جعل

جعل

1403/4/29 - 11:06

نویسنده: مهناز عباسی

 جعل یا تزویر تعریف معینی دارد که به آن میپردازیم:جعل عبارت است از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه... ادامه مطلب

جعل کارت پایان خدمت و مجازات آن

1403/4/28 - 23:54

نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین

جعل کارت پایان خدمت و مجازات آن یکی از جرایم مستوجب مجازات جرم جعل است و در واقع جرم جعل زمانی محقق می گردد که فردی اقدام به ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی ، خراشی... ادامه مطلب

جرم جعل چیست

1403/4/30 - 01:43

نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین

جرم جعل چیست و مصادیق جعل مادی کدام است؟ در تعریف جرم جعل می توان گفت که عبارت است از: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، ا... ادامه مطلب

خسارت وارده به سازمان به دلیل استخدام کارمند با مدرک جعلی  

1403/4/28 - 23:55

نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین

خسارت وارده به سازمان به دلیل استخدام کارمند با مدرک جعلی   تاریخ رای نهایی: 1391/06/05          شماره رای نهایی: 9109970224400709رای بدوی&n... ادامه مطلب

ورود ضرر به شاکی به عنوان شرط تحقق جرم جعل

1403/4/28 - 23:54

نویسنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین

ورود ضرر به شاکی به عنوان شرط تحقق جرم جعل یکی از شرایط تحقق بزه جعل، ورود ضرر به شاکی میباشد و چنانچه ورود ضرر محرز نباشد، جرم جعل تحقق نمی¬یابد و به تبع آن استفاده از سند مجعول هم منتفی میگردد.... ادامه مطلب

جعل کارت پایان خدمت و مجازات آن

1403/4/28 - 23:54

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از جرایم مستوجب مجازات جرم جعل است و در واقع جرم جعل زمانی محقق می گردد که فردی اقدام به ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی ، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن و یا الحاق ... ادامه مطلب

جرم جعل امضا متوفی و مجازات آن

1403/4/28 - 23:54

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی از جرایمی که همواره در جامعه وجود دارد ، جرم جعل است ، که به صورت های گوناگونی به وقوع می پیوندد . می توان به چند مورد از جرایم جعل اشاره کرد ، به طور مثال : جعل سند رسمی ، جعل امضا توسط سردفتر ، ... ادامه مطلب

جرم جعل اسناد و مجازات آن

1403/4/28 - 23:54

نویسنده: عاطفه جمالی

یکی دیگر از جرایم که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم جعل است . جعل در لغت به معنای تقلب ، دروغ ، درآوردن ، ساختگی ، ازخود دراوردن ، ساختن می باشد . طبق ماده 523 قانون مجازات اسلامی ، جعل و ت... ادامه مطلب