رهن

لازم یا جایز بودن عقد رهن

1401/11/14 - 06:28

نویسنده: عاطفه جمالی

عقد لازم عقدی است که طرفین حق فسخ آن را نداشته باشند و عقد جایز عقدی است که طرفین آن می توانند هر زمان که بخواهند آن را بر هم زده و فسخ کنند . البته در شرایطی می توان ضمن یک عقد لازم ، اثر عقد لازم را... ادامه مطلب

قرارداد رهن ، ماهیت و ارکان آن

1401/11/13 - 02:35

نویسنده: عاطفه جمالی

عقود و قراردادها در عالم حقوق انواع مختلفی دارند ، بعضی از آنها پرکاربرد و نام آشنا هستند و بعضی دیگر خاص تر و کمتر شناخته شده . یکی از عقودی که همه ما نام آن را شنیده ایم ، عقد رهن است . عقد رهن یکی ... ادامه مطلب

شرایط عقد رهن

1401/11/6 - 23:40

نویسنده: عاطفه جمالی

عقد رهن یا قرارداد رهن ، قراردادی است که به واسطه آن یک مال وثیقه یک دین قرار می گیرد . در واقع در عقد رهن ، کسی که از دیگری طلبی دارد ، مالی مثلا خانه یا ماشینش را به عنوان وثیقه به طلبکار وثیقه می د... ادامه مطلب

نمونه قرارداد رهن خانه

1401/11/13 - 02:40

نویسنده: عاطفه جمالی

صاحب خانه ها گاهی برای آن که از طریق خانه خود پولی یک جا و زیاد به دست بیاورند ، به جای اجاره آن را به رهن می دهند . رهن ملک این امکان را به صاحب آن می دهد که بدون فروش خانه اش ، پول هنگفتی به دست بیا... ادامه مطلب