بانک قوامین

1399/10/28 07:25

بانک قوامین

بانک قوامین به موجب مصوبه 31بندی سران قوا ، در بانک سپه ادغام گردید . عده زیادی از سهامداران به ارزش گذاری قیمت سهام  بانک قوامین و زیان انباشته  معترض می باشند . 


نویسنده: علیرضا مقیمی دسته بندی: تجاری تاریخ ثبت: 07:25 1399/10/28 2 نفر بازدید