اداری استخدامی

بکارگیری کارمند در غیر پست سازمانی , عدم بکارگیری در پست سازمانی , تغییر پست سازمانی , پست سازمانی

1403/4/29 - 13:57

نویسنده: علیرضا مقیمی

 بخشنامه شماره 200/93/10336 مورخ 93/7/30 جانشین محترم معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص شفاف سازی و رفع ابهام راجع به حدود اختیار دستگاههای اجرایی در تغییر شغل و محل خدمت کارم... ادامه مطلب