راه های مطالبه نفقه

1401/9/15 10:33

راه های مطالبه نفقه

مطابق قانون مدنی پرداخت نفقه زن برعهده شوهر است . نفقه زوجه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن می باشد به عنوان مثال : خوراک و پوشاک و هزینه درمانی و بهداشتی و غیره . در واقع در مورد میزان نفقه ، مبلغ مشخصی در قانون بیان نشده بلکه با توجه به شان زن تعیین می گردد . پرداخت نفقه در ایران بر عهده مرد است و ارتباطی به تمکن مالی مرد ندارد . اما گاهی ممکن است مرد از وظیفه خود یعنی پرداخت نفقه به همسر خودداری ورزد ، در این صورت زن می تواند برای مطالبه نفقه خود به دادگاه مراجعه نماید . در این مقاله به بررسی نحوه مطالبه نفقه و روش های مطالبه نفقه می پردازیم .  

مطالبه نفقه

با عقد دائم مرد مکلف به پرداخت نفقه به همسر خود است و در صورتی که مرد از این عمل استنکاف نماید ، زوجه باید برای مطالبه نفقه به موجب ماده 111 قانون مدنی به دادگاه مراجعه کند و در این صورت محکمه ( دادگاه ) میزان نفقه را معین می کند و شوهر را به دادن آن محکوم می نماید . همچنین بر طبق قانون مجازات اسلامی ماده 642 مرد مکلف به پرداخت نفقه شده و ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه بیان گردیده است .  

روش های مطالبه نفقه

از روش های مطالبه مهریه زمانی که مرد از پرداخت نفقه استنکاف کرد زن می تواند به دو صورت اقدام قضایی نماید :

1 - مطالبه نفقه از طریق دادگاه حقوقی ، در مطالبه نفقه از این طریق زوجه باید با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و تنظیم دادخواست برای مطالبه نفقه اقدم نماید . ( برای مطالبه از طریق دادگاه حقوقی نیاز به ارائه دادخواست می باشد ) .  

2 - برخلاف تصور اغلب افراد تنها راه مطالبه نفقه از طریق دادگاه های حقوقی نمی باشد بلکه زوجه می تواند از طریق مراجع کیفری نیز نفقه خود را مطالبه کند . مطالبه نفقه از طریق مراجع کیفری بدین صورت است که ابتدا زوجه برای مطالبه نفقه از این طریق نیاز به شکایت و تنظیم شکواییه است به عبارت دیگر در واقع منظور از مطالبه نفقه از طریق کیفری ، ارائه شکواییه مطالبه نفقه به دادسرا و طرح دعوی کیفری می باشد . دادسرا و دادگاه های کیفری با بررسی مدارک و شواهد زوج را احضار می کند و پس از تحقیق و رسیدگی رای مقتضی را صادر می کند .  

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد راه های مطالبه نفقه به سایت عدل نوین مراجعه کنید . کارشناسان مرکز عدل نوین نیز آماده اند تا به سوالات شما عزیزان پاسخ دهند.


نویسنده: عاطفه جمالی دسته بندی: نفقه تاریخ ثبت: 10:33 1401/9/15 268 نفر بازدید