آیین دادرسی

ادله اثبات دعوی

1403/3/8 - 20:14

نویسنده: کارشناس 1موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان

ادله اثبات دعاوی حقوقیاصل بر صحت و حقیقت اعمال و افراد جامعه می‌باشد و اگر کسی ادعایی نسبت به دیگری داشته باشد می بایست آن را اثبات نماید بنابراین تمام اشخاص برای اثبات ادعای خود باید دلیل محکمی هم در... ادامه مطلب

شرایط حل اختلاف از مرجع داوری

1403/3/5 - 12:22

نویسنده: کارشناس 1موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان

چگونه موضوع به داوری ارجاع می شود؟افراد از طرق مختلف می توانند اختلافاتشان را به داوری ارجاع دهند. آنها می توانند به صورت شرط ضمن عقد، داوری را در قراردادهایی که تنظیم می کنند یا به صورت قرارداد جداگا... ادامه مطلب

بیانیه قوه قضائیه در خصوص محاربه

1403/3/1 - 07:13

نویسنده: علیرضا مقیمی

بیانیه قوه قضائیه در خصوص محاربه روابط عمومی قوه قضاییه درباره شرایط محاربه بیانیه‌ای صادر کرد.بسم الله الرحمن الرحیمطبق قانون شرط تحقق محاربه قتل یا جرح نمی‌باشد.در پی اجرای احکام محکومیت برخی م... ادامه مطلب

جلب ثالث به دادرسی

1403/3/1 - 09:21

نویسنده: مهناز عباسی

جلب ثالث به دادرسی جلب شخص ثالث وقتی روی می‌دهد که در جریان رسیدگی به دعوا طرفین یا یکی از آن­ها، شخص ثالثی را به آن دعوا ‌بخوانند تا او در دعوا داخل شود. بر خلاف وارد ثالث، در جلب ثالث، طرفین عل... ادامه مطلب

واخواهی چیست؟

1403/3/1 - 09:32

نویسنده: مهناز عباسی

 واخواهی چیست؟ یکی از روش های اعتراض به رای دادگاه واخواهی از احکام غیابی است. به طور کلی واخواهی در لغت به معنای اعتراض کردن است و در آیین دادرسی مدنی به معنای اعتراض به حکم غیابی می باشد .... ادامه مطلب

تصرف عدوانی چیست؟

1403/3/7 - 15:22

نویسنده: مهناز عباسی

تصرف عدوانی چيست؟ هرکسی که ملک ديگری را به نحو غلبه و عدوان (زور و اجبار) بدون رضايت مالک دست بگيرد تصرف عدوانی مي‌گويند.تصرف عدوانی تصرفی است که بدون رضايت مالک مال غيرمنقول، از طرف کسی صورت گرف... ادامه مطلب

اعاده دادرسی

1403/3/9 - 04:39

نویسنده: مهناز عباسی

اعاده دادرسی اعاده‌دادرسی یک روش استثنایی اعتراض به آرای محاکم است که به موجب آن، پرونده ای که با رای قطعی یا قطعیت یافته مختومه شده است، مجدداْ مفتوح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. اعاده‌دادرسی در ... ادامه مطلب

اعسار چیست

1403/3/1 - 09:43

نویسنده: مهناز عباسی

اعسار چیست؟ اِعسار در حقوق ایران به وضعیت شخص غیر تاجری گفته می‌شود که به دلیل عدم دسترسی به مال خود یا کافی نبودن دارایی، قدرت پرداخت دیون (بدهی‌ها) یا هزینه دادرسی خود را نداشته باشد. اعسار معا... ادامه مطلب

آدم ربایی

1403/3/9 - 10:53

نویسنده: مهناز عباسی

آدم رباییهرکسی که با هدف دریافت مبلغی یا با نیت انتقام و یا هر قصدی، شخص دیگری را با تهدید یا حیله، شخصا یا توسط فرد دیگری برباید و یا مخفی کند، مجرم شناخته می‌شود و برای ۵ تا ۱۵ سال به حبس محکوم می‌ش... ادامه مطلب

ادله اثبات دعوی حقوقی

1403/3/1 - 08:59

نویسنده: حدیثه برزگر

 دعاوی حقوقی دعاوی هستند که در دادگاه عمومی مطرح می شوند و بیشتر مربوط به مسائل خسارت و جبران آن است . در واقع در دعوای حقوقی ، به جرایم و مجازات ها رسیدگی نمی شود . در قانون برای اثبات ادعایی که... ادامه مطلب

انواع اعتراض نسبت به آراء قضایی

1403/3/4 - 01:36

نویسنده: حدیثه برزگر

                                      انواع اعتراض نسبت به آراء قضایی  به طور کلی پنج راه برای ... ادامه مطلب

طواری دادرسی غیر مربوط به ادلّه اثبات دعوا چیست؟

1403/3/1 - 08:45

نویسنده: حدیثه برزگر

                      طواری دادرسی غیر مربوط به ادلّه اثبات دعوا چیست؟ طواری دادرسی غیر مربوط به ادلّه اثبات دعوا  به 2 دسته تقسیم می ش... ادامه مطلب

طواری دادرسی مربوط به ادله اثبات دعوا چیست؟

1403/3/1 - 08:32

نویسنده: حدیثه برزگر

                            طواری دادرسی مربوط به ادله اثبات دعوا چیست؟ اموری که ممکن است در طول دادرسی اتفاق بیفتند را طواری... ادامه مطلب

انواع اعتراض نسبت به آراء قضایی

1403/3/1 - 07:05

نویسنده: حدیثه برزگر

                                انواع اعتراض نسبت به آراء قضایی به طور کلی پنج راه برای اعتراض به رأی دادگاه وجود د... ادامه مطلب

چگونگی تنظیم دادخواست و پیگیری آن

1403/3/9 - 04:50

نویسنده: حدیثه برزگر

                 چگونگی تنظیم دادخواست و پیگیری آن  در گذشته اشخاص مادامی که با یک اختلاف حقوقی یا مالی رو به رو می شدند، اختلاف خویش را به حاکم شرع ی... ادامه مطلب

وثیقه گذاشتن برای مرخصی زندان

1403/3/1 - 07:21

نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین

وثیقه گذاشتن برای مرخصی زندان به طور کلی قرار ‌های تامین کیفری یک قرار محدود کننده آزادی محسوب می‌ شوند و وسیله‌ ای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی ، محاکمه و اجرای حکم هستند ... ادامه مطلب

بردن مال شاکی با وعده و علم به عدم اختیار و توانایی در تحویل خودرو

1403/3/1 - 09:16

نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین

بردن مال شاکی با وعده و علم به عدم اختیار و توانایی در تحویل خودرو چکیده: عدم توانایی و اختیار متهم در تحویل  خودرو و تظاهر به داشتن چنین اختیاری و به‌قصد بردن مال غیر با توسل به صحنه‌س... ادامه مطلب

اعمال اصلاح صدور حکم به بیش از حداقل مجازات تعزیری برای معاون جرم

1403/3/1 - 09:07

نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین

اعمال اصلاح صدور حکم به بیش از حداقل مجازات تعزیری برای معاون جرم چکیده: بر طبق مادۀ 72 قانون مجازات اسلامی مجازات معاون حداقل مجازات تعزیری مقرر در قانون است و اگر دادگاه بدوی اشتباهاً بیشت... ادامه مطلب

گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت

1403/3/1 - 07:22

نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین

گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت زمانی که جرمی محقق می گردد شاکی یا زیان دیده برای مجازات فرد مرتکب نزد مراجع قضایی می رود و مرجع قضایی به موضوع رسیدگی می کند و بعد از احراز مجرمیت ، حکم مجازات م... ادامه مطلب

ثبت درخواست اعاده دادرسی کیفری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

1403/3/5 - 19:12

نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین

ثبت درخواست اعاده دادرسی کیفری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هنگامی که حکمی صادر و قطعی گردید، علی الاصول اعتراض به آن حکم، دیگر از سوی مرجع قضایی شنیده نمی شود. با این وجود، از آنجا که محتمل اس... ادامه مطلب

رجوع از شهادت قبل از صدور حکم

1403/3/9 - 15:03

نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین

رجوع از شهادت قبل از صدور حکم در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری همواره از شهادت به عنوان یکی از مهم ترین دلایلی که به واسطه آن می توان ادعا یا جرمی را اثبات نمود ، یاد شده است و... ادامه مطلب

مهلت پرداخت دیه برای شرکت های بیمه

1403/3/7 - 14:43

نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین

مهلت پرداخت دیه برای شرکت های بیمه مرجع صدور:   شعبه 6 دادگاه تجدید نظر استان تهران    مهلت‌های پرداخت دیه مقرر در قانون مجازات اسلامی برای جانی و محکوم‌ٌعلیه می‌باش... ادامه مطلب

مجازات جرم نشر اکاذیب

1403/3/1 - 08:59

نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین

جرم نشر اکاذیب به چه معناست و مجازات نشر اکاذیب چیست؟  نشر اکاذیب به معنای انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است.هر کس به قص... ادامه مطلب

تهدید و مجازات آن

1403/3/4 - 09:18

نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین

تهدید و مجازات آنتهدید کردن یکی از جرایمی است که به دلیل ماهیت آن و بیم به فعل درآمدن گفته‌های فرد تهدید کننده مجازات سخت و بازدارنده‌ای برای آن درنظر گرفته شده است. اما جرم تهدیدکردن افراد همانند هر ... ادامه مطلب

مسئول پرداخت دیه

1403/3/6 - 21:39

نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین

مسئول پرداخت دیه مرجع صدور: شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان تهرانچکیده : چنانچه دو یا چند نفر مشترکاً مبادرت به ایراد جراحت به مجنی‌علیه نمایند، به طور تساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند ب... ادامه مطلب