جدول دیه 1403 به تومان

1403/4/30 07:21

جدول دیه 1403 به تومان

دیه 1403 به تومان

دیه کامل در ماههای غیر حرام- یک میلیاردو دویست میلیون

دیه کامل در ماههای حرام –یک میلیاردو ششصد میلیون تومان

یک دینار شرعی-یک میلیون دویست هزار تومان

یک نفر شتر- 12 میلیون تومان

یک درهم شرعی-120 هزار تومان

یک ده هزارم دیه کامل-120 هزار تومان

یک هزارم دیه کامل-یک میلیون دویست هزار تومان

یک دهم درصد-یک میلیون و دویست هزار تومان

یک درصد دیه کامل- 12 میلیون تومان

یک و یک دهم درصددیه کامل-13 میلیون و دویست هزار تومان

یک و دو دهم درصد دیه کامل-14 میلیون و چهارصد هزار تومان

یک دوم دیه کامل-600 میلیون

ثلث دیه کامل-400 میلیون

ربع یک چهارم-300 میلیون

خمس یک پنجم-240 میلیون

چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل-96 میلیون

یک پنجم از یک دهم دیه کامل- 24 میلیون

یک دوم از یک دهم دیه کامل-60 میلیون

حارصه یک شتر -12 میلیون

دامیه دو شتر -24 میلیون

متلاحمه سه شتر-36 میلیون

سمحاق چهار شتر-48 میلیون

موضعه 5 شتر-60 میلیون

هاشمه 10 شتر-120 میلیون

منقله 15 شتر-180 میلیون

مامومه 33 شتر-396 میلیون

جائفه ثلث دیه کامل-400 میلیون

دامغه ثلث دیه کامل و ارش-300 میلیون

پرداخت هزینه قبل از مشاوره در مورد دیات یا هر موضوع دیگر به مبلغ 55 هزار تومان به شماره کارت 5892101342502727 و تماس با شماره های 09148744369-09357274935 مشاوره حقوقی آنلاین .برگه پزشک قانونی در مورد محاسبه دیه،اشکالات دیه،اعتراضات دیه،دیه تصادفات،دیه ضرب و جرح ،رای دادگاه و ...را می توانید از روبیکا،ایتا،بله،واتساپ،تلگرام یا هر وسیله ارتباطاتی که در دسترس دارید ارسال نمایید و در اسرع وقت به صورت دقیق محاسبه و ارسال می گردد

دیه کبود شدن صورت- 3 میلیون و ششصد هزار 

دیه سیاه شدن صورت-7 میلیون و دویست

دیه سرخ شدن صورت-یک میلیون و 800 هزار 

دیه بخیه سر-24 میلیون

دیه خراش صورت-12 میلیون

دیه هر بخیه دست-12 میلیون

دیه بخیه پیشانی-24 میلیون

دیه پارگی ابرو-24 میلیون

دیه از بین بردن هر یک از ابروها-300 میلیون یعنی یک چهارم

دیه ابرو اگر دوباره بروید –ارش

دیه بخیه دست-12 میلیون

دیه زخم شدگی در حد دامیه-24 میلیون

دیه شکستن استخوان انگشت- 24 میلیون

دیه شکستن استخوان انگشت بدون عیب- 19 میلیون 200 هزار یعنی چهار پنجم دیه شکستن استخوان

دیه خرد شدگی استخوان انگشت-40 میلیون یعنی یک سوم دیه یک انگشت

دیه خردشدگی انگشت بدون عیب- 32 میلیون یعنی چهار پنجم دیه خرد شدگی استخوان

دیه ترک برداشتن استخوان انگشت-24 میلیون 

دیه ترک برداشتن بدون عیب- 19 میلیون و 200 هزار تومان

دیه فلج شدن انگشت- 80 میلیون تومان یعنی دو سوم دیه انگشت

دیه قطع هر انگشت-120 میلیون

دیه قطع هر بند انگشت شصت-60 میلیون

دیه قطع هر بند انگشت که دارای سه بند هستند- 40 میلبون

دیه شکستن استخوان یک بند انگشت شصت –8 میلیون  یعنی یک پنجم دیه آن بند

دیه شکستگی استخوان دست- 120 میلیون

دیه شکستگی استخوان دست بدون عیب- 96 میلیون

دیه دندانهای جلو که عبارتند از پیش،چهار تایی و نیش که هر کدام دو عدد در بالا و دو عدد در پایین جمعا 12 عدد دیه هر کدام 60 میلیون

دیه دندانهای عقب که 16 عدد است -30 میلیون یعنی یک چهلم

دیه شکستگی فک -120 میلیون

دیه شکستگی سر-120 میلیون 

دیه شکستگی گردن که موجب خم شدگی و کج شود- دیه کامل

دیه شکستگی گردن بدون عیب درمان شود-ارش

دیه شکستن استخوان های ترقوه-48 میلیون

دیه شکستن استخوان های ترقوه اگر درمان نشود- 600 میلیون

دیه شکستن ستون فقرات که درمان نشود- دیه کامل

دیه شکستن ستون فقرات که موجب از بین رفتن یکی از منافع گردد-دیه کامل

دیه شکستن ستون فقرات که درمان شود-120 میلیون

دیه شکستن ستون فقرات به همراه فلج و بی حسی پاها-یک میلیاردو دویست میلیون به علاوه 900 میلیون

دیه شکستگی دنده محیط بر قلب-30 میلیون یعنی یک چهلم

دیه شکستن هر یک از دنده ها- 12 میلیون

دیه تجمع هوا در قفسه سینه چپ-ارش 6 میلیون 

دیه تجمع هوادر قفسه سینه راست-ارش نیم درصد

دیه له شدگی دو طرف بافت ریه-ارش یک درصد

دیه کبودی پا- 1میلیون و800 هزار یعنی نصف سه هزارم

دیه سیاه شدن پا-3 میلیون 600 هزار که نصف شش هزارم

دیه سرخ شدن پا- 900 هزار تومان یعنی نصف یک و نیم هزارم

دیه در رفتگی استخوان پا-400 میلیون یعنی دو سوم دیه یک پا

دیه شکستگی پا-120 میلیون یعنی یک پنجم دیه یک پا

دیه شکستگی پا بدون عیب درمان-96 میلیون یعنی چهار پنجم 

دیه خرد شدگی استخوان پا-200 میلیون یعنی یک سوم دیه یک پا

دیه خرد شدگی استخوان پا بدون عیب درمان-160 میلیون تومان یعنی چهار پنجم دیه خرد شدگی

دیه ترک برداشتن استخوان پا-96  میلیون یعنی چهار پنجم دیه شکستگی استخوان پا

دیه قطع کردن هر پا-600 میلیون

دیه قطع کردن انگشتان یک پا -600 میلیون

دیه قطع کردن هر انگشت پا- 120 میلیون

دیه پارگی مینیسک زانو-96  میلیون

دیه پارگی مینیسک داخلی - 48 میلیون

دیه پارگی مینیسک خارجی- 48 میلیون

دیه پارگی رباط صلیبی-96 میلیون

دیه شکستگی قوزک پا-120 میلیون

دیه شکستگی قوزک پا بدون عیب- 96 میلیون 

دیه شکستگی کف پا-120 میلیون

دیه شکستگی ران- 120 میلیون

دیه از بین بردن نوک بینی- 600 میلیون

دیه شکستگی بینی - 120 میلیون

دیه کوفتگی بینی –ارش

دیه از بین بردن پرده بینی- 400 میلیون یعنی یک سوم

دیه پارگی لب با نمایان شدن دندان ها-400 میلیون

دیه پارگی لب با نمایان شدن دندان در صورت بهبودی-200 میلیون

دیه پارگی گوش-200 میلیون یعنی یک ششم دیه کامل

دیه پارگی گوش اگر کاملا بهبود یابد-ارش

دیه از بین بردن یک لاله گوش- 600 میلیون

دیه پارگی لاله گوش-200 میلیون یعنی یک ششم

دیه فلج کردن لاله گوش-400 میلیون یعنی دو سوم نصف دیه کامل

دیه طحال-ارش

دیه قطع دو بیضه- یک میلیاردو دویست میلیون

دیه قطع بیضه چپ-900 میلیون یعنی دو سوم دیه کامل

دیه قطع بیضه راست- 400 میلیون 

دیه تورم بیضه- 240 میلیون یعنی دو دهم دیه کامل

دیه تورم بیضه که مانع راه رفتن مفید شود- 960 میلیون یعنی هشت دهم دیه کامل

دیه ازبین بردن یا قطع اندام تناسلی زن- 600 میلیون یعنی نصف دیه کامل

دیه خونریزی تحت ملتحمه چشم- ارش به میزان سه دهم

دیه خونریزی عنکبوتیه چشم-ارش به میزان 3 درصد

حسن بصیری هریس


نویسنده: حسن بصیری هریس(معروف به دکتر حسین) دسته بندی: کیفری تاریخ ثبت: 07:21 1403/4/30 102 نفر بازدید