حضانت

حضانت فرزند بعد از طلاق

1403/4/28 - 23:07

نویسنده: کارشناس 1موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان

شرایط حضانت فرزند چگونه است؟حضانت در لغت به معنای پرورش و نگهداری از کودک معنا می‌شود. تربیت و نگهداری کودکان پس از تولد مهم ترین دغدغه والدین است و در صورت طلاق حضانت فرزند مسئله ای قابل بحث است. رشد... ادامه مطلب

حضانت

1403/4/29 - 01:10

نویسنده: مهناز عباسی

حضانت در لغت، پرورش و نگهداری از کودک معنا می‌گیرد که همان طور که پیش تر گفته شد در قانون جدید حمایت از خانواده و قانون مدنی نیز به اهمیت این موضوع پرداخته شده است. لازم به ذکر است که از دید قانونی حض... ادامه مطلب

سن قانونی دختر برای تصمیم گیری

1403/4/29 - 01:11

نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین

سن قانونی دختر برای تصمیم گیری در بسیاری از مواقع پیش می آید که زوجین در زمان جدایی و طلاق ، دارای فرزند یا فرزندانی هستند . به غیر از مواردی که طرفین در مورد حضانت فرزندان و نحوه نگهداری از آن ه... ادامه مطلب

سن قانونی پسر برای تصمیم گیری

1403/4/29 - 01:10

نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین

سن قانونی پسر برای تصمیم گیری یکی از مباحث اساسی و بسیار حیاتی که در زمان طلاق و جدایی بین زوجین مطرح می شود ، بحث حضانت می باشد . در صورتی که بین زوجین توافقی در این خصوص انجام نشده باشد ، دادگا... ادامه مطلب

نمونه دادخواست لغو حضانت فرزند

1403/4/29 - 08:25

نویسنده: عاطفه جمالی

زمانی که زوجین از هم جدا شوند به حکم قانون حضانت فرزند تا سن هفت سالگی به عهده مادر است و از آن پس تا رسیدن به سن بلوغ ، حضانت فرزند به عهده پدر قرار خواهد گرفت ؛ با این وجود گاهی شخص عهده دار حضانت ب... ادامه مطلب

نمونه دادخواست سلب حضانت در صورت اعتیاد پدر

1403/4/29 - 01:10

نویسنده: عاطفه جمالی

پس از جدایی پدر و مادر ، حضانت فرزندان و مراقبت ها و حمایت های جسمی و عاطفی از آنها به عنوان موضوعی مهم ، نیازمند اهتمام والدین و پیش بینی قوانین کارآمد در این حوزه می باشد تا پس از طلاق ، مصلحت های ک... ادامه مطلب

نمونه دادخواست سلب حضانت از پدر

1403/4/29 - 01:10

نویسنده: عاطفه جمالی

بر اساس قانون مدنی ، حضانت فرزند دختر و حضانت فرزند پسر تا سن هفت سالگی بر عهده مادر است . بعد از هفت سالگی حضانت فرزندان تا رسیدن به سن بلوغ که در دختران نه سال تمام قمری و در پسران پانزده سال تمام ق... ادامه مطلب

نحوه تنظیم دادخواست سلب حضانت از مادر و نمونه آن

1403/4/29 - 01:11

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از مهمترین مسائلی که در رابطه با فرزندان و والدین آنها در دادگاه مطرح است ، مسئله حضانت آنان  در صورت فوت یا جدایی والدین می باشد . قانونگذار در قانون مدنی به پیش بینی احکامی در این خصوص پردا... ادامه مطلب

موانع اجرای حق حضانت

1403/4/29 - 01:10

نویسنده: عاطفه جمالی

با عنایت به قانون مدنی می توان دریافت حمایت از کودکان و مراقبت از آنان یکی از مهم ترین تکالیف والدین در مقابل فرزندان است که تحت عنوان " حق و تکلیف حضانت " مورد پیش بینی قرار گرفته است و احکام مربوط ب... ادامه مطلب

ملاقات با فرزند بعد از طلاق و زمان و مکان آن

1403/4/29 - 01:11

نویسنده: عاطفه جمالی

در صورتی که والدین طفل از هم طلاق گرفته باشند ، مسئله حضانت فرزندان بعد از طلاق مطرح می شود که به موجب آن ، در نهایت کودک تحت حضانت یکی از والدین قرار می گیرد . اما این امر نباید سبب شود که دیگری از ح... ادامه مطلب

شرایط کاهش مدت زمان ملاقات با فرزند

1403/4/29 - 01:09

نویسنده: عاطفه جمالی

جدایی و طلاق میان والدین هر چند اتفاقی ناخوشایند برای فرزندان به شمار می رود و سبب می شود که فرزندان با پدر یا مادر خود به صورت جداگانه ادامه زندگی دهند ، با این حال ترتیباتی در قانون مورد پیش بینی قر... ادامه مطلب

شرایط سلب حضانت فرزند از مادر

1403/4/29 - 01:10

نویسنده: عاطفه جمالی

به دنبال طلاق والدین و یا فوت یکی از آنها ، مسئله حضانت فرزندان به موضوع مهمی تبدیل می شود ؛ چرا که کودکان نیازمند مراقبت و حمایت جسمی یا عاطفی هستند . به همین دلیل قانونگذار نیز در راستای حمایت از کو... ادامه مطلب

شرایط سلب حضانت از پدر به علت بیماری روانی

1403/4/29 - 22:57

نویسنده: عاطفه جمالی

بر اساس قانون مدنی ، زمانی که زن و مردی از هم طلاق می گیرند و یا به دلایلی جدا از هم زندگی می کنند ، فرزندان آنها باید در شرایطی قرار گیرند تا مصلحت های آنها محفوظ بماند و به همین دلیل ، مسئله حضانت ف... ادامه مطلب

شرایط سلب حضانت از پدر به دلیل اعتیاد

1403/4/29 - 01:10

نویسنده: عاطفه جمالی

عهده دار شدن حضانت یا نگهداری از فرزندان به عنوان یکی از مهم ترین حقوق و تکالیف آنان تلقی شده که عدم رعایت آن ، با اعمال ضمانت اجرای حضانت همراه خواهد شد . البته به عهده داشتن حضانت فرزندان بعد از طلا... ادامه مطلب

سلب حضانت چیست و در چه مواردی اتفاق می افتد؟

1403/4/29 - 01:10

نویسنده: عاطفه جمالی

حضانت که در عرف به معنای نگهداری ، سرپرستی و پرورش دادن یک کودک شناخته می شود ، بعد از جدایی یا فوت والدین به یکی از موضوعات مهم و اساسی در میان والدین تبدیل می شود . به همین دلیل قانونگذار در موادی ا... ادامه مطلب

حضانت فرزند در طلاق توافقی

1403/4/29 - 01:10

نویسنده: عاطفه جمالی

حضانت فرزندان به عنوان یکی از مهمترین موضوعاتی که در حین طلاق والدین در دادگاه خانواده مطرح می شود ، نیازمند تنظیم مقررات ویژه ای از سوی قانونگذار است تا فرزندان کمتر با چالش های بعد از طلاق والدین رو... ادامه مطلب

حضانت دختر دوازده ساله

1403/4/29 - 01:10

نویسنده: عاطفه جمالی

به محض جدایی والدین از یکدیگر ، مسئله حضانت فرزندان مطرح می شود . حضانت فرزند دختر بدلیل پیوند عاطفی و نیازهایی که به والدین خود دارد ، مسئله ای بسیار مهم است که قانونگذار نیز به آن بی توجه نبوده است ... ادامه مطلب

جلوگیری از ملاقات فرزند و ضمانت اجرای آن

1403/4/29 - 01:10

نویسنده: عاطفه جمالی

بر اساس قانون مدنی در صورتی که والدین از یکدیگر طلاق گرفته باشند ، یا به هر علت دیگری جدا از یکدیگر زندگی کنند ، دادگاه در خصوص حضانت فرزندان آنان تصمیم گیری نموده و در نهایت حضانت کودک را به یکی از و... ادامه مطلب

حضانت فرزند بعد از فوت پدر و مادر

1403/4/29 - 01:11

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از موضوعات مهم در خصوص تربیت و نگهداری از فرزندان ، مسئله حضانت فرزندان است . این مسئله به خصوص در  موقعیتی که یک یا هر دوی آنها فوت کرده باشند و یا از هم جدا شده باشند ، اهمیت می یابد . به ه... ادامه مطلب

حضانت دختر بعد از نه سالگی

1403/4/29 - 01:11

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از مهمترین دعاوی که در دادگاه خانواده مطرح می شود ، حضانت فرزندان بعد از طلاق والدین و حضانت فرزندان بعد از فوت والدین است . بر اساس قانون مدنی ، حضانت فرزند چه پسر و چه دختر تا سن هفت سالگی بر عه... ادامه مطلب

دادخواست سلب حضانت از پدر به دلیل بیماری روانی

1403/4/29 - 01:10

نویسنده: عاطفه جمالی

آسیب هایی که از جانب طلاق والدین به فرزندان وارد می شود ، سبب شده تا در قوانین موجود در نظام حقوقی ایران سازوکارهایی جهت حمایت از کودکان طلاق پیش بینی گردد که یکی از مهم ترین این سازوکارها ، سپردن حضا... ادامه مطلب

حضانت فرزند پسر

1403/4/29 - 01:11

نویسنده: عاطفه جمالی

حضانت فرزندان به دلیل عواطف فراوان پدر و مادر به آنها موضوع بسیار مهمی است که قانونگذار در خصوص آن تعیین تکلیف کرده است تا در این خصوص هم عواطف والدین خدشه دار نشود و هم نیازهای فرزندان علی الخصوص در ... ادامه مطلب

حضانت فرزند دختر

1403/4/29 - 01:10

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از مهمترین مسایلی که پس از فوت والدین یا جدایی آنان از هم مطرح می شود این است که حضانت فرزندان با کدامیک از والدین باشد . بر اساس قانون مدنی ، حضانت فرزند دختر با حضانت فرزند پسر اندکی متفاوت است ... ادامه مطلب

حضانت پدر معتاد

1403/4/29 - 01:11

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از مهمترین موضوعاتی که در خصوص روابط والدین و فرزندان در قانون مطرح شده است ، حضانت فرزندان می باشد . قانون مدنی حضانت فرزندان در بازه زمانی مشخصی بر عده پدر یا مادر قرار داده است و مبنای تصمیم در... ادامه مطلب

حضانت دائمی فرزند

1403/4/29 - 01:11

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از مهمترین مسائلی که در خصوص جدایی یا طلاق زن و مرد ممکن است مطرح شود این است که حضانت فرزند بر عهده چه کسی است . اهمیت این امر یعنی لزوم حمایت از کودکان برای جلوگیری از آسیب رسیدن به آنها سبب شده... ادامه مطلب