ضمانت نامه بانکی و ویژگی های آن

1399/10/28 19:50

ضمانت نامه بانکی و ویژگی های آن

عقد ضمانت عقدی است که به واسطه آن شخصی به عنوان ضامن تعهد می کند که در صورتی که بدهکار اصلی بدهی خود را نپردازد ، آن را تقبل می کند و قانونا مسئول پرداخت آن است . عقد ضمانت یکی از عقود رایج و پر ریسک است . افراد معمولا به دلیل مشکلات و خطرات ناشی از این عقد ، از قبول ضمانت امنتاع می کنند . توصیه در قبول عقد ضمانت همیشه بر این بوده است که در صورتی ضامن کسی شوید که از پشتوانه مالی خود برای پرداخت بدهی مطمئن هستید . البته گاهی پیش می آید که به جای افراد ، کسان دیگری ضمانت را می پذیرند . یکی از مهمترین انواع ضمانت ، ضمانت نامه های بانکی است . ضمانت نامه بانکی ، ضمانتی است که از جانب بانک صادر می شود . ضمانت نامه های بانکی برای قراردادی کلان صادر می شوند و به دلیل اهمیتی که دارند داری مقررات خاصی هستند . در این مقاله به بررسی تعریف ضمانت نامه بانکی ، ویژگی های ضمانت نامه بانکی و مندرجات ضمانت نامه بانکی می پردازیم .

ضمانت نامه بانکی چیست؟

ضمانت نامه بانکی یک قرارداد ضمانت است که با درخواست مشتری به بانک منعقد می شود . مشتری که معمولا کارفرما و یا از صاحبان پروژه های کلان و یا دولت است از بانک درخواست ضمانت نامه بانکی می کند . اگر بانک با این درخواست موافقت کرد ، بانک ضامنِ مشتری می شود . به این ترتیب که بانک ضمانت می کند در صورتی که مشتری ( مضمون عنه یا کسی که به بدهی او ضمانت شده است ) تعهدات خود را که در ضمانتامه مطرح شده است ، در وقت مقرر نپردازد ، به محض اعلام ذینفع ( مضومن له یا کسی که ضمانت به نفع او شده است مثل سازمان که درخواست ضمانت نامه کرده است ) مبلغ قید شده در ضمانتنامه بانکی را پرداخت کند .  

ویژگی های ضمانت نامه بانکی

ضمانت نامه بانکی یک سری ویژگی دارد . ویژگی های ضمانت نامه بانکی از قرار زیر است :  

- اولا ضمانت نامه بانکی یک تعهد غیر قابل برگشت است . یعنی بانک ضامن نمی تواند بعد از تعهد و قبول ضمانت نامه ، از تعهد خود سر باز بزند .  

- دوما ضمانت نامه بانکی از قرارداد پایه مستقل است و تنها در صورت مطالبه وجه الضمان از طرف ذینفع قابل پرداخت است .  

- سوما ضمانت نامه بانکی غیر قابل انتقال است و ذینفع ضمانت نمی تواند آن را به دیگری منتقل کند . بنابراین ضمانت نامه بانکی تنها زمانی قابل استفاده است که خود ذینفع ( کسی که ضمانت به نفع او شده است ) طبق مواد ضمانتنامه بانکی ، درخواست کند .  

مندرجات ضمانت نامه بانکی

آنچه باید در ضمانت نامه درج شود را مندرجات ضمانت نامه می گویند . مندرجات ضمانت نامه بانکی از قرار زیر است :

- مشخصات و نشانی مشتری ( کسی که درخواست ضمانت می کند ) و ذینفع ( کسی که بانک به نفع او ضمانت می کند )  

- نام موسسه اعتباری و مشخصات شعبه صادر کننده ضمانت نامه بانکی  

- شماره ، و موضوع رابطه پایه که ضمانت‌نامه بر اساس آن صادر می‌شود.

- وجه ضمان نامه یا وجه الضمان به حروف و به عدد

- تاریخ صدور ضمانت نامه  

- تاریخ خاتمه اعتبار ضمانت نامه  

- رویدادی که باعث خاتمه اعتبار ضمانتنامه بانکی می شود  

- تمبر مالیاتی

- ثبت ضمانت نامه بانکی در سامانه سپام و اخذ شماره از سامانه برای ضمانت نامه مورد نظر  

مندرجات ضمانتنامه بانکی باید به طور کامل باشد تا ضمانت نامه عملا اعتبار داشته باشد .  


نویسنده: عاطفه جمالی دسته بندی: ضمان تاریخ ثبت: 19:50 1399/10/28 19 نفر بازدید