قرارداد کار

1399/4/22 05:03

 

اگر کارفرما با کارگر قرارداد کارنبندد این عمل به نفع کارگر،یا به نفع کارفرمااست؟؟

29 نفر بازدید 1 پاسخ


  • علیرضا مقیمی (مدیر)

    1399/4/22 05:04

    30606 مقاله - 11 پاسخ

  • ننوشتن قرارداد کارهرچند از جهت میزان پرداخت به سود کارفرما می باشد اما در صورت نبودن قرارداد کتبی با مدت مقرر ،کارگر دائمی تلقی شده و کارفرما فاقد حق عدم تمدید یا اخراج خواهد شد و اگرکارفرما کارگر را اخراج کند ، اداره کار برای کارگر حکم بازگشت به کار صادر و در صورت ممانعت کارفرما اداره کار قهرا کارگر را به کار خواهند گمارد و در غیر این صورت کارفرما باید مبلغی به عنوان سنوات که رضایت کارگر را تامین کند بپردازد .

ارسال دیدگاه :
{{ error[0] }}
ابتدا ثبت نام کنید