زمین در عقب نشینی میباشد از 175 متر 50 متر عقب نشینی دارد

1399/12/5 10:08

 

یک بند از قرارداد: الباقی حساب بعد از دریافت نامه از شورای روستا و معرفی به بنیاد مسکن جهت مجوز ساخت و انشعابات و نداشتن منع ساخت و ساز و عقب نشینی و غیره از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد البته تا مهندس بیاید من تسویه حساب کردم

5 نفر بازدید 1 پاسخ


ارسال دیدگاه :
{{ error[0] }}
ابتدا ثبت نام کنید