بانک حکمت ایرانیان

1399/10/28 20:30

بانک حکمت ایرانیان

بانک حکمت ایرانیان   به موجب مصوبه 31بندی سران قوا ، در بانک سپه ادغام گردید . عده زیادی از سهامداران  بانک حکمت ایرانیان  به ارزش گذاری قیمت سهام  معترض می باشند . 


نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: تجاری تاریخ ثبت: 20:30 1399/10/28 5 نفر بازدید