دکتر حسام رحیمی

1403/4/28 22:50

دکتر حسام رحیمی

دکتر حسام رحیمی

 

استاد حقوق کیفری دانشگاه های تهران****

 

موسسه حقوقی آرمان ابتکار گویا  

شماره ثبت : 37634

شناسه ملی: 14005541911  

 

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و صاحب امتیاز  

دکتر حسام الدین رحیمی

 

********

 

هلدینگ تجاری بازرگانی و  بین المللی

تکین خدمت حسام

شماره ثبت:  1884

شناسه ملی : 14010286613

 

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و صاحب امتیاز  

دکتر حسام الدین رحیمی

 

 

********

سازمان مهاجرتی

آرمان مهر حسام

شماره ثبت : 16683

شناسه ملی: 14010422497  

مدیر عامل و صاحب امتیاز

دکتر حسام الدین رحیمی

-------

◀️استاد انجمن خوشنویسان ایران

◀️عضو دائمی انجمن ایرانی حقوق بشر

◀️پژوهشگر جامعه شناس جنایی انجمن ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی

◀️عضو افتخاری انجمن ایرانی حقوق جزا

◀️عضو عادی انجمن ایرانی مطالعات جهان

◀️عضو ارشد انجمن آموزش عالی ایران

◀️پژوهشگر انجمن آئین دادرسی مدنی ایران

◀️تحلیل گر انجمن برنامه ریزی روابط فرهنگی و اجتماعی

◀️عضو افتخاری انجمن حقوق اداری ایران

◀️عضو دائمی انجمن مشاوره حقوقی

◀️عضو دائمی انجمن حقوق دانان ایران

◀️عضو دائمی بنیاد ملی نخبگان

◀️عضو افتخاری انجمن فقه و حقوق شهروندی ایران

◀️عضو افتخاری انجمن فقه و حقوق خانواده ایران

◀️عضو افتخاری انجمن مطالعات نهج البلاغه

◀️مربی رسمی فدراسیون ژیمناستیک

◀️مربی رسمی فدراسیون ورزش های رزمی


نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: مطالب حقوقی تاریخ ثبت: 22:50 1403/4/28 107 نفر بازدید