مجازت به چه معناست؟

1400/11/3 22:23

مجازت به چه معناست؟

مجازات چیست ؟

مجازات یا کیفر به معنای جزای کار و سزای عمل است . در حقوق ، مجازات به معنای واکنش جامعه به عمل مجرمانه ای است که علاوه بر آسیب زدن به قربانی ، وجدان جامعه را هم جریحه دار کرده است . هدف از تعیین مجازات هم همین است که افراد جامعه بدانند که اگر اعمال آنها جان و مال دیگران را به مخاطره اندازد ، اقدامات آنها بی جواب نخواهند ماند . از این رو هر فرد باید بداند چه عملی مجرمانه است و مجازات در پی دارد .

قانون گذار با در نظر گرفتن مجازات برای مجرم سعی دارد امنیت و اعتماد را به جامعه برگردانده و مجرم را به نتیجه اعمالش برساند . برای رسیدن به این هدف مجازات باید از طرف قانونگذار تعیین و در متن قانون ذکر شود . قانونگذار در قانون مجازات ایران مجازات ها را به سه دسته کلی تقسیم کرده است . مجازات اصلی ، مجازات تکمیلی و مجازات تبعی.


نویسنده: مهناز عباسی دسته بندی: مطالب حقوقی تاریخ ثبت: 22:23 1400/11/3 58 نفر بازدید