آنچه را که باید درباره عدل نوین بدانید
سایت عدل نوین ، تحت نظارت موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان فعالیت می نماید موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان در سال 1397 با ثبت1480در شهرستان ساری به ثبت رسید ، مدیر عامل این موسسه ، آقای علیرضا مقیمی می باشد ، این موسسه با انواع بانکها و موسسات قرارداد وصول مطالبات دارد ، ضمن قبولی و صدور رأی داوری، با همکاری وکلاء مجرب کلیه دعاوی را پذیرش می نماید . عدل نوین مدافع حقوق شماست