بررسی سوابق

1403/1/5 20:56

 

سلام من رای اولیه دادگاه دیوان رو ب نفع خودم گرفتم اما اموزش و پرورش اعتراض کرو د حالا در روند بررسی نوشته شده بررسی سوابق شخصای پرونده.... آیا شانسی برای رای گرفتن دوباده دارم؟ آیا دادگاه سوابق و پروندا را از آموزش و پرورش میخواهدگ

26 نفر بازدید 0 پاسخ


ارسال دیدگاه :
{{ error[0] }}
ابتدا ثبت نام کنید