فساد اداری

1403/4/28 23:14

فساد اداری

فساد اداری ،  به اقداماتی اطلاق می‌شود که ناشی از بکارگیری قدرت و توان سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت برای کسب منافع مالی فردی یا گروهی است. نتایج فساد اداری به‌طور طبیعی مخالف مصالح و منافع آحاد مردم است. فساد اداری عموماً در اشکال رشوه، خویشاوندگماری، پارتی بازی و تعارض منافع روی می‌دهد.

 

 


نویسنده: موسسه حقوقی و داوری عدل نوین مدافع ایرانیان دسته بندی: مطالب حقوقی تاریخ ثبت: 23:14 1403/4/28 145 نفر بازدید