خیانت در امانت

مجازات جرم خیانت در امانت

1400/1/14 - 15:57

نویسنده: عاطفه جمالی

امانت داری هم در اسلام امری سفارش شده است و هم در نظم اجتماعی به آن تاکید فراوان شده است . پیامبر خدا در اهمیت امانت داری می فرماید : " ˈکسی که در دنیا به امانتی خیانت کند و آن را به صاحبش برنگرداند و... ادامه مطلب

جرم خیانت در امانت چیست؟

1400/1/14 - 00:42

نویسنده: عاطفه جمالی

رعایت امانت داری در آیات و احادیث متعددی سفارش شده است . خداوند در آیه 58 سوره نساء فرمان می دهد : " امانت ها را به صاحبانشان برگردانید " . از این رو امانتداری در اجتماع نیز مورد توجه افراد است و تبدی... ادامه مطلب