مامور انتظامی حق برخورد فیزیکی با متهم و افراد را ندارد

1403/4/29 13:06

مامور انتظامی حق برخورد فیزیکی با متهم و افراد را ندارد

اگر ماموری خودسرانه در اجرای قانون حجاب مبادرت به اقداماتی مانند فحاشی، توهین و ضرب و جرح کند، خود مسئول و از این حیث قابل تعقیب است زیرا نیروی انتظامی نه مسئول صدور حکم است و نه مسئول اجرای آن. ماموران انتظامی در صورت مواجهه با بی حجابی فقط موظفند ضمن جمع آوری دلایل و حفظ آثار جرم او را در اولین زمان ممکن به مرجع قضایی معرفی کنند نه اینکه با قنداق اسلحه بر کمر دختری که روسری اش از سر افتاده اقدام نمایند هیچ ماموری حق برخورد فیزیکی با کسی را حتی در جرایم مشهود ندارد و اگر برخورد فیزیکی شود طرف مقابل نیز در مقابل وی عکس العمل نشان داده و جامعه با واکنش اجتماعی و جرم های متفاوت از جمله حمله به مامور یا برعکس روبرو میشود که عدم اموزش مامور در این زمینه عواقب ناگواری در پی خواهد داشت بر اساس قانون کشور که مامور نمیتواند فراتر از قانون عمل نماید هرگونه خشونت فیزیکی و کلامی نسبت به افراد جامعه چه متهم باشند چه نباشند، از سوی مامورین جرم است و مجازات دارد. برخوردخشن مامورین گشت ارشاد با دختران هم مصداق بارزی از نقض همه جانبه حقوق شهروندی است.ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات این جرم این چنین عنوان می کند که هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و اینکه اگر ماموری خسارتی را با تقصیر به مردم چه جانی چه مالی وارد کند ان هم قابل مطالبه است.

حسن بصیری هریس جزا و جرم شناسی

پرداخت هزینه قبل از مشاوره در موضوعات منتشر شده به شماره کارت 5892101342502727 به مبلغ 55 هزار تومان و تماس با شماره های 09148744369-09357274935 مشاوره انلاین حقوقی


نویسنده: حسن بصیری هریس(معروف به دکتر حسین) دسته بندی: کیفری تاریخ ثبت: 13:06 1403/4/29 58 نفر بازدید