عدم حضور کارگری که نوبتکار در روز تعطیل

1399/4/28 13:07

 

اگر در روز تعطیل رسمی مانند عید فطر،کارگری که نوبتکار است در محل کار خود حاضر نگردد کارفرما میتواند از مرخصی استحقاقی وی مرخصی کسر نماید؟

21 نفر بازدید 1 پاسخ


  • علیرضا مقیمی (مدیر)

    1399/4/29 09:00

    30606 مقاله - 11 پاسخ

  • خیر، کارفرما نمی تواندبابت عدم حضورکارگر در روزتعطیل رسمی از مرخصی استحقاقی وی مرخصی کسر نمایدزیرا کارگران نوبتکارنیزحق استفاده ازتعطیلات رسمی را دارند. ضمنا اگر نوبتِ کار کارگر نوبتکار با ایام تعطیل مصادف شود ,مشمول دریافت اضافه کاری میشود.

ارسال دیدگاه :
{{ error[0] }}
ابتدا ثبت نام کنید