شرط می شود ، زن و شوهر می توانند اقدام یا عدم اقدام به فعل یا عملی را بر یکی از طرفین یا بر شخص د... ادامه مطلب

تخلف از شرط فعل در عقد نکاح

1403/3/1 - 07:49

نویسنده: عاطفه جمالی

در حال حاضر تعدادی از شروط ضمن عقد در اسناد ازدواج درج گردیده اند که زن یا شوهر می توانند با امضا کردن هر یک از آنها ، مفاد آن را پذیرفته و بدان متعهد گردند . البته شروط ضمن عقد نکاح محدود به همان شرو... ادامه مطلب

پیامدهای تخلف از شرط صفت در ازدواج

1403/3/8 - 04:20

نویسنده: عاطفه جمالی

در صورتی که زن و مردی با هم ازدواج کنند ، می توانند در ضمن عقد خودشان شروطی را تحت عنوان شروط ضمن عقد نکاح درج کنند و با امضا به آن متعهد گردند که این شروط نمی توانند جزء شروط باطل و مبطل عقد نکاح باش... ادامه مطلب

عده فسخ نکاح

1403/3/1 - 09:40

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از مهمترین احکامی که در زمان جدایی و انحلال نکاح میان زوجین مطرح می شود ، لزوم نگه داشتن عده است . به همین دلیل ، بر اساس قانون و شرع در زمان منحل شدن نکاح بواسطه طلاق ، فسخ نکاح ، بذل مدت و فوت م... ادامه مطلب

عده وفات شوهر

1403/3/5 - 18:50

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از انواع عده که در قرآن کریم به آن اشاره شده است ، عده وفات می باشد . لزوم نگه داشتن عده برای فوت شوهر ، از رعایت احترام به نکاحی که با فوت شوهر از بین رفته است ناشی می شود . به همین دلیل ، در موا... ادامه مطلب

شرط عدم نزدیکی در ازدواج

1403/3/1 - 23:55

نویسنده: عاطفه جمالی

در مقاله مربوط به شروط صحیح ضمن عقد نکاح ، به بررسی انواع و اقسام شروط صحیحی که زن و شوهر می توانند در عقد نکاح درج کنند ، پرداخته شد و همانطور که مورد اشاره قرار گرفت ، یکی از انواع این شروط ، شرط فع... ادامه مطلب

دادخواست استرداد هدایای نامزدی

1403/3/1 - 15:25

نویسنده: عاطفه جمالی

زمانی که دو طرف با هم نامزد می شوند ، یعنی در خصوص آینده زندگی به تفاهم می رسند و وعده ازدواج به هم می دهند . مطابق مقررات قانون مدنی ، این وعده ، جایز است و هر یک از طرفین می تواند پشیمان شود و از آن... ادامه مطلب

شرط محل سکونت زن در ازدواج

1403/3/1 - 08:35

نویسنده: عاطفه جمالی

به لحاظ قانونی ، علاوه بر اینکه زن و شوهر می توانند ضمن عقد نکاح شروط مندرج در سند ازدواج را امضا کرده و بدان متعهد شوند ، این امکان وجود دارد که هر گونه شرطی را که خلاف مقتضای ذات عقد نبوده و شرط نام... ادامه مطلب

پیامدهای قانونی ترک منزل توسط زن

1403/3/1 - 07:44

نویسنده: عاطفه جمالی

پیامدهای قانونی ترک منزل توسط زنبر اساس قانون مدنی ، عقد نکاح که میان زن و مرد منعقد شده و آنها را زوجیت یکدیگر در می آورد ، حقوق و تکالیف مختلفی را نیز به عهده آنان قرار می دهد که یکی از مهم ترین آنه... ادامه مطلب

موارد سقوط حق حبس زوجه

1403/3/1 - 08:50

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از اصطلاحات حقوقی که معمولا در پی اختلاف میان زن و مرد در دوران عقد مطرح می شود ، استفاده زن از حق حبس است . مانند سایر عقود معوض ، زن حق دارد تا زمانیکه مهریه اش را دریافت نکرده از ایفای وظایفی ک... ادامه مطلب

شرایط استفاده از حق حبس توسط زوجه

1403/3/1 - 07:44

نویسنده: عاطفه جمالی

بر اساس قانون مدنی ، در صورتی که زن مهریه خود را از مرد نگرفته باشد ، می تواند به حق حبس خود در عقد نکاح استناد کند و در این صورت ، مرد مکلف به پرداخت مهریه به درخواست زن می شود . علاوه بر این ، زن می... ادامه مطلب

دادخواست حق حبس زوجه

1403/3/4 - 20:05

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از تکالیفی که زن در مقابل شوهر دارد آن است که از شوهر خود تمکین کند . علاوه بر این ، مرد نیز به موجب عقد ازدواج متعهد به پرداخت مبلغی به همسر تحت عنوان مهریه می شود . اما در شرایطی ، زن به موجب قا... ادامه مطلب

نحوه اظهار اراده در عقد نکاح

1403/3/1 - 07:44

نویسنده: عاطفه جمالی

قبلا ضمن مقاله ای جداگانه به بررسی تعلیق در عقد نکاح پرداخته شد ؛ با این حال وجود اراده در عقد نکاح و قرارداد های دیگر به تنهایی برای تحقق عقد کافی نیست ؛ بلکه این اراده باید بیان و اظهار شود که این م... ادامه مطلب