مطالب حقوقی

شناسه ملی سازمان های دولتی و عمومی

1403/4/28 - 19:57

نویسنده: علیرضا مقیمی

فهرست شناسه ملی سازمان های دولتی و عمومی   ... ادامه مطلب

دکتر حسام الدین رحیمی - استاد حقوق کیفری

1403/4/30 - 02:25

نویسنده: دکتر حسام رحیمی

دکتر حسام الدین رحیمی - استاد حقوق کیفری - مدیر عامل و رئیس هیات مدیره سازمان مهاجرتی... ادامه مطلب

دکتر حسام رحیمی- هلدینگ تجاری بازرگانی و بین المللی تکین خدمت حسام

1403/4/28 - 23:32

نویسنده: دکتر حسام رحیمی

هلدینگ تجاری و بازرگانی بین المللی تکین خدمت حسام با صاحب امتیازی جناب آقای دکتر حسام الدین رحیمی، با نام اختصاری تجاری hth پس از سال ها فعالیت در حوزه های حقوقی و تجاری و علمی و پژوهشی در حوزه اقتصاد... ادامه مطلب

دکتر حسام رحیمی

1403/4/30 - 07:51

نویسنده: علیرضا مقیمی

دکتر حسام رحیمی استاد حقوق کیفری دانشگاه های تهران**** موسسه حقوقی آرمان ابتکار گویا  شماره ثبت : 37634شناسه ملی: 14005541911   مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و صاحب امتیاز  ... ادامه مطلب

دکتر حسام رحیمی

1403/4/28 - 22:52

نویسنده: دکتر حسام رحیمی

آقای دکتر حسام رحیمیDr. hesamoddin Rahimiاستاد حقوق دانشگاه های تهران *****مدیر عامل و صاحب امتیاز هلدینگ HTH مشاوره تکین خدمت حسام-*****مدیر عامل و صاحب امتیاز موسسه حقوقی آرمان ابتکار گویا**** مدیر ... ادامه مطلب

دکتر حسام رحیمی

1403/4/28 - 22:52

نویسنده: دکتر حسام رحیمی

دکتر حسام رحیمی استاد حقوق کیفری دانشگاه های تهران**** موسسه حقوقی آرمان ابتکار گویا  شماره ثبت : 37634شناسه ملی: 14005541911   مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و صاحب امتیاز  ... ادامه مطلب

 لایحه نویسیدریافت مشاوره لایحه نویسی ، به فرایندی گفته می شود که اصحاب دعوی ، بدون اینکه برای پرونده خود وکیل گرفته باشند ، از خدمات مشاوران حقوقی ، برای نگارش لایحه دفاعیه استفاده کنند . مشاورا... ادامه مطلب

حقوق و وظایف شهروندی یکی از چالشهای کنونی نظامهای برنامه ریزی و مدیریت شهری که ارتباط تنگاتنگی بویژه با ویژگیهای جامعه شهری دارد ، شکل گیری و شکل دادن به شهروند سازی در سطوح محلی و شهری ، حقوق و ... ادامه مطلب

دکتر حسام رحیمی ******سازمان مهاجرتی آرمان مهر حسام

1403/4/28 - 22:52

نویسنده: دکتر حسام رحیمی

سازمان مهاجرتیآرمان مهر حسامشماره ثبت : 16683شناسه ملی: 14010422497 مدیر عامل و صاحب امتیازدکتر حسام الدین رحیمی... ادامه مطلب

دکتر حسام رحیمی ******موسسه حقوقی آرمان ابتکار گویا

1403/4/28 - 22:52

نویسنده: دکتر حسام رحیمی

 موسسه حقوقی آرمان ابتکار گویاشماره ثبت :   37634شناسه ملی:   14005541911مدیر عامل و صاحب امتیازدکتر حسام الدین رحیمی... ادامه مطلب

دکتر حسام رحیمی ***** هلدینگ تجاری بازرگانی و بین المللی تکین خدمت حسام

1403/4/28 - 23:33

نویسنده: دکتر حسام رحیمی

هلدینگ تجاری بازرگانی و  بین المللیتکین خدمت حسامشماره ثبت:  1884شناسه ملی : 14010286613 مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و صاحب امتیاز دکتر حسام الدین رحیمی... ادامه مطلب

انواع سرقت ادبی را بشناسید – معرفی ۱۰ نوع رایج سرقت علمیدسته بندی : پایان نامه نویسی سرقت ادبی چیست؟ تا به حال به گوشتان خورده است؟ احتمالا فکر می‌کنید که منظور از آن، دزدیدن نوشته فردی دیگر در ح... ادامه مطلب

مقالات دکتر حسام رحیمی

1403/4/28 - 23:08

نویسنده: دکتر حسام رحیمی

مقالات نشریات مقاله نشریه اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع)نویسنده: آقای دکتر حسام رحیمی ،نشریه مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز » 255کلیدواژه: اجرا ، حدود ، غیبت ، امام معصوم(ع)ارجــاع اسناد... ادامه مطلب

قتل های ترحمی و ابواب فقهی و حقوقی آن **** نویسنده: آقای دکتر حسام رحیمی ، انتشارات بنیاد حقوقی آرمان - 1401

1403/4/28 - 22:52

نویسنده: دکتر حسام رحیمی

قتل های ترحمی و ابواب فقهی و حقوقی آن **** نویسنده: آقای دکتر حسام رحیمی ،  انتشارات بنیاد حقوقی آرمان - 1401... ادامه مطلب

احیای حقوق عامه

1403/4/28 - 23:08

نویسنده: کارشناس 1موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان

«احیای حقوق عامه» مأموریت مغفول در قوه قضائیه در قانون اساسی کشورمان یکی از وظایف مهمی که بر عهده دستگاه قضایی در اصل ۱۵۶ قرار گرفته احیای حقوق عامه است که تصریح دارد قوه‏ قضائیه‏ پشتیبان‏ حقوق‏ ... ادامه مطلب

نرخ دیه در 13 سال اخیر - دکتر حسام رحیمی

1403/4/30 - 02:29

نویسنده: دکتر حسام رحیمی

مبلغ و نرخ قیمت دیه  ، در هر سال با سال قبل ، تفاوت دارد و طور کلی ، نرخ دیه ، در ابتدای هر سال ، توسط رئیس قوه قضاییه ، اعلام می شود که این مبلغ و نرخ قیمت ، با توجه به نرخ ت... ادامه مطلب

دکتر حسام رحیمی ***** شرایط تادیب محجورین و مجنونین در قانون جدید مجازات

1403/4/28 - 23:08

نویسنده: دکتر حسام رحیمی

وظيفه ‌حكومت در تضمين امنيت، در جنبه‌هاي مختلف زندگي اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ويژه قانون جزا اعمال مي‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مباني كلان آن، ايجاب مي‌نمايد که مقنن... ادامه مطلب

دکتر حسام رحیمی

1403/4/28 - 23:08

نویسنده: دکتر حسام رحیمی

موسسه حقوقی آرمان ابتکار گویاموسسات حقوقی که به صورت یک واحد غیرتجاری می باشد توسط چندین وکیل متخصص برای ارائه خدمات حقوقی دایر شده است. از جمله خدمات اصلی که این موسسه حقوقی ارائه می دهد ارائه ی مشاو... ادامه مطلب

مقدمه: احساس عدالت و اعتماد به دستگاه قضا، به تبع احیای حقوق عامه و تأمین و استیفای حقوق شهروندان حاصل می‌شود. این امر از جمله موضوعات مهم حقوق اساسی است که در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی بدان اشاره‌ شد... ادامه مطلب

تغییر پست یا محل خدمت مستخدمین

1403/4/30 - 07:56

نویسنده: موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان

تغییر پست یا محل خدمت مستخدمینعنوان: تغییر اجباری محل خدمت کارکنان دولت بدون محكوميت اداریپیام: تغییر اجباری محل خدمت مستخدمین در حین خدمت، از مصادیق مجازاتهای اداری می باشد و اعمال آن منوط به صد... ادامه مطلب

فساد اداری

1403/4/30 - 06:45

نویسنده: موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان

فساد اداری ،  به اقداماتی اطلاق می‌شود که ناشی از بکارگیری قدرت و توان سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت برای کسب منافع مالی فردی یا گروهی است. نتایج فساد اداری به‌طور طبیعی مخالف مصالح و منافع آ... ادامه مطلب

شرایط حکم تخلیه

1403/4/28 - 23:08

نویسنده: کارشناس 1موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان

 دعوای مربوط به دستور تخلیه شورای حل اختلافبر اساس قرارداد اجاره که بین موجر و مستاجر بسته می شود مالک و مستاجر در برابر یکدیگر وظایفی دارند. زمانیکه مستاجر خود را ملزم به این وظایف نکند مالک می ... ادامه مطلب

در چه صورتی حمل خودروی متخلف توسط جرثقیل راهور به پارکینگ مجاز نمی­ باشد

1403/4/28 - 23:51

نویسنده: علیرضا مقیمی

چنانچه راننده­ ای خودروی خود را در محل پارک ممنوع متوقف و محل را ترک نموده و نیاز به انتقال خودرو به پارکینگ باشد و پس از مراجعه به محل پارک خودرو مشاهده کند که خودرو سوار بر جرثقیل است و آمادۀ حمل به... ادامه مطلب

دفتر خدمات الکترونیک قضایی

1403/4/30 - 01:23

نویسنده: علیرضا مقیمی

 دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با محوریت  و با هدف  تسهیل مراجعات عموم مردم به منظور جلوگیری در اتلاف زمان چند سالی است که در جوار محاکم تأسیس شده ­اند. بنابراین دفاتر خدمات الکترونیک قضا... ادامه مطلب

مجازت به چه معناست؟

1403/4/29 - 21:58

نویسنده: مهناز عباسی

مجازات چیست ؟مجازات یا کیفر به معنای جزای کار و سزای عمل است . در حقوق ، مجازات به معنای واکنش جامعه به عمل مجرمانه ای است که علاوه بر آسیب زدن به قربانی ، وجدان جامعه را هم جریحه دار کرده است . هدف ا... ادامه مطلب