شماره پروانه : --

محسن خرم آبادی (وکیل دادگستری)

0 مطلب حقوقی - 0 پاسخ

وکیل پایه یک دادگستری ، کارشناس ارشد حقوق خصوصی، متخصص در امور بیمه ای و دعاوی سهامداری


شماره پروانه : ندارد

علی ثقفی (وکیل دادگستری)

0 مطلب حقوقی - 0 پاسخ

دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی،وکیل پایه یک دادگستری با ۱۱ سال سابقه.متخصص در دعاوی تجاری بویژه دعاوی علیه بانکها🌹


شماره پروانه : ندارد

test test (وکیل اداری (بدون پروانه وکالت))

0 مطلب حقوقی - 0 پاسخ

شماره پروانه : 2901

محمدحسن ياوري (کارشناس رسمی دادگستری)

0 مطلب حقوقی - 0 پاسخ

تطبيق مساحت ، حدود ، حقوق املاك و تشخيص اختلافات ، تعارض اسناد مالكيت ، اضافه مساحت و صحت اجراي تشريفات ثبتي ، تفكيك ، تقسيم ، افراز املاك مشاع و نقشه برداري ثبتي و ارزيابي زمين هاي مسكوني و واحدهاي آپارتماني و اداري ، تجاري.


شماره پروانه : 12644

علي وارث وزيريان (کارشناس رسمی دادگستری)

0 مطلب حقوقی - 0 پاسخ

- برآورد هزينه هاي ساختماني.- تشخيص حسن انجام كارها و طرحها ي ساختماني ( به لحاظ فني و اجرائي).- ارزيابي اراضي مسكوني و ساختمانهاي مسكوني.- تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.


شماره پروانه : 10684

محمدرضا هوشمندزاد (کارشناس رسمی دادگستری)

0 مطلب حقوقی - 0 پاسخ

تطبيق مساحت ، حدود ، حقوق املاك و تشخيص اختلافات ، تعارض اسناد مالكيت ، اضافه مساحت و صحت اجراي تشريفات ثبتي ، تفكيك ، تقسيم ، افراز املاك مشاع و نقشه برداري ثبتي و ارزيابي املاك و واحدهاي آپارتماني و اداري و زمين با كاربري مسكوني.


شماره پروانه : 10931

كريم نقدي (کارشناس رسمی دادگستری)

0 مطلب حقوقی - 0 پاسخ

- ارزيابي ساختمانهاي مسكوني.- تعيين ميزان خسارت و علت خسارت.- تعديل و تعيين اجاره بها و اجرت المثل اجاره بها.- تعيين سرقفلي و ميزان حق كسب و پيشه و تجارت.- متره و برآورد ساختمان و تعيين ميزان پيشرفت كار و اجرت المثل كارهاي ساختماني.- ارزيابي اراضي مس...


شماره پروانه : 3075

عبدا لحميد نجيبيان (کارشناس رسمی دادگستری)

0 مطلب حقوقی - 0 پاسخ

تطبيق مساحت ، حدود ، حقوق املاك و تشخيص اختلافات ، تعارض اسناد مالكيت ، اضافه مساحت و صحت اجراي تشريفات ثبتي ، تفكيك ، تقسيم ، افراز املاك مشاع و نقشه برداري ثبتي و ارزيابي املاك و واحدهاي آپارتماني و اداري و زمين با كاربري مسكوني.


شماره پروانه : 10211

فضل اله نجيبي اشكذري (کارشناس رسمی دادگستری)

0 مطلب حقوقی - 0 پاسخ

- انجام حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و خصوصي و نهادهاي عمومي در هر سقف مالي.- انجام حسابداري و حسابرسي طرحهاي عمراني.- ارزيابي سهام و سهم الشركه.- حسابداري و حسابرسي و ارزيابي نهادهاي عمومي و ...


شماره پروانه : 12607

مژگان نبي زاده (کارشناس رسمی دادگستری)

0 مطلب حقوقی - 0 پاسخ

- بررسي و اظهار نظر در مورد نحوه عمليات اجرايي مربوط به صدور مجوز پذيره نويسي، ثبت انواع شركتهاي تجاري و موسسات غير تجاري، كنترل اساسنامه،شركتنامه و صورت مجالس مجامع مختلف، حدود اختيارات هيات مديره و عملكرد آنها، ثبت تغييرات.