جعل

جعل کارت پایان خدمت و مجازات آن

1399/10/28 - 08:36

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از جرایم مستوجب مجازات جرم جعل است و در واقع جرم جعل زمانی محقق می گردد که فردی اقدام به ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی ، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن و یا الحاق ... ادامه مطلب

جرم جعل امضا متوفی و مجازات آن

1399/10/28 - 08:36

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از جرایمی که همواره در جامعه وجود دارد ، جرم جعل است ، که به صورت های گوناگونی به وقوع می پیوندد . می توان به چند مورد از جرایم جعل اشاره کرد ، به طور مثال : جعل سند رسمی ، جعل امضا توسط سردفتر ، ... ادامه مطلب

جرم جعل اسناد و مجازات آن

1399/10/28 - 08:36

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی دیگر از جرایم که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم جعل است . جعل در لغت به معنای تقلب ، دروغ ، درآوردن ، ساختگی ، ازخود دراوردن ، ساختن می باشد . طبق ماده 523 قانون مجازات اسلامی ، جعل و ت... ادامه مطلب