مشاور حقوقی دیه و ارش

1403/4/28 10:09

مشاور حقوقی دیه و ارش

مشاور حقوقی دیه و راش

پرسش و پاسخ دیه و ارش

پرونده های مطالبه دیه و ارش پرونده هایی از قبیل تصادف،ضرب و جرح،حوادث ناشی از کار می باشند چنان چه در خصوص پرونده های مربوط به دیه و ارش نیاز به مشاوره جهت پیگیری پرونده یا مشاوره حقوقی دارید و یا نیاز به محاسبه مبلغ دیه و ارش دارید می توانید با پرداخت هزینه به مبلغ 55 هزار تومان به شماره کارت 5892101342502727 از این خدمات بهره مند باشید.

مشاور پرونده های دیه و ارش

حسن بصیری هریس مشاور دیه

نشانی : آذربایجان شرقی هریس خیابان امام بلوار شها جنب دادگستری دفتر بصیری هریس

تلفن:04143435531-09148744369-09357274935

برگه پزشک قانونی،رای دادگاه و …را می توانید از روبیکا ایتا واتساپ تلگرام یا هر وسیله ارتباطاتی دیگر که دارید به شماره های ذکر شده ارسال نمایید و در اسرع وقت ظرف ده دقیقه محاسبه و ارسال خواهد شد.


نویسنده: حسن بصیری هریس(معروف به دکتر حسین) دسته بندی: کیفری تاریخ ثبت: 10:09 1403/4/28 47 نفر بازدید