دیه 1403به تومان به همراه اعضای کل بدن

1403/4/26 00:40

دیه 1403به تومان به همراه اعضای کل بدن

دیه 1403 به تومان 

پرداخت هزینه قبل از مشاوره در مورد دیات یا هر موضوع دیگر به مبلغ 55هزار تومان به شماره کارت 5892101342502727 و تماس با شماره های 09148744369-09357274935 مشاوره حقوقی و تخصصی آنلاین .برگه پزشک قانونی در مورد محاسبه دیه،اشکالات دیه،اعتراضات دیه،دیه تصادفات،دیه ضرب و جرح ،رای دادگاه و ...را می توانید از روبیکا،ایتا،بله،واتساپ،تلگرام یا هر وسیله ارتباطاتی که در دسترس دارید ارسال نمایید و در اسرع وقت به صورت دقیق محاسبه و ارسال می گرد د.

رجب(از 13 دی الی 11 بهمن)

محرم(از 17 تیر الی 15 مرداد)

ذی الحجه(از 19 خرداد الی 16 تیر)

ذی القعده (از 21 اردیبهشت الی 18 خرداد)

دیه کامل در ماههای غیر حرام(یک میلیاردو دویست میلیون تومان) دیه کامل در ماههای حرام(1 میلیاردو ششصد میلیون تومان)

سه دهم درصد دیه کامل( 3 میلیون و 600 هزار )

دو دهم درصد(2 میلیون و 400 هزار)

یک درصد(12 میلیون)یک و نیم درصد(18 میلیون)

نیم درصد(6 میلیون)

دو و نیم درصد(30 میلیون)

دو درصد(24 میلیون)

چهار درصد(48 میلیون)

سه درصد(36 میلیون)

شش درصد(72 میلیون)

پنج درصد(60 میلیون)

هشت درصد(96 میلیون)

هفت درصد(84 میلیون

یازده درصد(132 میلیون)

ده درصد(120 میلیون)

شکستگی استخوان(یک پنجم دیه عضو)

دیه اعضای جفتی مانند چشم گوش دست پا(هر یک 50 درصدو هر دو 100 درصد

شکستگی دنده محیط بر قلب(حدود 30 میلیون)

خرد شدگی استخوان(یک پنج دیه عضو)

شکستگی بینی(120میلیون)

شکستگی سایر دنده ها(حدود 12 میلون)

دیه شکست انگشت دست(24 میلیون)

دیه شکستگی دست(120 میلیون)

دیه شکستگی استخوان کف دست(120 میلیون)

دیه قطع انگشت دست(60 میلیون)

دیه از کار افتادگی انگشت دست(90 میلیون)

دیه شکستگی مچ دست(120 میلیون)

دیه هر بخیه دست(12 میلون)

دیه مچ دست(600 میلیون)

دیه شکستگی پا (120 مییلون)

دیه شکستگی مچ پا(120میلیون)

دیه شکستگی ساق پا(120 میلیون)

دیه شکستگی قوزک پا(120 میلیون)

دیه شکستگی پا با پلاتین(120 میلیون)

دیه شکستگی کف پا(120 میلیون)

دیه شکستگی مچ پا با پلاتین(120 میلیون)

دیه شکستگی ران پا با پلاتین(120 میلیون)

دیه شکستگی پا در تصادف( 120 میلیون)

دیه شکستگی انگشت پا(24 میلیون)

دیه پارگی رباط صلیبی(96 میلیون)

دیه کبودی ساق پا(3 میلیون و 600 هزار)

دیه بخیه پا(24 میلیون)

دیه پارگی مینیسک زانو(96 میلیون)

دیه دیسک کمر(یک میلیاردو دویست میلیون)

دیه پارگی رباط مچ پا(36 میلیون)

دیه مهره کمر(120 میلیون)

دیه دو گوش(یک میلیاردو دویست میلیون)

دیه هر بخیه سر(24 میلیون)

دیه شکستگی یک گوش(120 میلیون)

دیه پارگی گوش(200 میلیون)

دیه دو چشم(یک میلیاردو دویست میلیون)

دیه کبودی چشم(3 میلیون و 600 هزار)

دیه قرمزی داخل چشم(ارش)

دیه کبودی زیر چشم(3 میلیون و 600 هزار)

دیه شکستگی دندان جلو(60میلیون)

دیه همه دندانها(یک میلیاردو دویست میلیون)

دیه دندان عقب (40 میلیون )

دیه بند انگشت(40 میلیون)

دیه کبودی بدن(3 میلیون و 600 هزار)

دیه شکستگی گونه(120 میلیون)

دیه خراش صورت(12 میلیون)

دیه دنده شکسته(12 میلیون)

دیه خونریزی مغزی(400میلیون)

دیه حارصه(12 میلیون)

دیه زیبایی صورت(300 میلیون)

دیه کبودی بازو(3 میلیون و 600 هزار)

دیه بخیه پیشانی(24 میلیون)

دیه طحال(ارش)

دیه شکستگی مهره گردن(ارش)

دیه پارگی ابرو(24 میلیون)

دیه پارگی یک لب(200 میلیون)

دیه زخم شدگی در حد دامیه(24 میلیون)

دیه زخم شدگی بدن در حد حارصه(6 میلیون)

دیه دندانهای پشتی ساقط شده (30 میلیون)

دیه دندانهای پیشین که کامل ساقط شوند(60 میلیون)

جدول دیه 1403 به همراه دیه کل اعضای بدن به اهتمام حسن بصیری هریس منتشر شد.

حسن بصیری هریس مشاور تخصصی دیات


نویسنده: حسن بصیری هریس(معروف به دکتر حسین) دسته بندی: کیفری تاریخ ثبت: 00:40 1403/4/26 46 نفر بازدید