آیین دادرسی

ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا

1399/10/28 - 08:18

نویسنده: عاطفه جمالی

در قانون آیین دادرسی مدنی ، مواردی پیش بینی شده است که در صورت وجود داشتن آنها ، طرف مقابل می تواند ایراد وارد کند و مانعی بر سر رسیدگی به دعوا هرچند بصورت موقت ایجاد کند . در ماده 84 قانون آیین دادرس... ادامه مطلب

قرار عدم استماع دعوا

1399/10/28 - 08:18

نویسنده: عاطفه جمالی

بخش مهمی از آرایی که در دادگاه ها صادر می شوند را قرارهای دادگاه تشکیل می دهند . یکی از انواع قرارها ، قرارهای قاطع دعوا است که با صدور آنها پرونده از دادگاه رسیدگی کننده به دعوا خارج می شود . از جمله... ادامه مطلب

دعاوی مالی و غیر مالی

1399/10/28 - 08:18

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از تقسیم بندی هایی که به موجب قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دعاوی مطرح شده در دادگاه می توان ارائه داد ، تفکیک دعاوی به دعاوی مالی و غیر مالی است . همانگونه که از نام این دو نوع دعوا مشخص است ، د... ادامه مطلب

حق انتخاب وکیل در امور مدنی

1399/10/28 - 08:18

نویسنده: عاطفه جمالی

حق انتخاب وکیل در امور مدنی و کیفری یک حق تضمین شده در قانون اساسی می باشد . به موجب اصل 35 قانون اساسی ، در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را ن... ادامه مطلب

موارد اتیان سوگند استظهاری

1399/10/28 - 08:18

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از انواع سوگند قضایی ، سوگندی است که در دعاوی علیه میت باید یاد شود که تحت عنوان سوگند یا قسم استظهاری مورد شناسایی قرار گرفته است و این مفهوم در ماده 1333 قانون مدنی بیان شده است که بر اساس این م... ادامه مطلب

پرداخت الکترونیکی هزینه تمدید پروانه وکالت

1399/10/28 - 08:18

نویسنده: عاطفه جمالی

وکلا هر ساله باید هزینه ای برای تمدید پروانه وکالت خود به قوه قضاییه بر اساس نرخ تعرفه همان سال پرداخت می کنند که به آن هزینه تمدید پروانه وکالت ( ویژه قدرالسهم قوه قضاییه ) گفته می شود . در همین راست... ادامه مطلب

اعتبار کپی سند رسمی

1399/10/28 - 08:18

نویسنده: عاطفه جمالی

سند عبارت است از نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع از آن قابل استناد باشد . بر اساس قانون ، انواع سند را می توان شامل اسناد عادی و اسناد رسمی دانست . همانگونه که می دانیم ، سندی که تحت شرایطی به طور رس... ادامه مطلب

تفاوت دادخواست با درخواست

1399/10/28 - 08:18

نویسنده: عاطفه جمالی

نخستین مرحله دادرسی و طرح دعوا توسط اشخاص در مراجع قضایی با داشتن درخواست شروع می شود . در برخی از دعاوی شخص شاکی یا مدعی برای طرح دعوای خود نیاز به این دارد که خواسته خود را در دادگاه در فرم و شکل خا... ادامه مطلب

قرارهای منتهی به بازداشت

1399/10/28 - 08:18

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از مهمترین اصولی که در قوانین اساسی همه کشورها به آن اشاره شده است ، اصل آزادی است . آزادی انواع مختلفی دارد و در قانون انحاء مختلف به آن پرداخته شده است . یکی از راه کارهای قانون گذار برای احترام... ادامه مطلب

شاکی ، بزه دیده و مدعی خصوصی

1399/10/28 - 08:18

نویسنده: عاطفه جمالی

وقوع جرم همیشه با آسیب زدن به یک یا چند نفر همراه است که این افراد می توانند مطابق مقررات قانون اقدام به پیگیری حقوق خود کنند . البته بعضی از جرائم بدون شکایت هم مورد تعقیب قرار می گیرند ، به این دسته... ادامه مطلب

تفاوت دادگاه و دادسرا

1399/10/28 - 08:18

نویسنده: عاطفه جمالی

برای مراجعه به مراجع قضایی ابتدا باید تفاوت بین مراجع و نوع صلاحیت و عملکرد هر یک را به درستی بدانیم .  زمانی که جرمی به وقوع می پیوندد و یا نیاز به طرح دعوی وجود دارد ، داشتن اطلاعات کافی برای ت... ادامه مطلب

جنون قبل از صدور حکم قطعی

1399/10/28 - 08:19

نویسنده: عاطفه جمالی

برخی از اشخاص تحت عنوان محجور شناخته می شود که یکی از محجورین افراد مجنون هستند مجنون در قانون به دو دسته جنون ادواری و جنون دایمی تقسیم می گردد ، فرد مجنون تحت شرایط بیان شده در قانون فاقد مسئولیت کی... ادامه مطلب

جنون پس از صدور حکم قطعی

1399/10/28 - 08:19

نویسنده: عاطفه جمالی

زمانی که فردی جرمی را مرتکب می شود در واقع مسئول عمل خود است و بر طبق قانون هر فعل یا ترک فعلی که بر طبق قانون جرم است دارای مجازات است و فرد نباید مرتکب شود و در صورت ارتکاب براساس قانون مجازات می شو... ادامه مطلب

صدور قرار بازداشت موقت

1399/10/28 - 08:19

نویسنده: عاطفه جمالی

قاضی پرونده وقتی در حال رسیدگی به یک جرم در دادسرا است ، برای انجام وظایف خود و به ثمر رساندن تحقیقات مقدماتی اش ، اقدامات مختلفی می کند ؛ برای مثال اقدام به صدور قرار بازداشت موقت می کند . بازداشت مو... ادامه مطلب

سامانه استعلام ممنوع الخروجی exitban.ssaa.ir

1399/10/28 - 08:19

نویسنده: عاطفه جمالی

خروج از مرز های یک کشور و ورود به کشور دیگر نیازمند داشتن شرایط و مدارک به خصوصی است . یکی از این مدارک گذرنامه است . روند قانونی درست در زمینه خروج از کشور این است که ، ممنوع الخروجی قضائی از قبل به ... ادامه مطلب

افراد ممنوع الخروج و اعتراض به ممنوع الخروجی

1399/10/28 - 08:19

نویسنده: عاطفه جمالی

پطبق مقررات بین المللی و داخلی هر کشور ، افراد برای اینکه بتوانند از مرزهای یک کشور خارج و به مرزهای یک کشور دیگر وارد شوند باید یک سری مدارک داشته باشند . یکی از مهمترین این مدارک ، گذرنامه است . ایر... ادامه مطلب

اعاده دادرسی در امور کیفری

1399/10/28 - 08:19

نویسنده: عاطفه جمالی

وقتی یک رای و تصمیم در دادگاه های کیفری گرفته می شود فرض بر این است که کلیه مراحل رسیدگی به درستی و با رعایت تمام مراحل و تشریفات لازم و دقت کافی انجام شده است . اما با همه اینها تصمیمات قضایی نیز از ... ادامه مطلب

اثر اعاده دادرسی کیفری

1399/10/28 - 08:19

نویسنده: عاطفه جمالی

قانون در روابط اجتماعی و اقتصادی روزمره افراد اصل را بر صحت و درستی اعمال گذاشته است و اگر کسی ادعا کند دیگری امری مخالف قانون انجام داده است باید آن را ثابت کند . در محاکم دادگستری اثبات ادعا تنها با... ادامه مطلب

وکیل تسخیری

1399/10/28 - 08:19

نویسنده: عاطفه جمالی

هر شخصی حق دارد برای اقامه دعوی اعم از دعوی حقوقی و کیفری برای خود وکیل انتخاب نماید . وکالت در دادگاه ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی می شود ، مگر اینکه موکل برخی از اختیارات را از وکیل خود ... ادامه مطلب

ابلاغیه دادسرا

1399/10/28 - 08:19

نویسنده: عاطفه جمالی

وقتی ما دعوا و شکایتی را در دادگاه و یا در دادسرا ثبت می کنیم ، موضوع وارد سیستم رسیدگی آن دستگاه می شود . ما برای اینکه از این که کارمان در چه مرحله ای قرار دارد نیاز به یک سیستم اطلاع رسانی داریم . ... ادامه مطلب

سامانه ثنا قوه قضائیه

1399/10/29 - 13:37

نویسنده: علیرضا مقیمی

به استناد قانون آیین دادرسی کیفری ، قوه قضاییه موظف شد تا اوراق قضایی را با استفاده از سامانه های الکترونیکی ابلاغ نماید . به این منظور ، قوه قضاییه در سال 1395 سامانه ای را طراحی نمود تا مشاهده ابلاغ... ادامه مطلب

نحوه درخواست سوگند استظهاری

1399/10/28 - 07:28

نویسنده: عاطفه جمالی

سوگند یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا در دعاوی حقوقی و کیفری محسوب می شود که نقش مهمی در اثبات دعاوی حقوقی و کیفری خواهد داشت . از جمله مهم ترین انواع سوگند قضایی در دادگاه می توان به سوگند قاطع دعوا ... ادامه مطلب

نحوه اجرای تحقیقات محلی

1399/10/28 - 08:19

نویسنده: عاطفه جمالی

به استناد قانون آیین دادرسی مدنی ، هرگاه شخصی در دادگاه دعوایی مطرح می کند بایستی آن را به اثبات برساند . این امر ، از طریق ادله اثبات دعوا به عمل می آید . یکی از انواع ادله اثبات دعوا ، تحقیق محلی اس... ادامه مطلب

مهلت پرداخت هزینه کارشناس دادگستری

1399/10/28 - 08:19

نویسنده: عاطفه جمالی

زمانی که پرونده مطرح شده در دادگاه ، جنبه های فنی دقیقی دارد ، قاضی با ارجاع امر به کارشناس ، انجام اموری را از وی مطالبه می کند . به همین دلیل ، کارشناس بابت این امور استحقاق دریافت مزد را خواهد داشت... ادامه مطلب

قسامه در امور کیفری

1399/10/28 - 08:19

نویسنده: عاطفه جمالی

هر فردی زمانی که دعوای را مطرح می کند باید دلایل و مدارکی را برای اثبات ادعای خویش به مرجع قضایی ارائه نماید که از ادله اثبات جرم در امور کیفری می توان از اقرار ، شهادت ، قسامه و سوگند نام برد که قانو... ادامه مطلب