بانک مهر اقتصاد

1399/10/28 07:25

بانک مهر اقتصاد

بانک مهر اقتصاد به موجب مصوبه 31بندی سران قوا ، در بانک سپه ادغام گردید . عده زیادی از سهامداران به ارزش گذاری قیمت سهام ، ادغام ، شش برابری سهام سال 93و مالیات مکسوره معترض می باشند . 


نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: تجاری تاریخ ثبت: 07:25 1399/10/28 7 نفر بازدید