سخت و زیان اور

1399/4/22 04:59

 

آیا کارگرانی که شغلشان در کمیته های استانی ، سخت و زیان آور تشخیص داده شده است را می توان به اجبار بازنشسته کرد؟

14 نفر بازدید 1 پاسخ


  • علیرضا مقیمی (مدیر)

    1399/4/22 05:00

    30606 مقاله - 11 پاسخ

  • کارگران بیمه شده ای که کار آنان توسط کمیته های استانی سخت و زیان آور تشخیص داده می شود در صورت تمایل و واجد شرایط بودن می توانند درخواست بازنشستگی نمایند و در قانون کارهای سخت و زیان آور و آیین نامه اجرایی آن الزامی در زمینه بازنشستگی اجباری کارگران ملاحظ نمی شود.

ارسال دیدگاه :
{{ error[0] }}
ابتدا ثبت نام کنید