فقط فاکتورهای فروش به نام و امضا پدرم و یک استشهاد محلی دارم؛ آیا میتوانم این مساله را قانونی پیگیری کنم؟

1399/8/12 10:11

 

با عرض سلام . پدر بنده سال ۱۳۳۸ دکانی را در منطقه تجریش تهران بصورت سرقفلی اجاره نمود و لکن در سال ۱۳۴۱ فوت نمود .در آن سال فردی با ارعاب و تهدید ما را از آن دکان بیرون کرد و سند اجاره را امحا کرد امروز بنده از آن دکان فقط فاکتورهای فروش به نام و امضا پدرم و یک استشهاد محلی دارم و مقداری اسناد در همین حد آیا میتوانم این مساله را قانونی پیگیری کنم؟ امکانش هست بتوانم به نتیجه ای برسم یا با این داشته ها هیچ امکانی میسر نیست؟

11 نفر بازدید 0 پاسخ


ارسال دیدگاه :
{{ error[0] }}
ابتدا ثبت نام کنید