رجوع پس از سه بار طلاق

1400/6/23 10:07

 

سلام یک زن ایرانی با یک مرد تبعه افغانستان ازدواج کرده اند. جمعا دو سال با هم زندگی کرده اند. در این مدت سه بار به محضر مراجعه و ثبت طلاق کرده اند. یعنی اکنون سه برگه طلاقنامه هر کدام در تاریخهای متفاوت در دست دارند. اکنون که حدود 6 ماه از طلاق سوم می گذرد مرد دوباره از زن تقاضای ازدواج نموده است. زن می گوید که در یکی از طلاقها، علی رغم اینکه هنگام طلاق اظهار پاکی نموده است اما در واقع پریود بوده. در یکی از طلاقها هم گویا فقط برگه طلاقنامه پر شده اما صیغه طلاق خوانده نشده است. آیا از نظر شرعی و قانونی این دو نفر می توانند به هم مراجعت نمایند؟ متشکرم

159 نفر بازدید 0 پاسخ


ارسال دیدگاه :
{{ error[0] }}
ابتدا ثبت نام کنید