از وکلای ما رایگان سوال بپرسید :

{{ creating.title }}

{{ creating.content }}

حقوقی

سلام من از پرسنل دانشگاه ... هستم در سال 89 واحد محل خدمت به صورت غیر قانونی من را اخراج کرد اما سازمان اتهام را رد و من را تبرئه کرد. اما حدود پنج سال علی رغم اینکه تبریه شده بودم مرا بلاتکلیف نگه داشت. در این مدت به دادگاه مراجعه دادگاه رای به محکومیت سازمان مرکزی دانشگاه مبنی بر پرداخت حقوق معوقه داد که بوسیله اجرای احکام اجرا گردید.بنابراین من حقوق ایام بلاتکلیفی را دریافت نمودم لیکن حق بیمه من در ایام بلاتکلیفی توسط سازمان پرداخت نشده.اکنون سوال من این است که برای اینکه سازمان حق بیمه ی ایا...

تاریخ: 1400/1/25 پاسخ: 1 آخرین پاسخ دهنده: کارشناس 2 موسسه عدل نوین دسته بندی: اداری، استخدامی و گزینش |
فروش کارگاه

من کارگر هستم اگر کارگاه فروخته شود تکلیف کارگر جهت ادامه همکاری چیست ؟ لطفا پاسخ بدهید

تاریخ: 1399/4/18 پاسخ: 2 آخرین پاسخ دهنده: کارشناس 1موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان دسته بندی: کارگری ،اداره کار و بیمه | دعاوی مالیاتی | اداری، استخدامی و گزینش | دیوان عدالت اداری |