نفقه

نفقه در دوران حق حبس

1400/1/14 - 16:04

نویسنده: عاطفه جمالی

بر اساس یک قاعده فقهی ، " للزوجه الامتناع قبل الدخول حتی تقبض مهرها ان کان حالا " . مطابق این قاعده ، زن می تواند تا زمانی که مهریه اش را دریافت نکرده است ، از تمکین در برابر شوهر خود امتناع کند . است... ادامه مطلب

مطالبه نفقه بعد از فوت همسر

1400/1/20 - 21:35

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از مهمترین تکالیفی که بعد از عقد نکاح به عهده شوهر قرار می گیرد ، پرداخت نفقه به همسرش می باشد . در واقع ، پرداخت نفقه زن مانند یک دین یا بدهی بر عهده شوهر است تا اینکه آن را بپردازد . سابقا ، درخ... ادامه مطلب

راه های مطالبه نفقه

1400/1/18 - 06:01

نویسنده: عاطفه جمالی

مطابق قانون مدنی پرداخت نفقه زن برعهده شوهر است . نفقه زوجه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن می باشد به عنوان مثال : خوراک و پوشاک و هزینه درمانی و بهداشتی و غیره . در واقع در مورد میزان ن... ادامه مطلب

نفقه فرزند

1400/1/20 - 06:30

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از مهمترین تکالیفی که در خصوص فرزندان بر عهده والدین می باشد ، پرداخت نفقه به آنها می باشد . معنای حقوقی نفقه به معنای عرفی آن بسیار نزدیک است . در قانون نفقه تعریف نشده است اما برخی از مصادیق آن ... ادامه مطلب

طلاق به علت عدم پرداخت نفقه

1400/1/15 - 21:12

نویسنده: عاطفه جمالی

به محض اینکه زن و مردی اقدام به عقد نکاح با هم کردند ، قانونگذار آثاری را بر این رابطه زوجیت بار می کند . یعنی آنکه زن و شوهر هرکدام از حقوقی برخوردار می شوند . یکی از این حقوق ، حق نفقه ای است که به ... ادامه مطلب

نفقه در دوران عقد

1400/1/9 - 00:18

نویسنده: عاطفه جمالی

به محض اینکه زن و مرد به موجب عقد ازدواج به زوجیت یکدیگر در می آیند ، به موجب قانون و شرع مجموعه ای از حقوق و تکالیف بر عهده آنها قرار می گیرد . از جمله اینکه زن در مقابل شوهر موظف به تمکین است و مرد ... ادامه مطلب

نفقه بعد از طلاق زن

1400/1/25 - 10:01

نویسنده: عاطفه جمالی

از جمله مهمترین حقوقی که زن به موجب انعقاد عقد نکاح از آن برخوردار می شود ، حق نفقه است . بر اساس شرع و قانون مدنی ، مرد مکلف شده است تا علاوه بر نفقه فرزندان خود ، نفقه زوجه را نیز به وی بپردازد . تن... ادامه مطلب

نفقه از چه زمانی به زن تعلق می گیرد؟

1400/1/24 - 19:20

نویسنده: عاطفه جمالی

بر اساس قانون ، مرد وظیفه دارد که به همسر خود نفقه بپردازد فلذا عدم پرداخت نفقه به زن هم سبب اعمال ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه خواهد شد . اما سوالی که ممکن است مطرح شود آن است که مرد از چه زمانی باید ... ادامه مطلب

نحوه محاسبه نفقه زن

1400/1/21 - 03:16

نویسنده: عاطفه جمالی

همین که عقد نکاح به طور صحیح بین زن و مرد واقع شد ، زن و مرد مکلف به انجام وظایفی که در شرع و قانون برای آنها مشخص شده است می شوند . یکی از این تکالیف ، تمکین زن در برابر شوهر است که متقابلا مرد را مل... ادامه مطلب

نفقه زن چیست و ویژگی آن؟

1400/1/3 - 17:45

نویسنده: عاطفه جمالی

نفقه در لغت به معنی هزینه و خرجی است . مطابق قانون مدنی ، پرداخت نفقه زن بر عهده شوهر است . علت این موضوع این است که در ایران انجام امور داخلی خانه بر عهده زن می باشد و این مردان هستند که وظیفه تأمین ... ادامه مطلب