موسسه اعتباری کوثر

1399/10/29 03:30

موسسه اعتباری کوثر

موسسه اعتباری کوثر   به موجب مصوبه 31بندی سران قوا ، در بانک سپه ادغام گردید . عده زیادی از سهامداران به ارزش گذاری قیمت سهام  موسسه اعتباری کوثر   معترض می باشند . 


نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: تجاری تاریخ ثبت: 03:30 1399/10/29 4 نفر بازدید