اسفاده شخصی از حریم جوی اب عمومی

1402/4/29 04:32

 

سلام ایا فرد میتواند به سمت جوب اب عمومی کشاورزی درب باز مند

219 نفر بازدید 1 پاسخ


  • دکتر حسام رحیمی (کاربر عادی)

    1402/11/20 14:41

    32 مقاله - 35 پاسخ

  • نه تنهاامکان تصرف جوی آب وجود نخواهد داشت بلکه با توجه به دبی موجود در جوی یا نهر به فاصله ی حداقل ۱تا 2 متر از وسط جوی باید حریم رعایت شود و برای خرید و تصرف جوی یا نهر آب باید به اداره ی ثبت اسناد و املاک مراجعه و با صدور کارشناس و بلا استفاده بودن کشاورزان دیگر میتوانید با پرداخت هزینه آن را تصاحب نمایید. مواد قانونی مرتبط با این موضوع عبارتند از: ماده 134: هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمی‌توانند شرکاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند. ماده ۱۳۶ : حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ضرورت دارد. ماده ۱۳۸ : حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه [سست] (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد به اندازه ای که برای دفع کافی باشد به آن افزوده می شود. هر گز ۱۰۴ سانتی متر است. ماده ۱۳۹ : حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک صحیح نیست و بنابراین کسی نمی تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه بکند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است. ماده 151: یکی از شرکاء نمی‌تواند از مجرای مشترک مجرایی جدا کند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکاء. ‌ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مردابها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی - حریم کانالها، انهار احداثی و سنتی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی باتوجه به ظرفیت آنها تعیین می‌گردد و این حریم از منتهی‌الیه دیواره آنها می‌باشد: ظرفیت کانالها،

ارسال دیدگاه :
{{ error[0] }}
ابتدا ثبت نام کنید