طلاق

مدت زمان رجوع بعد از طلاق

1399/10/28 - 08:28

نویسنده: عاطفه جمالی

بر اساس قانون مدنی ، طلاق را می توان شامل دو قسم طلاق بائن و طلاق رجعی دانست . در طلاق بائن ، به محض اجرای صیغه طلاق زن و مرد از یکدیگر جدا شده و تمامی آثار عقد نکاح میان آنها پایان می یابد . اما در ط... ادامه مطلب

گواهی عدم امکان سازش چیست؟

1399/10/29 - 20:57

نویسنده: عاطفه جمالی

طلاق رویدادی است که امروزه در جامعه زیاد دیده می شود . اگرچه طلاق و جدایی دارای آثار مخرب فردی و اجتماعی است اما گاهی ادامه یک زندگی مشترک غیر ممکن به نظر می رسد . یکی از موارد اصلی طلاق " امکان عدم س... ادامه مطلب

نمونه دادخواست طلاق غیابی از طرف زن

1399/10/28 - 08:28

نویسنده: عاطفه جمالی

بر اساس قانون ، مرد هر زمان می تواند با مراجعه به دادگاه دادخواست طلاق زن را ارئه دهد و بدون اینکه زن رضایت داشته باشد ، وی را طلاق بدهد . اما این مطلب در خصوص زن ها اندکی متفاوت است ؛ به این معنا که ... ادامه مطلب

طلاق به علت عدم پرداخت نفقه زن

1399/10/28 - 21:10

نویسنده: عاطفه جمالی

بر اساس قانون مدنی ، مرد موظف شده است که نفقه همسر خود را در عقد دائم بپردازد . قرار دادن این تکلیف بر عهده شوهر در عقد دائم سبب شده است تا ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه نیز در قانون پیش بینی شود . از ج... ادامه مطلب

نحوه طلاق فرد مجنون

1399/10/28 - 08:28

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از اعمال حقوقی مهمی که در رابطه با اشخاص دارای جنون مطرح می باشد ، نحوه و شرایط مربوط به طلاق در رابطه با اشخاص مجنون یا دیوانه می باشد . به عبارت دیگر ، در رابطه با طلاق فرد مجنون این سوالات مطرح... ادامه مطلب

نحوه تنظیم صورتجلسه طلاق توافقی و نمونه آن

1399/10/28 - 08:28

نویسنده: عاطفه جمالی

با عنایت به قانون مدنی یکی از مرسوم ترین انواع طلاق ، طلاق مبارات است که امروزه تحت عنوان طلاق توافقی شناخته شده است و در صورتی که هر دوی زن و مرد از یکدیگر کراهت داشته باشند ، می توانند با توافق بر س... ادامه مطلب

نحوه تنظیم دادخواست طلاق توافقی و نمونه آن

1399/10/28 - 08:28

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از مهمترین دعاوی که امروزه در دادگاه خانواده مطرح می شود ، دعوای طلاق توافقی می باشد . همانگونه که از عنوان آن پیداست ، طلاق توافقی با توافق زن و مرد بر سر موضوعات کلی پس از طلاق مانند تعیین تکلیف... ادامه مطلب

نحوه پیگیری دادخواست طلاق

1399/10/28 - 08:28

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از مهم ترین دعاوی خانوادگی ، دعوای طلاق است که به موجب آن ، مرد قصد دارد همسر خود را طلاق داده و یا اینکه زن از دادگاه تقاضای طلاق کرده باشد . علاوه بر این ، ممکن است که زوجین هر دو با هم برای طلا... ادامه مطلب

مصادیق عسر و حرج زن در قانون

1399/10/28 - 20:50

نویسنده: عاطفه جمالی

بر اساس ماده 1130 قانون مدنی یکی از مواردی که به زن حق طلاق می دهد ، اثبات عسر و حرج یا سختی قابل ملاحظه ای است که در طول زندگی مشترک با شوهر با آن مواجه می شود . لذا در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و... ادامه مطلب

مدت غیبت شوهر برای طلاق

1399/10/28 - 21:56

نویسنده: عاطفه جمالی

عقد نکاح سبب می شود که زن و مرد زندگی خانوادگی جدیدی را تشکیل دهند و وظایفی را هم در قبال یکدیگر بر عهده بگیرند . اما گاهی غیبت مرد سبب می شود که وی تکالیف خود را انجام ندهد و از بابت زن دچار عسر و حر... ادامه مطلب

عدم حضور در دفترخانه برای ثبت طلاق

1399/10/28 - 21:00

نویسنده: عاطفه جمالی

هر موضوعی که در عالم حقوق مطرح می شود مستلزم رعایت یک سری تشریفات و طی مراحلی است که در قانون پیش بینی شده است . رعایت این مراحل برای جلوگیری از بی نظمی و هرج و مرج ضروری است . یکی از این موارد ثبت طل... ادامه مطلب

طلاق در زمان عادت ماهیانه

1399/10/28 - 08:29

نویسنده: عاطفه جمالی

بر اساس فقه اسلام و قانون مدنی ، طلاق یک عمل تشریفاتی است . یعنی قانونگذار برای طلاق شرایطی را پیش بینی کرده است که صرفا طلاق در آن شرایط صحیح و درست می باشد . به عبارت دیگر ، تنها در صورت وجود این شر... ادامه مطلب

طلاق توافقی چیست ؛ مدارک و مراحل آن

1399/10/28 - 08:29

نویسنده: عاطفه جمالی

علیرغم اینکه طلاق عملی مذموم است ، اما ممکن است در مواردی طرفین با یکدیگر سازش نداشته باشند و چاره ای جز جدایی طرفین باقی نماند . به همین دلیل ، در قانون راه ها و روش های طلاق پیش بینی شده است که بر ا... ادامه مطلب

طلاق از طرف مرد و مراحل آن

1399/10/28 - 08:29

نویسنده: عاطفه جمالی

در نظام حقوقی ایران ، علاوه بر طلاق توافقی و طلاق از طرف زن ، طلاق از طرف مرد نیز می تواند انجام گیرد. مطابق مقررات قانونی سابق ، مردان می توانستند هر زمان که اراده می کردند و بدون ارائه هرگونه دلیل و... ادامه مطلب

طلاق از طرف زن و موارد آن

1399/10/28 - 08:29

نویسنده: عاطفه جمالی

مطابق حدیث پیامبر اکرم ( ص ) ، هیچ امری در پیشگاه خداوند منفور تر از طلاق نیست . با این حال ، در مواردی این حق برای طرفین در نظر گرفته شده است که با خاتمه زندگی زناشویی از رنج و سختی ناشی از آن رها شد... ادامه مطلب

شرایط صحت اجرای صیغه طلاق

1399/10/29 - 21:07

نویسنده: عاطفه جمالی

بر اساس قواعد فقهی و قانون مدنی در صورتی که طلاق از طرف زن باشد و پس از اخذ اجازه دادگاه بخواهد از همسر خود جدا شود ، یا اینکه طلاق از طرف مرد بوده و او بخواهد زوجه خود را طلاق بدهد ، در هر دو صورت اج... ادامه مطلب

تفاوت گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق

1399/10/28 - 08:29

نویسنده: عاطفه جمالی

بسیار پیش می آید یکی از زن و شوهر و یا هر دوی آنها دیگر تمایلی به ادامه دادن زندگی مشترک با یکدیگر ندارند و تصمیم به جدایی از یکدیگر و طلاق می گیرند . جدایی و طلاق علت های مختلفی دارد . اینکه علت دعوا... ادامه مطلب

انواع طلاق بدون رجوع

1399/10/28 - 08:29

نویسنده: عاطفه جمالی

با عنایت به قانون طلاق را می توان به دو نوع طلاق رجعی و طلاق بائن تقسیم بندی نمود . به عبارت دیگر قانون در شرایطی این امکان را پیش بینی کرده است که مرد بتواند با رجوع از طلاق ، به زندگی مشترک با همسرش... ادامه مطلب

شرایط رجوع در طلاق رجعی

1399/10/28 - 08:29

نویسنده: عاطفه جمالی

حفظ کانون خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن همواره مدنظر قانونگذار بوده است . به همین مناسبت ، در مواردی که طلاق از نوع رجعی است ، مرد می تواند با رعایت شرایطی به زندگی مشترک با همسر خود برگردد و بدون ا... ادامه مطلب

شرایط دریافت اجرت المثل ایام زوجیت

1399/10/28 - 08:29

نویسنده: عاطفه جمالی

بر اساس قاعده کلی ، کارهایی که هر یک از افراد انجام می دهند محترم و دارای ارزش است . هر شخصی که اقداماتی را برای دیگری و به درخواست او انجام داده باشد ، می تواند اجرت یا بهای اعمال خود را دریافت کند .... ادامه مطلب

شباهت ها و تفاوت های فسخ نکاح با طلاق

1399/10/28 - 08:29

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از موجبات انحلال نکاح این است که یکی از زوجین با استفاده از حقی که به موجب عیوب زنان ، عیوب مردان ، تدلیس و تخلف از شرط صفت عقد ازدواج منعقد شده را بر هم بزنند . بر اساس ماده 1120 قانون مدنی " عقد... ادامه مطلب

زنانی که عده طلاق ندارند

1399/10/28 - 08:29

نویسنده: عاطفه جمالی

از جمله مهمترین آثار طلاق ، آن است که زن پس از آن ، باید مدتی را بعنوان عده منتظر بماند و پس از آن مدت ، در صورت تمایل به زوجیت دیگری در آید . در خصوص لزوم نگهداری عده مسائلی همچون جلوگیری از اختلاط ن... ادامه مطلب

رجوع از طلاق چیست؟

1399/10/28 - 08:29

نویسنده: عاطفه جمالی

طلاق یکی از مهمترین اعمالی است که با آنکه مورد پذیرش شرع و قانون قرار گرفته است ، دارای آثار سوء و جبران ناپذیر خانوادگی و اجتماعی است . به همین دلیل تمام تلاش شرع و قانون بر آن است تا قواعدی تنظیم کن... ادامه مطلب

حکم قانونی ترک منزل توسط مرد

1399/10/28 - 08:29

نویسنده: عاطفه جمالی

در قانون مدنی مجموعه ای از حقوق و تکالیف ناشی از رابطه زوجیت مورد پیش بینی قرار گرفته است و در خصوص عدم انجام برخی از وظایف زناشویی ضمانت اجراهایی نیز مقرر شده است . یکی از این وظایف قانونی لزوم حسن م... ادامه مطلب

ثبت رجوع از طلاق

1399/10/28 - 08:29

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از دسته بندی هایی که از طلاق ارائه شده است ، تقسیم آن به طلاق رجعی و طلاق بائن می باشد . طلاق رجعی به این معناست که در عده زن ، مرد امکان رجوع از طلاق و بازگشت به زندگی مشترک با زن را خواهد داشت .... ادامه مطلب