طلاق

طلاق از جانب زوج

1403/3/1 - 09:14

نویسنده: کارشناس 1موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان

درخواست طلاق از طرف مرد چگونه است؟شرایط طلاق از طرف مرد مانند گذشته نیست و درخواست طلاق از طرف مرد باید مطابق قانون جدید انجام شود و زوج نمی‌تواند مانند سابق به راحتی همسرش را طلاق دهد طبق قانون جدید ... ادامه مطلب

استرداد هدایای نامزدی

1403/3/7 - 14:42

نویسنده: مهناز عباسی

استرداد هدایا هریک از نامزدها می توانند در صورت به هم خوردن وصلت منظور ، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه کند و اگر عین هدایا موجود نباشد ، مستحق قیمت هدایایی... ادامه مطلب

طلاق خلع ومبارات

1403/3/8 - 21:52

نویسنده: مهناز عباسی

خُلع و مُبارات دو نوع طلاق توافقی در فقه و حقوق اسلامی است که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می‌گیرد. این طلاق مربوط به زمانی است که زن از شوهر به قدری تنفر پیدا کرده باشد که حاضر شود با ... ادامه مطلب

راهنمای نوشتن دادخواست طلاق از طرف مرد

1403/3/1 - 07:07

نویسنده: حدیثه برزگر

                                    راهنمای نوشتن دادخواست طلاق از طرف مرد به منظور تنظیم دادخواست طلاق ا... ادامه مطلب

تعریف اعسار و نحوه درخواست اعسار از تأدیه دیون مالی

1403/3/1 - 08:42

نویسنده: حدیثه برزگر

                     تعریف اعسار و نحوه درخواست اعسار از تأدیه دیون مالی اعسار برگرفته از عسر و حرج می ­باشد و در معنای لغوی یعنی رنج، سختی ... ادامه مطلب

مستثنیات دین چیست و شامل چه اموالی می شود

1403/3/1 - 07:05

نویسنده: حدیثه برزگر

               مستثنیات دین چیست و شامل چه اموالی می شودپس از طی نمودن مراحل دادرسی در وصول وجوه مالی از سوی طلبکار و حکم به پرداخت دین از سوی بدهکار، محکمه به ... ادامه مطلب

نداشتن سند ازدواج برای طلاق

1403/3/4 - 07:47

نویسنده: علیرضا مقیمی

نداشتن سند ازدواج برای طلاقبرای ارائه دادخواست طلاق خواهان باید سند ازدواج یا قباله نکاحیه را به دادخواست ضمیمه کند . لذا نداشتن سند ازدواج یا کپی برابر با اصل شده آن برای طلاق مشکل ایجاد می کند . برا... ادامه مطلب

عدم حضور زوجین در طلاق

1403/3/1 - 08:52

نویسنده: حدیثه برزگر

عدم حضور زوجین در طلاق  حضور زن و شوهر در فرآیند انجام مشاوره طلاق توافقی الزامی است و باید شخصا در مراکز مشاوره طلاق حاضر شوند ؛ لذا عدم حضور زوجین در مشاوره طلاق امکان پذیر نیست . تبعات حاضر نش... ادامه مطلب

فوریت خیار فسخ نکاح در مورد جنون زوجه

1403/3/1 - 07:22

نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین

فوریت خیار فسخ نکاح در مورد جنون زوجه  شعبه 47 دادگاه تجدید نظر استان تهرانخیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل جنون بعد از  چند سال زندگی مشترک دلیل بر صرف نظر از فسخ می ... ادامه مطلب

نمونه دادخواست سلب حضانت در صورت اعتیاد پدر

1403/3/1 - 08:32

نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین

نمونه دادخواست سلب حضانت در صورت اعتیاد پدر پس از جدایی پدر و مادر ، حضانت فرزندان و مراقبت ها و حمایت های جسمی و عاطفی از آنها به عنوان موضوعی مهم ، نیازمند اهتمام والدین و پیش بینی قوانین کارآم... ادامه مطلب

تکلیف دادگاه در تقاضای طلاق به علت اعتیاد زوج

1403/3/2 - 12:55

نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین

تکلیف دادگاه در تقاضای طلاق به علت اعتیاد زوج در دعوای طلاق به درخواست زوجه اگر زوجه به اعتیاد زوج استناد کرده باشد دادگاه باید جهت احراز اعتیاد زوج را به پزشکی قانونی معرفی کند. شماره رای ن... ادامه مطلب

حق طلاق زن

1403/3/4 - 18:22

نویسنده: علیرضا مقیمی

 حق طلاق زن براساس ماده 1133 قانون مدنی : " مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید . " اراده و اختیار طلاق با مرد است و زن تنها در موار... ادامه مطلب

مدت زمان رجوع بعد از طلاق

1403/3/8 - 14:16

نویسنده: عاطفه جمالی

بر اساس قانون مدنی ، طلاق را می توان شامل دو قسم طلاق بائن و طلاق رجعی دانست . در طلاق بائن ، به محض اجرای صیغه طلاق زن و مرد از یکدیگر جدا شده و تمامی آثار عقد نکاح میان آنها پایان می یابد . اما در ط... ادامه مطلب

گواهی عدم امکان سازش چیست؟

1403/3/1 - 08:37

نویسنده: عاطفه جمالی

طلاق رویدادی است که امروزه در جامعه زیاد دیده می شود . اگرچه طلاق و جدایی دارای آثار مخرب فردی و اجتماعی است اما گاهی ادامه یک زندگی مشترک غیر ممکن به نظر می رسد . یکی از موارد اصلی طلاق " امکان عدم س... ادامه مطلب

نمونه دادخواست طلاق غیابی از طرف زن

1403/3/1 - 06:51

نویسنده: عاطفه جمالی

بر اساس قانون ، مرد هر زمان می تواند با مراجعه به دادگاه دادخواست طلاق زن را ارئه دهد و بدون اینکه زن رضایت داشته باشد ، وی را طلاق بدهد . اما این مطلب در خصوص زن ها اندکی متفاوت است ؛ به این معنا که ... ادامه مطلب

طلاق به علت عدم پرداخت نفقه زن

1403/3/4 - 08:30

نویسنده: عاطفه جمالی

بر اساس قانون مدنی ، مرد موظف شده است که نفقه همسر خود را در عقد دائم بپردازد . قرار دادن این تکلیف بر عهده شوهر در عقد دائم سبب شده است تا ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه نیز در قانون پیش بینی شود . از ج... ادامه مطلب

نحوه طلاق فرد مجنون

1403/3/1 - 14:25

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از اعمال حقوقی مهمی که در رابطه با اشخاص دارای جنون مطرح می باشد ، نحوه و شرایط مربوط به طلاق در رابطه با اشخاص مجنون یا دیوانه می باشد . به عبارت دیگر ، در رابطه با طلاق فرد مجنون این سوالات مطرح... ادامه مطلب

نحوه تنظیم صورتجلسه طلاق توافقی و نمونه آن

1403/3/1 - 08:28

نویسنده: عاطفه جمالی

با عنایت به قانون مدنی یکی از مرسوم ترین انواع طلاق ، طلاق مبارات است که امروزه تحت عنوان طلاق توافقی شناخته شده است و در صورتی که هر دوی زن و مرد از یکدیگر کراهت داشته باشند ، می توانند با توافق بر س... ادامه مطلب

نحوه تنظیم دادخواست طلاق توافقی و نمونه آن

1403/3/1 - 08:28

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از مهمترین دعاوی که امروزه در دادگاه خانواده مطرح می شود ، دعوای طلاق توافقی می باشد . همانگونه که از عنوان آن پیداست ، طلاق توافقی با توافق زن و مرد بر سر موضوعات کلی پس از طلاق مانند تعیین تکلیف... ادامه مطلب

نحوه پیگیری دادخواست طلاق

1403/3/6 - 03:52

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از مهم ترین دعاوی خانوادگی ، دعوای طلاق است که به موجب آن ، مرد قصد دارد همسر خود را طلاق داده و یا اینکه زن از دادگاه تقاضای طلاق کرده باشد . علاوه بر این ، ممکن است که زوجین هر دو با هم برای طلا... ادامه مطلب

مصادیق عسر و حرج زن در قانون

1403/3/1 - 07:35

نویسنده: عاطفه جمالی

بر اساس ماده 1130 قانون مدنی یکی از مواردی که به زن حق طلاق می دهد ، اثبات عسر و حرج یا سختی قابل ملاحظه ای است که در طول زندگی مشترک با شوهر با آن مواجه می شود . لذا در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و... ادامه مطلب

مدت غیبت شوهر برای طلاق

1403/3/1 - 08:55

نویسنده: عاطفه جمالی

عقد نکاح سبب می شود که زن و مرد زندگی خانوادگی جدیدی را تشکیل دهند و وظایفی را هم در قبال یکدیگر بر عهده بگیرند . اما گاهی غیبت مرد سبب می شود که وی تکالیف خود را انجام ندهد و از بابت زن دچار عسر و حر... ادامه مطلب

عدم حضور در دفترخانه برای ثبت طلاق

1403/3/1 - 07:34

نویسنده: عاطفه جمالی

هر موضوعی که در عالم حقوق مطرح می شود مستلزم رعایت یک سری تشریفات و طی مراحلی است که در قانون پیش بینی شده است . رعایت این مراحل برای جلوگیری از بی نظمی و هرج و مرج ضروری است . یکی از این موارد ثبت طل... ادامه مطلب

طلاق در زمان عادت ماهیانه

1403/3/1 - 08:38

نویسنده: عاطفه جمالی

بر اساس فقه اسلام و قانون مدنی ، طلاق یک عمل تشریفاتی است . یعنی قانونگذار برای طلاق شرایطی را پیش بینی کرده است که صرفا طلاق در آن شرایط صحیح و درست می باشد . به عبارت دیگر ، تنها در صورت وجود این شر... ادامه مطلب

طلاق توافقی چیست ؛ مدارک و مراحل آن

1403/3/4 - 13:10

نویسنده: عاطفه جمالی

علیرغم اینکه طلاق عملی مذموم است ، اما ممکن است در مواردی طرفین با یکدیگر سازش نداشته باشند و چاره ای جز جدایی طرفین باقی نماند . به همین دلیل ، در قانون راه ها و روش های طلاق پیش بینی شده است که بر ا... ادامه مطلب