در چه صورتی حمل خودروی متخلف توسط جرثقیل راهور به پارکینگ مجاز نمی­ باشد

1403/4/28 23:51

در چه صورتی حمل خودروی متخلف توسط جرثقیل راهور به پارکینگ مجاز نمی­ باشد

چنانچه راننده­ ای خودروی خود را در محل پارک ممنوع متوقف و محل را ترک نموده و نیاز به انتقال خودرو به پارکینگ باشد و پس از مراجعه به محل پارک خودرو مشاهده کند که خودرو سوار بر جرثقیل است و آمادۀ حمل به پارکینگ است یا حتی حرکت نموده و چند خیابان آن طرف تر  هم  خودروی خود را ببیند، می­تواند تقاضا کند که خودرو را تحویل وی دهند.

مستند این حق، تبصرۀ 2 مادۀ 13 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 است که بیان داشته: "در کلیه موارد اگر قبل از حمل یا در حین حمل خودرو، مالک آن حاضر شود و تقاضای تحویل خودرو را نمایند مأمورین مکلف­ند ضمن صدور قبض جریمه، خودرو را به وی تحویل نمایند." حال اگر مأمورین اصرار به انتقال خودرو به پارکینگ داشتند، می­توان این تخلف را به شمارۀ 197 (بازرسی فراجا) گزارش نمود.

اما همواره ممکن است خودروهای پارک شده در محل های پارک ممنوع، به پارکینگ منتقل شوند یا اینکه خودرویی بخاطر تخلفات خاص خود، توقیف شود. با این حال چه باید کرد؟

برای رفع توقیف و ترخیص خودرو باید به یکی از ستاد های ترخیص خودرو در سطح شهر  مراجعه شود. این ستاد ها همه روزه از ساعت 7 صبح تا 11 و روزهای پنج شنبه از ساعت 7 صبح تا ساعت 12 فعال هستند.

مدارک مورد نیاز  قبل از مراجعه برای ترخیص خودرو

1- حضور مالک به همراه کارت شناسایی (البته خودرو به آورندۀ قبضِ توقیفی خودرو نیز تحویل داده می­شود) + گواهینامۀ راننده بعلاوۀ کپی

2- اصل سند (برگ سبز) یا کارت ماشین + کپی

3- اصل بیمه نامۀ شخص ثالث + کپی

4- صورت وضعیت خلافیِ پرداخت شده

5- قبض پرداختی عوارض شهرداری

6- پرداخت هزینۀ حمل خودرو (در صورت انتقال با جرثقیل) و هزینۀ پارکینگ

در صورت گم شدن قبض توقیفی، مالک باید مالکیت خود را ثابت کند.

اما باید توجه داشت که برای ترخیص موتورسیکلت، اگر فردی که موتور از او گرفته شده، فاقد گواهینامه باشد باید پرونده در دستگاه قضایی رسیدگی شود و بعد دادگاه در مورد موتور تصمیم می­ گیرد.


نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: مطالب حقوقی تاریخ ثبت: 23:51 1403/4/28 264 نفر بازدید